VPN er en fidus

– knap og nap anonymitet, og snart ikke andet.

 

VPN står for Virtuelt Privat Netværk.

En VPN-udbyder stiller sig imellem dig og din internetdestination, så

  • destinationen ser VPN-serverens IP-adresse og ikke din udbyders IP
  • din internetaktivitet ikke kan spores tilbage til dig, men kun til en VPN-IP
  • du får adgang til IP-adresser, der ellers ville afvise dig

Kort fortalt kan VPN-brug opdeles i 3 kategorier:

DESTINATION ØNSKER DIN ANONYMITET
– og det vil du også

Forbindelse til et site eller under brug af en protokol, der foretrækker at brugeren er anonym.

Det kan være besøg på sider med rettighedskrænkende indhold, eller hvis du fildeler rettighedskrænkende indhold via p2p-software og -tjenester (person-til-person), hvor din aktivitet uden VPN ellers let ville kunne følges tilbage til dig og til de andre, du deler ting med.

Brug af VPN hér ikke blot assisterer din egen anonymitet; anonymiteten forhindrer også loven i generelt at dokumentere forbindelse mellen personer og lovbrud – hvilket besværliggør undertrykkelse af ulovlig fildeling.

DESTINATION VIL AT DU SKAL HAVE EN BESTEMT GEO-LOKATION
– og det vil du gerne foregive at have

Forbindelse til et site, som foretrækker at kunne afvise brugere uden for et bestemt geografisk område:

En streaming-TV-tjeneste som et andet lands Netflix-tjeneste, BBC (indhold alene beregnet på engelske brugere i England), dr.dk LIVE (indhold beregnet danske brugere i Danmark) og videotjenester som eks. youtube med geo-begrænset indhold, f.eks. kampagnevideoer, trailers, nyheder.

DESTINATION ØNSKER AT VIDE PRÆCIS, HVEM DU ER
– og det har du ikke lyst til at fortælle

Dét gælder egentlig ALLE sites i hele verden. DATA er tidens sort – din aktivitet og præferencer bruges på alle mulige måder, hvoraf du kan opfatte at nogle er til din fordel. Men først skal indsamlerne af data kunne forbinde din bruger-aktivitet til et sted. Og “stedet” er hér din/e IP-adresse/r – computer, smart-TV, mobil, IoT-dimser, router.

Alle internettjenester og -sider ligestiller din aktivitet og din IP-adresse ved både onlineregistrering og via cookies – antal besøg, antal unikke sider, din maskinkonfiguration oa. – og lagrer samtidig din IP-adresse til brug for formål, du ikke kan gennemskue.

Ved maskering med VPN forbindes din aktivitet med en “anden” end dig selv – en VPN-adresse.

SÅ, HVORFOR ER VPN SCAM?

Det er mest præcist at sige: det er ikke helt endnu, men det varer ikke længe, før stort set alle VPN-udbydere kun er “in it for the money” og ikke for “anonymitet” og “privatlivets fred”.

Sagen er dén, at en VPN-IP kan blokeres, så den ikke virker efter hensigten:

Et VPN-firma opsætter og sælger brug af en omdirigerings-IP-adresse til at maskere identitet med. Over tid vil flere og flere anvende adressen til at forbinde sig til ønskede destinationer. Disse destinationer påføres trafikudgifter ved at udbyde indhold til mennesker, som ikke har en national ret til at få det. Eller de får ikke folks personlige data som betaling for brug af data.

Og hvad der er mere væsentligt:

Jo flere brugere på en bestemt VPN-omdirigerings-IP, jo nemmere bliver det at regne ud for destinationerne, at denne IP ikke er ét menneske inden for destinationens eget geografiske område, men mange forskellige mennesker uden for.

Da upload altid er det dyreste i en internetforbindelse, vil destinationer kunne spare mange penge på at forhindre uberettigede dataryttere i at gøre brug af indholdet. Men snarere end at blokere for indhold ved blokering af IP-adressen, kan en destination vælge at give VPN-brugere andet indhold, som retter op på misforholdet – f.eks. indhold med reklamer i – men hvad enten din egen VPN-anonymiserede IP bliver tilsvarende omdirigeret hos modtageren eller helt blokeret, vil du som betalende kunde hos VPN-udbyderen kunne opleve ikke få adgang til det indhold, som DU ønsker. F.eks. at se dit eget lands LIVE-nyheder, når du er på rejse eller hvis du bor i udlandet. Eller streamingindhold underlagt geo-rettighedsrestriktioner.

Altså: Set med mange populære destinationers øjne er VPN-anonymitet at bryde en uudtalt aftale om at betale for indhold med personlige data eller uretmæssigt at få adgang til geo-begrænset indhold. Set med myndigheders øjne er VPN – snarere end som oprindeligt et beskyttelsesredskab der forhindrer snooping mellem 2 direkte forbundne parter – i stigende grad et redskab for folk at begå ulovligheder med og omgå overvågning.

Men for sine penge opnår VPN-brugeren jo  i væsentlig grad at være anonym.  Så, igen:

HVOR ER VPN EN SCAM?

Flere og flere bruger VPN, men antallet af VPN-servere i alverdens lande vokser ikke med samme hast. Når populære destinationer derfor opdager og blokerer VPN-adresserne eller sender brugere andre steder hen, holder VPN-abonnementer op med at have værdi.

Du vil gerne tilgå indhold i et bestemt land, men hvorfor betale for en anonymiserings-tjeneste,  som ikke virker, fordi du er anonym?

Men VPN-firmaerne bliver ved med at sælge VPN-forbindelser – som bare i stigende grad ikke kan bruges til andet end at være anonym med.

Efterhånden som flere og flere populære destinationer blokerer for eller viderestiller kendte VPN-IP-adresser, desto mere vil det statistisk forekomme, at VPN mere handler om at tilgå rettighedskrænkende indhold end det egentlig handler om privatliv og anonymitet. Og så vil VPN miste sin offentlige tiltrækning. Og sin reelle værdi.

Men disse ANONYMISERINGS-tjenester vil fortsat blive udbudt, og fortsat købt af folk. Med tiden vil de ikke løse noget i sig selv.

Og hvad gør vi så for at holde Kloden rund og data hele menneskehedens ejendom? Udtager en million, milliard abonnementer på al mulig dataadgang (ude af tråd med kapitalismens grundtanke: Profitmaksimering)?

Eller 1 abonnement med adgang til alt?

Men 1 abonnement er det samme som intet abonnement nødigt.

Indtil dette problem løser sig, og det gør det nok ikke, så længe kapitalismen er svaret på udveksling af energi (som Matrix var et klart billede på), så vil VPN bare mere og mere blive endnu en drivkraft inden i kapitalismen frem for det billede på “beskyttelse imod”, som disse firmaer lykkes med at sælge deres produkter på.

En SCAM.

[Kan VPN hackes? ja, og nej. Mennesker kan hackes, VPN-software er ikke ufejlbarlig, og internettet glemmer aldrig.]

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.