Enhanced eBooks er det nye sortgråblå…

Enhanced Editions underskriver aftale om brug af BBCs arkiver til skabelse af en lang række enhanced ebooks.

Enhanced ebooks er ebøger, der rummer andre mediemuligheder end blot tekst. Nogle siger, det er bogens redning, andre mener, der ikke er den store forskel på enhanced ebooks og slut’90’ernes multimedieCD’er – der som bekendt ikke blev den store succes. Og så er der dem, som siger, at det kun er forlæggere der ønsker dem – så en midlertidig og ny indkomst kan genereres hér i den svære overgangsfase mellem papirbog og ebog.

Enhanced Editions har underskrevet en aftale om brug af BBCs arkiver til skabelse af en lang række enhanced ebooks. Det primære materiale er radioteater med store shakespeare-produktioner, hvortil fotos og film fra BBCs arkiver tilføjes.

Enhanced Editions signs deal with AudioGO | theBookseller.com.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.