@ 2012 – Verdens undergang

 

Min ven, Henning, sender mig ofte links af relevans for en mangeårig on-going samtale, der aldrig er blevet en dialog med sigte på at blive enige eller enige om at være uenige. Snarere tror jeg, vi grundlæggende ér enige, om menneskenes muligheder og menneskenes svagheder, men i vore forsøg på at nå noget nyt, række ud over os selv, støder vi, uden at ville det, hovederne mod vore respektive livs og karakterers rammmer og muligheder.

I går sendte han mig et link til det smukkeste site, jeg længe har set. *

I dag et link til en side med Maya-kalenderens profeti om verdens undergang i 2012.

Jeg var bekendt med fænomenent, men havde aldrig før set det beskrevet så ligetil og enkelt – og i dén grad understøttet af videnskaben. (Dét er problemet med okkultisme og mig – vi bliver aldrig helt gode venner.)

Mayasitet førte til læsningen af en mindre selvbiografisk roman, skrevet af “Dan Eden”, webmaster på viewzone.com – som beskriver konstruktionen af millitære installationer i såkaldte “Vortex”-zoner forskellige steder på Jordkloden; installationer, som hver for sig er i stand til at forårsage jordskælv, tsunamier…, eller eksplosioner af atomvåbenstyrke ved at fokusere kortbånds radiobølger med enorm kraft på ionosfæren i 60-90 kms højde og få denne stråle til at ramme et hvilket som helst sted på Jordkloden, og tilsammen…?

Muligvis skulle disse militærinstallationer have en direkte sammenhæng til de konsekvenser for Jorden og menneskene, som Mayaernes profetier for 2012 taler om, og som astrofysikere åbenbart bakker op om. Solar flares så voldsomme, at Jorden risikerer at miste hele sin atmosfære, og under alle omstændigheder total grillristning af alt liv ned til mindste jordbakterie. Spekulationer om, at konsekvenserne kan, hvis ikke afværges, så afbødes.

Jeg er professionelt naiv. Og jævnt hen godtroende. Men jeg har aldrig haft tillid til, at magthavere eller forskere ville standse udforskningen af muligheder eller teknologi dér, hvor det gavnede mennesker i bred forstand. Men efter endt læsning er jeg virkelig vred over den almindelige praksis med at holde den almindelige befolkning i uvidenhed.

Hvis der er noget om år 2012 – ikke kun Mayernes forudsigelse af nogle ekstreme “solar flares”, der falder sammen med vort solsystems magnetisk/gravitetiske placering i Mælkevejen – men hvis der ér en risiko for alle mennesker d. 21.12. 2012, burde ALLE mennesker vide det, så vi kunne forberede os på det. Alt andet er SVINAGTIGT.

“Vi er alle lige – men nogle mere end andre”**, er hvad det får mig til at tænke på. Ikke et spørgsmål om retfærdighed, men ren og skær anstændighed. At de, der befinder sig i toppen af hierakiet, erkender deres ansvar.

* Mon den spirituelle dimension var intakt, hvis der gik 13 elefanter på dusinet?
**Kammerat Napoleon/Animal Farm af George Orwell.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

5 thoughts on “@ 2012 – Verdens undergang”

 1. MAYAKULTUREN
  Hvad er specielt med år 2012?
  Mayakalenderen under lup
  af Egil Asprem

  Mennesker i Vesten har været fascineret af Mayakulturen lige siden genopdagelsen af ruinbyen i vore dages Palenque, Mexico, i 1773. Allerede på det tidspunkt blev man også fascineret over mayaernes tilsyneladende besættelse af at udmåle forskellige komplekse tidscyklusser. I dag er mayaernes systemer til at måle tiden oftest forbundet med et snarligt forestående Ragnarok: Den 21. december 2012. Hvorfor? – og med hvilke gode grunde?

  I den sidste episode af den ganske sucsessrige tv-serie The X-Files møder vi Mulder og Scully ved en forladt hulelandsby i New Mexico. Hulelandsbyen tilhørte en gang den for længst forsvundne Anasazikulturen. Inde i en af hulerne finder de ”the cigarette smoking man”, seriens vigtigste storkonspirator. Vel vidende at hans store ”cover up” nærmer sig den uundgåelige slutning afslører han Sandheden:

  Ten centuries ago the Mayans were so afraid that their calendar stopped on the exact date that my story begins. December 22, the year 2012. The date of the final alien invasion. Mulder can confirm the date. He saw it at Mount Weather… …where our own ”Secret Government” will be hiding when it all comes down.

  Hvis vi antager at en tv-serie som X-Files til en vis grad spejler sin samtid burde referencen til mayakalenderen og vintersolhverv 2012 ikke komme som nogen bombe. Dette har været et gennemgående tema i apokalyptisk nyreligiøs tænkning de sidste tyve år. Eftersom datoen stadig nærmer sig, og eftersom den forrige store dato ved millenniumskiftet ikke helt indfriede dommedagsforventningerne, har skriverierne og spekulationerne haft en nærmest eksponentiel vækst de seneste år. Datoen varierer fra at være dato for den endelige invasion af rumvæsener til datoen for en kometkollision, atomkrig, eller Antikrists komme. Uanset hvad er det sikkert at visse miljøer bedømmer datoen som betydningsfuld og en potentiel kataklysme.

  Selv om temaet ”apokalypse 2012” har indgået i en formidabel mængde sammenhænge de seneste år bygger alle spekulationerne på visse grundforestillinger:

  1) Den gamle Mayacivilisation på Yucatán halvøen i dagens Mexico benyttede en kalender som slutter den 21. december 2012.

  2) Denne dato kan ikke have været sat tilfældigt, men må være udtryk for en eller anden (berettiget!) form for apokalyptisk forestilling.

  Frem for at se på de forskellige specifikke apokalyptiske spekulationer som er blevet fremført omkring denne dato i nyere tid skal jeg i det følgende tage for mig af disse to grundforestillinger. Hvor meget af dagens 2012-undergangstro har et reelt grundlag i mayacivilisationens kalendersystem?

  Mayakalenderne
  Lad os begynde med den første påstand: Mayakalenderen har en slutdato ved vintersolhverv 2012.

  Dette spørgsmål kan i første omgang virke enkelt og ligetil, men at give et godt og fuldgyldigt svar er noget mere kompliceret end man umiddelbart skulle tro.

  For det første er det misvisende at snakke om mayakalenderen i bestemt form, ental. Mayaerne havde nemlig et stort udvalg af forskellige kalendere, som dels havde egne formål for sig selv, og dels fungerede sammen sådan at de udgjorde komplekse tidscykler.

  I første omgang drejer det sig om to kalendersystemer: Et som fulgte solåret på 365 dage (eller egentlig, 360 dage fordelt på 20 x 18 måneder, plus fem overskydende ”ulykkesdage”), og én 260-dages ”spådomskalender”. På yucatec – dvs. mayasproget som blev talt på Yucatán og i dele af Guatemala – går de to kalenderne henholdsvis under navnene haab og tzolk’in.

  Sidstnævnte, den 260-dages ”spådomskalender” tzolk’in, blev brugt til at forudsige heldige og uheldige dage til forskellige formål, meget på samme måde som astrologi har været brugt gennem historien i Europa.

  Cyklussen på 260 dage er af noget usikker oprindelse. Kalenderen følger hverken sol- eller månecyklus, som traditionelt har været de mest almindelig

 2. hvis man blot holder sig for øje, at i kosmologisk målestok er et årstal ikke at regne for noget. 2012 kan altså nok ses som en astronomisk skæringsdato, men begivenheder er at regne i størrelsesordenen +/- 1000 år eller mere. Så, 2012 skal ikke ses som “et øjeblik”, hvor ting ændrer sig, men snarere som et fokalpunkt i stil med en afrejsedato. Hvornår begynder en rejse til moster olga? Når man bliver født? Eller ved universets skabelse – hvis man da tror på, at universet nogen sine er blevet til?

  vh,
  kk

 3. lidt rettet udgave
  Til alle der ikke rigtig ved hvad der sker fra en der har en del idéer og har læst en del på området

  21 dec 2012, er det tidspunkt hvor Mayaernes atrologi horoskoper ikke kan ligges længere, samt aztecernes. De siger at da vil vi helt selv skabe vores skæbne. Det skal lige siges at Mayaerne lærte astrologi af deres guder, som i Hinduernes tro nok vil betegnes som halvguder. De nedsteg i deres himmelvogne og lærte dem matematik, algebra, hudyr avl, korn avl, astronomi samt meget mere, ifølge deres mytologi.
  Først i midt 80´rne lærte man rigtig at oversætte deres heiroglyffer, som åbenbarede bla. astronomiske stjerne koordinater, altså matematiske formler på stjerne og planeter i vores galakse.
  De omtalte i disse koordinater nogle af stjernene i Orions bælte og Sirius (dogstar), Plaeiderne og mange andre. De kendte hele vores eget solsystem inklusiv Pluto, som vi i vesten først opdagede relativt for nyligt, sammenlignet med at de kendte til det næsten 2000 f.kr. De vidste solen var centrum og kunne regne et år ud med 2 min. nøjagtighed, altsammen baseret på viden fra deres Guder!!!
  Mange siger at det er Dommedag, Armageddon vi går i møde 2012. Det er det på en måde måske også.
  Jeg må lige sige at Armageddon, eller Doomsday, er en forkert anskuelse og oversættelse af “End of Days”, som i og for sig ikke siger noget om at Jorden vil gå under. Det er blot End of a Period of days, altså slutningen på en era, nemlig den vi har været i de sidste 2000 år, hvor vi har været under Fiskens tegn og en ny begyndelse. 21dec 2012 går vi ind i Vandmandens tegn. Mayaerne forudsagde vi ville gå ind i en gylden tidsalder, en åbenbaringernes tid. Det passer meget godt syntes jeg.
  Hvis man deler vores civilisations udvikling op i tre slags tider, perioder der gentager hindanden i forsøg på at skabe balance og udvikle os. Man kunne kalde den første den idéalistisk tid, den eferfølgende den teoretisk tid og den sidste den ideelle tid. Det startede først med det rent sprirituelle der var i fokus (en idéalistisk hvor svarene skulle findes inde i os selv eller hos gud). Derefer kommer en kontravægt til det, nemlig en håndgribelig, teoretisk og praktisk tidsalder (alt skal måles og vejes, ses før det tros). Og så til sidst den idéelle tidsalder, en blanding hvor tro og viden integreres.
  De to første tider er dem der har kæmpet i længst tid mod hinanden altså rent gudedyrkelse og rent praktisk, yin yang, men det jeg tror mayaerne mener med den “Gyldne tidsalder” er at det integreres, et nyt hverden paradigme vil skabes, tabuer brydes.
  Biblen fortæller at ved dommedag vil 10000 sendebude nedstige fra himlen, Mayaerne fortæller at deres guder vil vende tilbagde til Jorden. I 1700 tallet kom en hvid man til det summeriske Dogan folk og efter at have boet hos en stamme i længere tid, blev han af deres vismænd betroet et folkesagn. Vismanden fortalte at for mange hundrede somre siden havde guderne nedstiget fra himlen, og havde lært dem om vores solsystem. Vismanden tegnede det og den hvide man så at der var flere planeter end den hvide mand kendte til. Derudover fortalte vismanden at deres gud, som var et amfibie væsen kom fra Sirius også kaldet Dogstar. Han fortalt at hvis man tog en klump fra stjernen på størrelse med et lille frø, ville det veje mere en alle tilsvarende frø på jorden(hvilket passer da masseindholdet er mange 1000 gange af hvad det er på jorden da stjernen er en hvid dværg). Vismanden fortalte også at Sirius havde 1 stjerne i kredsløb, altså at det var en dobbelt stjerne, hvilket IKKE kan ses med det blotte øje. Det var først 200 år efter at vi i vesten kunne bekræfte denne påstand var sand, som den er, ved at se at Sirius wobblede lidt! De fortalte også at deres Guder ville vende tilbage engang i fremtiden og at dette ville varsles med en stjerne der ville tændes og slukkes igen. Det syntes jeg er ret interesseant!
  Hvis man nu tager mayaernes kaldender frem, vil man se at vi i 1992 gik ind i den sidste “dimension” før 2012. De kaldte den Apokolypso, tiden mellem verd

 4. jeg ved ikke, hvad der sker i 2012. I AAret 2012. Men rundt omkring i vore myter finder du beskrivelser og saakaldte forudsigelser, som mennesker har fortolket som tegn paa store omskiftninger i vores del af universet. Meget af det er i mine oejne spekulation – jeg er blevet meget klogere siden jeg skrev dette indlaeg, har blandt andet brugt meget tid paa at researche begrebet “2012” via google. Det foreslaar jeg, at du selv goer – og saa holder i mente, at ingen har nogen beviser paa noget som helst. Du vil finde holdninger, meninger, spekulationer, teorier, men du er noedt til selv at saette det sammen og danne din egen mening. Hvis du goer det med frygt, faar du sikkert mere frygt ud af det. Hvis du goer det med sund skepsis, vil du maaske som jeg komme til den konklusion, at INGEN kan spaa om fremtiden.

  venlig hilsen,
  kk

 5. hvad mener du med undergang? kan man ikke forhendre det her? og hvad er det der sker i 2012?

  hilsen en bange person

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.