DIGT: til igår

til igår
til igår

basalt set har jeg
ingen viden om
hvem jeg var som ikke
anytime kan overgås
af en mere logisk
pænt poleret
fabrikation

eksemplerne er mange
jeg kan til og med digte
om fabrikationen så
det næsten lyder rigtigt
at det var sådan
men jeg har
basalt set og sandt
næsten intet kendskab
til i går

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.