Din andel (complicity)

= medansvar

andel:

måden, man reagerer på andres opførsel på (dvs. på hvad som helst, der sker omkring én), kan opdeles i 2:

– som man plejer i lignende situation

og

– på en anden/ny måde

Disse kan atter opdeles i 2:

– reaktion, der søger at begrænse en andens opførsel

og

– reaktion, der søger at understøtte/fremme en andens opførsel.

Hvordan man end agerer over for mennesker, vil måden udgøre en andel af deres reaktioner.

Når jeg siger “du har en andel”, så beder jeg dig om at se på, om du opfører dig, som du plejer, eller på en ny/anden måde. Og om du søger at begrænse eller fremme adfærd med dine reaktioner.

Svaret behøver ikke resultere i ændret adfærd for dig – der er intet krav om enighed skrevet i sten noget sted – men når du begynder at forstå, hvad din egen andel i andre menneskers reaktioner og handlinger betyder, begynder du at kunne se dig selv i den ydre verden. Se din betydning, din effekt på dine omgivelser, din “værdi”, om man vil.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.