Fortiden forsvindes

– nutiden bliver mere håndtérbar og fremtiden mere åben!

Med henblik på at overflytte en tumblr-profil hér til 1000 stemmer har jeg brugt et par dage sammen med Wayback Machine på at genopdage forsvundne links.

Mens megen kunst findes mere eller mindre bevaret, var det betegnende hvor mange offentlige dokumenter, der er pist væk. Rapporter, afgørelser, dokumentation for dit og dat I TIDEN

En genskrivning af link-terminologien har tydeligvis været på gænge – sikkert for at gøre ting nemmere for administratoren eller noget – og så er mange dokumenter ikke kommet med over i det nye system.

Små-grupperinger og foreninger og magasiner og nyhedssites kan finde ud af det. Men hvorfor kan så offentlige insititutioner ikke finde ud af at lave fuldstændige historiske backups:

Den der rapport, der blev til et velimplementeret forslag, der blev lov, der blev erstattet af en ny regerings nye regler, der påviste rapportens “købthed” – hvad blev der af rapporten? Den digitale rapport?

Den der holdning til behandling af borderline-patienter, der siden blev skudt ned og erstattet af noget mere humant – hvad blev der af dén? Det digitale dokument?

Det er meget nemt at fjerne noget – ved simpelthen ikke at pege på det længere.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.