Science Fiction

Hvorfor læse eller skrive science fiction? Hvorfor læse eller skrive om forestillingen (om) mennesker?

Hvorfor læse eller skrive science fiction? Hvorfor læse eller skrive om forestillingen (om) mennesker?

Forestillingen om, at fremtiden kan gøres anderledes end fortiden, hviler på forestillingen om, at nutiden udtrykker et kollektivt behov.

Science fiction, der skrives ud fra den antagelse, at fremtiden er præcis lige som nutiden, er overflødig som genrebidrag. Og end ikke at betragte som en meget dyster dystopi.

Science fiction, som snarere imødegår nutidens problematikker – fremhæver og forsøger at løse nutidige problemer – er væsentlige ikke bare for genrens ry, men også for enhver læser af genren SOM MENNESKE BETRAGTET og for de memer, som anerkendelse af problematikker og deres løsningsforslag giver anstød til.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

8 thoughts on “Science Fiction”

    1. @ Anna: Jeg har forsøgt at finde ud af det – oprindeligt søgte jeg på “science fiction” plus et eller flere andre ord, men jeg kan ikke genfinde billedets oprindelse. Fortæl mig det gerne, hvis det lykkes for dig.

  1. Manfred Christensen, sci-fi-fælle, skriver om republikken UZUPIO på sin side. Et virkeligt sted, i hvert fald i forestillingen, og dér hvor jeg helst vil være:

    UZUPIO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.