FOR eller IMOD – idé til TV-debatshow

En seer fremlægger en holdning på skrift, som siden verificeres på video – islam vil overløbe den vestlige verden, fødevarer må gerne indeholde modificeret DNA, børneporno-tegneserier bør forbydes, folketingsvalg om ny statsminister, og den slags udmeldinger

Denne holdning gøres til genstand for en personlig afsøgt mening (en meget neutralt indstillet person – jeg gør det gerne!) med de informationer, det er muligt at indsamle på 3 timer via internet, telefon og opslagsværker

Et samlet billede på problematikken på max 15 minutter i længde præsenteres for seerne

Max. 6 debattører introduceres kort for seerne, med ref. til uddybende introduktion på hjemmeside.

Det antal seere, der vil deltage, sms’er deres telefonnummer ind plus et for eller imod holdningen og etfor og imod moderation af debatten

Med under 1000 seer-stemmer kaster debattørerne lod omfor eller imod moderation

Moderatoren er ikke den samme som den opsummerende, men altid den samme

Derefter debatterer et antal repræsentanter for og imod i op til 3 timer

Deltagerne kan medbringe op til 10 minutters eksternt materiale, hvis de ønsker det, i form af lyd, billede ellerukommenteret oplæsning, og kan vælge at fyre det af som 10 x 1 minut eller 5 x 2 minutter eller

Konvertere deres materialetid til opkald af samme varighed til en tilfældig seer, som oprindeligt stemte som dém

Hver time har hver deltager 2 minutter til at opsummere – mikrofonen bliver slukket, når tiden løber ud

Seerne kan nårsomhelst sende en sms ind med for og imoddebatemnet, og for og imod moderation

Varigheden af en sms er 15 minutter, og kan først fornyes, når den løber ud.

Mulige sms-valg er for/for, for/imod, imod/for, imod/imod, for(/ingenting), imod(/ingenting) – dvs. for eller imod emnet og muligvis for eller imod moderation

En lampe og en tæller i hver sin side af skærmen vil konstant vise balancen ved antallet af for og imod

Efter 3 timer kan debatten holdes gående i 10 minutter ekstra ad gangen, hvis over 50% af de oprindeligt tilmeldte eller 1000 sms’er melder for

Debatten slutter inden udløbet af de 3 timer, hvis deltagerne enes om det.

Ingen afsluttende monologer

© Kenneth Krabat, 2010