Projektor-app + mobilprojektor = Variabel ebogsstørrelse!

Det er ikke i den 550 år gamle bogtrykkerindustri, man skal forvente fornyelsen. Men implementerer den ikke visioner også, dør den.

“See Through Phone – small displays are not an issue anymore.”

eBogslæsende har længe haft problemet med, at digtsamlinger (og alle andre ebøger) var underlagt mobillæser-skærmstørrelser. Med neden for fremviste augumented reality-app, der kan smide skærmbilledet på en telefon op på en skærm og tillige lade brugeren interagere med andre brugere, og dertil lidt visioner hos forlagsindustrien og format-designere, slipper man for skærmens størrelsesbegrænsninger, når man vil have tilgang til en AVramme* med f.eks. en ebog i.

Jeg ville så kunne skabe en digtsamling med meget lange linier i embedded vektorgrafik – som på grund af bredden ikke ville kunne nydes på en telefon eller padde – men derimod udfolde sin programmerede sidebredde på en væg eller en skærm i nærheden. Hvis projektor-app’en tillod det. Og det er ikke svært at bygge videre på det eksisterende, som vist nedenfor.

Kom så, forlagsindustri! Kom så, DIKU-forsker! Come on, you HTML-square roots – think outside your famous boxes, you!

DIKU-forsker vinder pris for projektor-app til iPhone

Så venter vi bare på knaphulshologramprojektoren!


* AVramme: Forsøg på at finde et andet ord end AVbeholder, eformat – som er den virtuelle ramme, et Audio/Visuelt budskab er indeholdt i: mp3, epub, pdf. Siger man “eformat”, siger man samtidig “indbygget bruger-begrænsning”. Det skulle vi gerne ud over, så det ikke er eformat-designeren, som bestemmer det endelige produkts fremtoning. Altså, producenten angiver et relationsforhold – en størrelse, en opløsning, en form, en tilstand, et niveau, en RAMME for indholdet: en kunstnerisk “standardinstilling” – og brugeren gør dén til sit egen.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.