KRIGER. Problemstilling, konflikt og ro

Serieidé, 5 bøger. Vil du være med?

Screen Shot 2015-09-25 at 17.23.44Et ungt menneske, som ikke er harmonisk og perfekt, finder en tekst, der beskriver den harmoniske kriger. Ved at leve teksten, opdager han/hun hvad det vil sige selv at VÆRE en kriger i ro.

 

 

 

LÆREPROCESS

Bog 1: adskille sine egne følelser fra omverdens følelser

– konflikter af sammenblanding, ikke sige klart til og fra
– ro af adskillelse, sige til og fra

Bog 2: støtte og følge sine egne fornemmelser, tro og tillid

– konflikter af mistillid og svigt af selv
– ro af selvtillid, trods frygt

Bog 3: fokusere på omverdens behov frem for sine egne

– konflikt af egoisme
– ro af uselviskhed

Bog 4: vælge sine kampe med omhu

– konflikt af at blive misbrugt og misbruge
– ro af at være omhyggelig med tid og kraft givet

Bog 5: vælge ikke at kæmpe

– konflikt af at kæmpe trods følelse af unytte
– ro af kompromis og kommunikation

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.