Goddag til Fremtiden 2: The Philip K Dick Library

Overdragelsen af science fiction-bøger til Blågårdens Bibliotek er nu fuldendt.

Overdragelsen af science fiction-bøger til Blågårdens Bibliotek er nu fuldendt.

1600+ bøger, der kommer på hylderne hen over vinteren – det tager tid at registrere dem, fordi mange af dem ikke findes i basen. Men så har fødekæden lidt mere substans at tage næring af – måtte det blive til gavn og glæde for alle.

I øvrigt har jeg da ikke kunne nære mig for at købe flere brugte bøger… :-), som jeg så vil forære til biblioteket, når jeg er færdig med dem. Har også fundet et par dubletter, som vil gøre det muligt for biblioteket at nul-resse disse titler.

At “nul-resse” er bibliotekarslang for at have en bog i mindst to eksemplarer, hvorefter man så kan forhindre den ene af dem i at “rejse”, hvilket vil sige, at den kun kan udlånes til områdets lånere. Inden for bibliotekernes regler er dette eneste mulighed for at lave et “bibliotek i biblioteket” – med en realistisk udlånstid/holdbarhed.

Andre, som måtte have bøger, de vil donere til samlingen: Mange, mange tak på vegne af mig selv og genrens interesserede; bøger kan afleveres til

Blågårdens Bibliotek
Blågårdsplads 5
2200 N

skriv “attention” progressiv bibliotekar Tue Gaston

hvis STORE fortjeneste det er, at det er lykkedes samlingen at finde et permanent hjem, ikke blot i fysisk forstand, men også som den tanke det er, AT det på et offentligt bibliotek kan lade sig gøre at opstille – ikke blot paperbacks, men en sådan mængde af den ret aparte og lidet anerkendte form for litteratur, som science fiction også er. Stor tak.

Med tiden er det tanken at fuldstændiggøre samlingen af PKD – også hér modtages både manglende titler og dubletter med stor TAK (mangellisten ses hér).


Hér er en snak om science fiction, “den krabatske samling” og science fiction på danske biblioteker, som jeg har deltaget i på fanzine.dk


“Reality is that which doesn’t go away, when you stop believing in it”.
— Philip K. Dick

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

4 thoughts on “Goddag til Fremtiden 2: The Philip K Dick Library”

 1. Jeg er enig med Knud Larn om, at donationer i form af hardbacks er den smarteste idé – så holder de længere og brutale bibliotekarer som Tue vil ikke få grund til at rydde ud i samlingen… [LOL]

 2. Nå, nu må det være på tide, at jeg også blander mig.

  Det er mig, der har ansvaret for PKD Library på Blågården. Og jeg tilstår: Der er ikke sket meget i temmelig lang tid.

  Det startede med entusiasme. Kenneth plastede (indbandt), jeg beholdningsregistrerede og forkatalogiserede så sved & blod sprøjtede. Og vi tog sammen på Eurocon og delte flyers ud og supplerede samlingen.

  Af de ca. 1600 indkøbte titler er ca. 700 nu indgået. Næsten alle er plastet.

  Men engang i løbet af efteråret blev der pludselig travlt med andre ting på jobbet, og de resterende 900 paperbacks blev stillet på en meget stor bogvogn og kørt ned i kælderen.

  Nu har vi heldigvis fået os en job-træner, som kan ta’ lidt af arbejdspresset, og i sidste uge hentede jeg vognen med bøgerne op igen. Og jeg er langsomt kommet igang igen.

  Men det ER virkelig en tung proces. De bøger (ret præcist halvdelen indtil videre) som ikke allerede er i basen, kan ikke bare indgås; de skal katalogiseres først. Jeg har fået licens til at forkatalogisere, men den rigtige katalogisering foregår i Københavns Bibliotekers katalog-afdeling, og de er underbemandede og har alt for meget at lave. Derfor går det meget langsomt. De ca. 350 titler, der skulle katalogiseres fra den første omgang, er de først færdige med nu, så ca. et halvt år har det taget dem at tygge sig igennem den stak.

  Jeg satser dog kraftigt på at blive færdig i 2008.

  Og NÅR jeg bliver færdig, så vil jeg give mig til at slå på tromme for samlingen. Så vil jeg blande mig i diskussioner på nettet, jeg vil gøre noget ved bibliotekets hjemmeside, og jeg har også en ide om at lave en officiel åbning på et tidspunkt, hvor Erwin Neutzsky-Wullf eller Svend Åge Madsen eller en eller anden anden kendt kan komme og klippe en rød snor over. Jeg vil i den anledning også gerne ha’ Mads Brügger (som jo er stor PKD-fan) til at komme og rapportere fra åbningen.

  Whatever.

  Det var lidt update fra mig om, hvor projektet står. Jeg har hørt fra Kenneth, at Knud Larn har spredt ordet i “kredsene”, at vi gerne modtager donationer i form af bøger. Det er også rigtigt. Men jeg forbeholder mig retten til at kassere med hård hånd.

  Jeg vil ikke kalde mig “en forestillingskraft-løs bibliotekar”. Men jeg er luder med fokus på udlånstal. Ikke fordi jeg ikke godt kunne tænke mig at folk blev klogere, eller at de læste mere kvalitetslitteratur. Men fordi den slags er luksus-problemer for bibliotekarer, der lever i en verden hvor biblioteksvæsnet er mindre presset af dalende udlånstal, end de er i Danmark i dag. Jeg vil bare så nødig være én af den generation af bibliotekarer, der lukker og slukker. Og den trussel er mere reel end mange bibliotekarer gør sig klart.

 3. Jeg var forbi biblioteket den anden dag, for lige at kigge på samlingen. Jeg syntes det er et godt initiativ, men også at det godt kunne bruge noget mere profilering. Der står bl.a. ikke noget om samlingen på bibliotekets hjemmeside (så vidt jeg kan se). Et katalog over samlingen vil kunne hjælpe på synligheden, og overskueligheden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.