Quora Q/A: Hvornår blev verden så kompliceret?

– men blev den dét?

Kilde: Kenneth Krabats svar til Hvornår blev verden så kompliceret? – Quora

Der er forskel på kompleks og kompliceret. Så forskellig som tanke og handling.

HANDLING
Hvis du oplever Verden som “kompliceret” (vanskelig), oplever du den som noget lig et puslespil, der skal løses, eller en maskine, der skal repareres. Altså, som noget, der har en løsning, og kræver at blive løst.

TANKE
Hvis du derimod betragter Verden som “kompleks” (mangefacetteret), betyder det at du observerer omfanget af enkeltdele, der har afhængige bindinger i alle retninger. Måske i en sådan grad, at intet kan påvirkes uden at andet påvirkes samtidig.

Det er i denne påvirkning, at kompleks forståelse kan blive til kompliceret handling, som kan nødvendiggøre at forstå kompleksiteten, før man kan handle – fordi man af og til udfordres eller ligefrem tvinges til at forstå, imødegå, acceptere mulige konsekvenser af de ting, man ønsker at gøre eller har gjort:

“Nu jeg ikke har andre steder at gøre af mit brugte batteri, hvad er så konsekvenserne af at smide det i skraldespanden og lade affaldsforbrændingen tage ansvaret?”

TANKE
Hvis du overhovedet får dén tanke, er du både heldig og udfordret derved, at du oplever verden i større kompleksitet end andre, større detaljerigdom, og at du fokuserer fremad i mulige konsekvenser og konvergenser, og du bespørger hvad der er rigtigt og forkert for fællesskabet, for kloden, og i sin yderste konsekvens for alt liv på Jorden, og du anerkender din egen naturlige kompetence til mønstergenkendelse og/eller fælles ansvar.

HANDLING
Problemet opstår muligvis, hvis du skal afgøre med dig selv, hvad du skal gøre af batteriet, når du ikke må smide det i skraldespanden. Det kalder på nogle andre kompetencer i dig. Fantasi baseret på en forståelse af sundhedsmæssige krav til bortskaffelse af lige præcis dén teknologi, som et batteri er.

Tanke til Handling, og til Tanke igen. Observation, Aktion, Observation, Aktion… Det er sådan, vi overlever bedst mulig som individer, og i sidste ende som art.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.