POC, People/Persons Of Concern

– Samos, 2021

 

Lige straks slutter 5 ugers ophold på Samos med en mængde praktiske opgaver – maling, flytte, pakke, afrense, reparation og meget andet. Med’EqualiTeam, en fransk læge-NGO som har været på Samos i 3 år, vælger nu at lukke deres praksis her pga. for få ankommende asylansøgere. For 2 uger siden blev en ny lejr med plads til 3000 indviet med taler fra nationale og internationale honoratiores, og med stor kritik, bl.a fra Amnesty og Læger Uden Grænser. Lejren er den første af 6 planlagte topsikrede ankomst- og udsendelseslejre på de græske øer til i alt 500 millioner EU-kroner.

Den nye lejr, der erstatter en længe totalt overfyldt militærforlægning og overflyden af mennesker ud på de nedenliggende bjergsider,  har pt. under 200 mennesker, en læge, som kan tage sig af medicinske opgaver i åbningstiden, 100 Frontex-militærpersoner og privatansatte sikkerhedsfolk, og Læger Uden Grænser har en ny praksis uden for lejren til straksbehandling og psykologisamtaler (selvom de ikke er helt sikre på, hvad opgaven egentlig er i dag). Med’EqualiTeam søger andre steder hen, hvor behovet er større. Måske Libanon – der i skrivende stund er uden strøm…!

Det er 4. eller 5. gang, jeg er afsted. Et par gange sammen med Cindy (Lynn Brown, i forbindelse med vores fælles kunststøttede poesi-projekt Om at skrive digte Om “flygtningesituationen”, Hearsay/Hørtsagt) og nogle gange på egen hånd. Altid som praktiske gris, håndværker, handyman. Det passer mig fint.

Det er svært at sige præcis, hvad det er jeg lærer hér, men jeg forsøger at få udtrykket People/Persons Of Concern til at erstatte begreberne fordrevne, flygtning, migrant, asylansøger i mit sprogbrug, fordi det giver så meget større mening at tale om udsatte mennesker end om deres temporære status:

  1. Først flygter de fra et eller andet – borgerkrig, angreb fra andre nationer, forfølgelse fra egen stat, naturkatastrofer, hungersnød, arbejdsløshed, epidemier, forfølgelse pga. hudfarve, overbevisning, religion, køn, seksualitet osv osv. Hér kaldes de fordrevne.
  2. Så når de frem et aller andet sted, hvor de kan bede om hjælp til at standse flugten – såfremt de ikke  skubbes tilbage over grænsen til landet, de senest kom fra (“ulovlig pushback” i følge flygtningekonventionen) eller simpelthen efterlades drivende i små flåder på havet (rædsomt!). Ved ankomsten bliver de til asylansøgere
  3. Hvis asylproceduren taler til deres fordel, bliver de til flygtninge – i og med årsagen til deres flugt ift. flygtningekonventionen anerkendes, underforstået, at de ikke umiddelbart returneres til deres hjemland med fare for liv og lemmer.

Men selvom det skulle lykkes dem at ankomme til et relativt sikkert sted, og selvom de skulle få tilkendt en flygtnings status jvf. flygtningekonventionen, er de stadig udsatte. Persons of Concern. Mennesker, andre mennesker skal tage vare på – ikke kun fordi de er sårbare pga. flygt-traumer, tortur, forfølgelse, naturkatastrofer osv., men også fordi de fleste af dem ikke har haft noget ønske om at forlade deres hjem, deres ejendele, venner, familie, arbejde, kultur. De er lige så udsatte, som vi ville være, hvis vores hus brændte ned, vi mistede vores opsparing, vores nære, vi ikke havde drikkevand, eller vi blev evakueret pga. stormflod og ikke kunne vide, om vi kunne komme tilbage til vores hjem. (Husk de nylige og enorme oversvømmelser syd for Danmarks grænser).

Der er så mange ting, som egentlig kun muliggør en hovedrysten, når det handler om løsninger på menneskers flugt. Den danske regering f.eks. handler i rigtig mange tilfælde i direkte modstrid med både flygtningekonventionen og de af Menneskerettighedskonventionens punkter vi som land har ratificeret, sagt ja til at følge. Det samme viser sig efterhånden at gælde mange af de europæiske lande – en komplet nådesløshed over for grænsekrydsende individer, der i mange tilfælde ikke engang kan siges at være for eksemplets skyld, men blot af manglende vilje til at se grænsebryderne som menneskelige enkeltindivider. En sag, der endnu pågår i skrivende stund, er mennesker fanget ude under himlen på grænsen mellem Polen og Bosnien – Polske grænsesoldater på den ene side, Bosniske ditto på den anden, og i midten en gruppe grænsebrydere, hvor flere dd. er døde af sygdom, kulde, sult, tørst. Mens grænsesoldaterne ser på.

Jeg er på Samos for at hjælpe med at lukke denne NGO, rydde op. Havde jeg ikke været her, var tingene sket alligevel. Måske ikke efter min standard – håndværker, som jeg er – men det ville være sket. Der er altid mennesker, som vil og kan hjælpe – men den vigtigste ting jeg har lært er, at der ikke er nok, så alt sker efter bedste evne. Mange især unge med hjerte, der er ude at “hjælpe verden” og lære noget om livet under andre omstændigheder, men ikke mange med faglighed og erfaring, og ikke mange over 30, som er villige til at tage en tørn.

Lige så vel som at danskere sagtens kunne skiftes til at udføre svært besættelige jobs som samfundstjeneste nogle uger om året, kunne mennesker i alle lande også betragte samfundstjeneste for og blandt udsatte mennesker hvorsomhelst som en nødvendighed. For alles skyld. (Jeg tror, det kommer til at ske på den ene eller anden måde – frivilligt, økonomisk incitament, tvang.)

Person/s Of Concern er officielt et UNHCR-begreb, der samler alle andre betegnelser under 1 hat, umiddelbart et neutralt udtryk, men i sin essens bortskaffer det også de juridiske og politiske “flugtstadier”, som “displaced people/fordrevne mennesker”, flygtninge og asylansøgere udgør – og som mange bruger og misbruger ift. egen agenda. En konsekvent anvendelse af “POC” som betegnelse flytter fokus og gør mennesker på flugt fri af jura og politik – hvilket ikke mindst er relevant set i lyset af neoliberalismens, fascismens, forandringsfrygtens, de manglende visioners og den manglende viljes angreb på og nedbrydning af omsorgen for andre, som Flygtningekonventionen og Menneskerettighedskonventionen siden 2. verdenskrig har været kollektivets retningslinjer for.

 

[foto fra en film, jeg ved ikke hvilken]

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.