Udlån af ebøger

Der arbejdes hårdt på at finde en ebogs-udslånsløsning. Det er ikke nemt, og ikke billigt.

“Den 15. september mødtes ledere fra danske forlag, større danske biblioteker og Styrelsen for Bibliotek og Medier for at drøfte mulige modeller for udlån af e-bøger på folkebibliotekerne.

Som optakt til drøftelserne gav direktør for Bibliotek og Medier, Jens Thorhauge, en introduktion til e-bøger og Danskernes Digitale Bibliotek. Kontorchef Jakob Heide Petersen fortalte om erfaringerne med formidling af digitale medier på bibliotekerne og direktør Steffen Sørensen fra Publizon orienterede om e-bøgernes udbredelse og formater og kom ind på mulige forretningsmodeller.

Den efterfølgende debat viste ingen tydelige præferancer for udlånsmodeller, men mundede ud i, at aktører fra biblioteks- og forlagssektoren i fællesskab ønsker at afprøve én eller flere muligheder baseret på en online-løsning. Bibliotek og Medier ser positivt på en henvendelse om økonomisk tilskud.

Dialogen mellem parterne fortsættes løbende.”

Flg diskussionsoplæg om e-bøger på danske folkebiblioteker, udarbejdet af Jakob Heide Petersen, giver et rigtig godt overblik over problematikken med udlån af ebøger, samt en generel definition på, hvad pokker ebøger egentlig er.

via. http://www.bibliotekogmedier.dk/nyheder/arrangementer/artikel/temamoede-om-e-boeger-paa-folkebibliotekerne-1/

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

One thought on “Udlån af ebøger”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.