TASTATURGENVEJE i DANSK Mac OSX 2015, fabriksindstillinger
og GAMLE, smarte ting ved Mac OS X.4.x
[hent som pdf gældende frem til OSX.6] [hent opdateret liste frem til OSX.9.5]

 

 

Tvungne afbrydelser
Under opstart
Finder-vinduer
Filer og mapper
Vinduer
Finder i Ikon-oversigt
Finder i Liste-oversigt
Programgenveje, typiske
Programgenveje, mere snørklede
Dokken
Bruger-processer
Dialogvinduer
Navigation m/ tastatur
Zoom

 

 

 

 

Tastaturmenu
Ordbog
Spotlight
Skærmbilleder ("skærm-skud/screenshots")
Skærm

Hvor sidder tegnene på tastaturet?

OSX.4 [Tiger på Pism og Lombard):
Reset Pismo og Lombard-batteri (resetter til alle defaults)
Genstart en "død" Pismo eller Lombard

"Hvad hedder det på dansk og på engelsk?"

     

I nyere version af OSX er visse genveje slået fra - f.eks. den meget anvendelige "byt om på sort og hvidt"-skærm (ctrl+alt+cmd+8), hvis man blev træt i øjnene - dog nok mest beregnet på dårlige skærme i direkte sol... Men den kan stadig slås til- ved et lille besøg i Systemindstillinger/handicaphjælp, under "skærm".

op
   
TVUNGNE AFBRYDELSER   Beskrivelse: Sov, log-ud eller luk-ned
     
Startknappen   Hold nede 1.5s. for dialogvindue med" genstart/sov/luk ned"
Startknappen   Hold nede 5s. for at tvanglukke maskinen [brutalt]
Startknappen + Ctrl   Vis dialogvindue med" genstart/sov/luk ned"
Startknappen + Cmd. + Alt.   Gennemtving genstart [brutalt]
Startknappen + Ctrl. + Cmd   Luk alle programmer (med muligheden for at gemme ugemte dokumenter) og genstart så computeren
Startknappen + Ctrl. +Cmd. + Alt.   Luk alle programmer (med muligheden for at gemme ugemte dokumenter) og luk så computeren ned
Startknappen + Skiftetast + Ctrl.   Sæt alle skærme til at sove
Cmd. + Alt. + Esc, vælg program og ”afbryd”   Tvangsluk et progam
Skifteknappen + Cmd.+ Q   Log Ud
Skifteknappen + Cmd. + Alt.. + Q   Log ud omgående [brutalt]
     
Genveje gældende til OSX.6    
Cmd. + Alt. + ⏏ (eject)   Sove ZZzzzz...
Cmd. + Alt. + Startknappen   Gennemtving genstart [brutalt]
Cmd. + [punktum] og vent...   Stands en proces, der ikke vil stoppe [hold Cmd.t nede og tast ”.” flere gange)
Cmd. + ⏏ (eject)   Dialogvindue: Genstart, Sove, Luk-ned
Ctrl + Cmd. + Alt. + ⏏ (eject)   Tvangsluk alle programmer og genstart [venligt] (gemmer dog ikke "ugemte" dokumenter før lukning)
op
   
OPSTART (hold nede under opstart)   Beskrivelse
     
Startknappen   Et let tryk, så starter maskinen op
Alt   Vælg opstartsdisk
C   Start fra en CD, der rummer en systemmappe
E, ⏏ (eject), F12, musetasten eller klikfelt på pegeplade   Skub flytbar disk ud (CD/DVD)
  Forsøg at starte fra en kompatibel network server (NetBoot)
R   Start via "indbygget" OSX (findes kun på maskinen, hvis der er lavet en Ren installering med formatteret harddisk).
  Opstart i Enkeltbruger-tilstand ("Single User" - kommandolinie - til fejlfinding for øvede)
Skift (efter opstarts-lyd)   Start i Sikkerheds-Tilstand og slå midlertidigt log-ind-emner og ikke-væsentlige kernel-udvidelsesfiler fra (Mac OS X 10.2 og senere)
Skift (Når skærmen bliver blå)   Åben log-ind-vinduet
Skift (Under Log-Ind)    Luk alle åbne Finder-vinduer
T   Start maskinen i Target-mode (som om den var en ekstern Firewire- eller Thunderbolt-harddisk. Sæt maskine i T-mode, før den tilsluttes til anden maskine!!
V   Opstart i ”Verbose”-tilstand (se opstartsproceduren som kode) [verbose=ordrig...]
X   Tving OS X-opstart [når ikke-OSX enheder er tilgængelige]
Cmd. + Alt. + P + R   Reset PRAM/NVRAM – nulstiller SMC-indstillinger, så som skærmopløsning, farve, klokken o.a. (første væsentlige fejlløsnings-trick)
Cmd. + Alt. + Skift + Slet Bagud   Forbigå primære opstarts-disk og søg efter anden disk (f.eks. en CD eller ekstern disk)
   
Genveje gældende til OSX.6    
R (frem til OSX.6, Snow Leopard)   Gennemtving PowerBook Skærm reset
Cmd. + Alt. + O + F  )   Boot in i Open Firmware = Virker ikke på maskiner med Intel-CPU
     
op
   
FINDER-GENVEJE   Beskrivelse
     
Cmd. + A   Vælg alle emner i vindue
Cmd. + Alt.. + A   Afvælg alle emner i vindue
Klik uden for det valgte   Afvælg alle emner i vindue
Cmd. + klik   Vælg emner frit, udenfor rækkefølge
Skift + klik + klik   Vælg alle emner mellem det først og det sidst valgte
Klik udenfor emne + træk   Vælg alle emner indenfor "trækfelt"
Cmd. + C   Kopiér udvalgte filer. Brug siden Indsæt eller Flyt for at FLYTTE filerne
Cmd. + D   Dubler den/de valgte fil/er - de påføres KOPI efter filtitlen.
Cmd. + E   Skub det valgte medie Ud (fjern det fra aktivitet - et diskbillede skal åbnes igen for at blive aktivt; et fysisk medie tages helt ud og isættes igen for at blive aktivt.
Cmd. + F     Find... Åbner et nyt vindue og flytterfokus til søgefeltet
Cmd. + Alt. +F   Find... Flytter fokus til søgefeltet i det forreste vindue
Cmd. + G   Find næste indstans i søgning
Cmd. + Skiftetast + G   Find forrige instans i søgning
Cmd. + H   Skjul Finder
Cmd. + Alt. + H   Skjul Andre
Cmd. + I   Info (statisk vindue, fokus skifter fra det valgte)
Cmd. + Alt. + I   Info (dynamisk vindue, ligger ovenpå, fokus forbliver på det valgt)
Cmd. + J   Visnings-muligheder
Cmd. + K   Forbind til Server eller computer på netværket...
Cmd. + L   Lav et alias af det valgte
Cmd. + N   Nyt Findervindue
Cmd. + Z   Fortryd sidste handlling, herunder Flyt til skraldespand, Dublér, Slet navn, Forandre navn
Cmd. + Skiftetast + A   Gå til Programmer
Cmd. + Skiftetast + B   Gå til Computer
Cmd. + Skiftetast + C   Åbn Findervinduet i laveste niveau (roden)
Cmd. + Skiftetast + D   Åbn Findervinduet Skrivebord
Cmd. + Skiftetast + F   Åbn Findervinduet Alle Mine Filer
Cmd. + Skiftetast + N   Åbn computerens vindue                                    
Cmd. + Skiftetast + F   Gå til favoritter
Cmd. + Skiftetast + G   Gå til Mappe...
Cmd. + Skiftetast + H   Gå til Hjem-mappe tilhørende den nuværende indloggede bruger
Cmd. + Skiftetast + I   Gå til iCloud (på ældre systmer hedder det iDisk, men dét virker ikke længere)
Cmd. + Skiftetast + K   Åbn Netværkvinduet                                    
Cmd. + Skiftetast + L   Åbn Downloadsmappen                                   
Cmd. + Skiftetast + N   Ny mappe                                    
Cmd. + Skiftetast + O   Åbn Dokumentmappen                                   
Cmd. + Skiftetast + R   Åbn AirDrop-vinduet                                   
Cmd. + Skiftetast + U   Åbn Mappen Hjælpeprogrammer                                 
Cmd. + T   Vis/skjul tab-funktionen i Findervindue, hvis der kun er én tab i det forreste Findervindue
Cmd. + Skiftetast + T   Vis/skjul tab-funktionen i Findervindue
Cmd. + Alt. + T   Vis/skjul redskabslinjen i Findervindue, hvis der kun er én tab i det forreste Findervindue
Klik dobbeltpil i øverste højre hjørne af findervindue   Vindue i fuldskærmsmode (exit via esc-tast)
Cmd. + Ctrl. + T   Føj til sidemenu (OSX Mavericks)
Cmd. + Alt. + I   Vis/skjul Inspektor-vinduet
Cmd. + Ctrl. + I   Få Opsummeringsinfo
Cmd. + Ctrl. + P   Vis/skjul sti-oversigten i bunden af Findervinduet
Cmd. + Alt.. + S   Vis/skjul sidemenuéen
Cmd. + /   Vis/skjul statusmenuen
Cmd. + V   PLACERE kopier af filer i udklipsholderen på den nuværende sted
Cmd. + Alt. + V   FLYTTE filer kopieret til udklipsholder fra oprindeligt til nuværende sted
Cmd. + Alt + Y   Lav et slideshow ud af valgte filer
Cmd. + , (komma)   Åben Finder-indstillinger
Cmd. + [   Gå til forrige mappe
Cmd. + ]   Gå til næste mappe
Cmd. + Pil op   Åbn mappen, der rummer den nuværende mappe
Cmd. + Ctrl. + Pil op   Åbn mappen, der rummer den nuværende mappe, i et nyt vindue
Cmd. + Pil ned   Åbn det det valgte
Cmd. + Skiftetast + Q                               Log bruger Ud, så en anden kan logge ind
Cmd. + Alt. + Skift + Q   Log bruger Ud (uden dialog)
Cmd. + Tab    Cykle gennem de åbne programmer (man kan hér også klikke på de viste ikoner med musen – og programmer kan både sluttes og gemmes med genvejstaste-kombinationer herfra også)
Cmd. + (   Gå frem i vinduesvisning (hvis man har haft andet åbent i vinduet
Cmd. + )   Gå tilbage i viduesvisning (hvis man har haft andet åbent i vinduet)
Cmd. + Skiftetast + Slet   Tøm Skraldespand
Cmd. + Alt. + Skift + Slet   Tøm Skraldespand (Uden dialogvindue - "sikkerhedssletning")
Ctrl. + Klik på emne   Vis mappekommando-menu
     
mellemrumstast (eller cmd + ) på valgt emne   Hurtigvisning uden at åbne dokument for redigering
     
Genveje gældende til OSX.6    
Cmd. + Skiftetast + T   Skjul/vis værktøjslinie (minimér vindue kun til mappesyn/indhold)
Klik knap i øverste højre hjørne af findervindue   ditto
Cmd. + klik knap i øverste højre hjørne af vinduet   Cykle igennem de mulige vinduesvisninger (afhængig af typen af Finder- og programvindue
     
op
   
FILER OG MAPPER   Beskrivelse
     
Alt + træk emnet + slip   Kopier emnet til anden placering, også samme vindue
Cmd. + træk emnet + slip   Flytter emnet til anden placering og sletter det oprindelige !!!!
Cmd. + D   Duplikér et emne til samme mappe (vælg emne, tastaturgenvej)
Cmd. + L   Skab genvej på stedet (med endelsen "-henvisning")
Cmd. + Alt. + træk + slip   Skab genvej (uden endelse - gælder kun anden placering) (vælg emne, hold tastaturgenvej nede, træk til ønsket placering)
Cmd. + r   Vis original
Cmd. + T   Føj til Favoritter
Cmd. + træk til placering     Sæt på linie (ikon-oversigt)
Cmd. + dobbelklik på mappe   Åben mappe i separat vindue
Cmd. + Pil Ned   Åben emne i egen oversigt
op
   
VINDUER   Beskrivelse
     
Cmd. + C   Kopier valgte tekst til udskriftsholder
Cmd. + V   Indsæt tekst fra udskriftsholder
Cmd. + X   Slet det valgte og gem i udskriftsholder
     
Cmd. + N   Nyt Finder-vindue
[tast bogstavkombination 1- 3 bogstaver]   Gå til det første emne med denne bogstavkombination
Cmd. + A   Vælg alt i et vindue
Cmd. + W   Luk FORRESTE Finder-vindue
Cmd. + Alt. + W   LUK ALLE Finder-vinduer
Alt + M   Minimér Finder-vindue
Alt + rød knap   Luk alle Finder-Vinduer
Alt + gul knap   Minimér alle Finder-vinduer
Alt + grøn knap   gør alle Finder-vinduer maksimalt store
Cmd. + træk i vinduets topramme   Tag fat i og flyt et bagvedliggende vindue uden at gøre det forrest
Cmd. + <   Cykle imellem åbne vinduer i Finder og programmer (visse programmer bruge denne genvej til andre ting - ret irriterede)
     
Cmd. + Skiftetast + N   Ny mappe
Cmd. + Alt. + N   Ny Smart-Mappe
Cmd. + Skiftetast + G   Gå til mappe... (mappens begyndelsebogstaver indtastes)
Cmd. + Højre Pil   Udfold valgt mappe (i listeoversigt)
Alt + Kommando + Højre Pil   Udfold valgt mappe og ALLE undermapper (i listeoversigt)
Cmd. + klik på vinduestitel ( + evt. Slip på højere niveau)   Se stien (+ evt. Gå til overliggende mappe)
     
Cmd. + O   Åbner dialogvindue, hvor noget kan åbnes
Cmd. + P  

Udskriv valgte tekst

Cmd. + R  

Vis original for Genvej

Slettetaster (bagud og frem)   Slet
Cmd. + Skiftetast + ?   Gå til MAC-hjælp
Ctrl. + D   tilbage-slettetasten sletter fremad [som "del"-tasten i Windows]
     
Alt + klik på skrivebord ell. Dok-ikon   Skjul Program
     
Cmd. + 1   Oversigt med store ikoner
Cmd. + 2   Listeoversigt
Cmd. + 3   Søjleoversigt
Cmd. + 4   Bladrevindue
     
Genveje gældende til OSX.6    
Alt + rød knap   Luk Alle Finder-Vinduer
Alt + gul knap   Minimér alle Finder-vinduer
Alt + grøn knap   Lægger alle vinduer i vifte-form (for overskuelighed)
op
   
FINDER i ikonoversigt   Beskrivelse
     
     
Piletasterne   Vælg næste ikon i den givne retning
bogstavtasterne   Vælg ikon efter første bogstav
Tabulator   Vælg næste ikon (alfabetisk)
Klik på det   Vælg ikon
Skift + klik på ikon   Føj ikon til Valg
Skift + klik på ikon   Føj sidestående ikoner til Valg (i listeoversigt)
Cmd. + klik på ikon   Føj ikke-sidestående ikoner til Valg (i listeoversigt)
vælg + Enter   Rediger ikon-navn
op
   
FINDER i listeoversigt   Beskrivelse
     
klik på den trekantede mappenøgle   Udfold valgte mappe
Cmd. + Højre Pil   Udfold valgte mappe
Cmd. + Venstre Pil   Luk valgte mappe
Cmd. + Pil OP   Gå til overmappe
Cmd. + [valgt mappe] + Pil Ned   Gå til undermappe
Alt + Pil Ned   Sidste emne i vinduet valgt
Alt + Pil Op   Første mappe i vinduet valgt
Alt + klik på den trekantede mappenøgle   Udfold valgt mappe og ALLE undermapper
Alt + Højre Pil   Udfold valgt mappe og ALLE undermapper
Cmd. + Alt. + Højre Pil   Udfold valgt mappe og ALLE undermapper
Alt + Venstre Pil   Sammenluk valgt mappe, men ikke undermapper
Cmd. + Alt. + Venstre Pil   Sammenluk valgte mappe PLUS alle undermapper
Cmd. + Alt. + Pil Op   Åben overmappe og luk nuværende mappe
Alt. + dobbeltklik på mappe   Åben mappe i eget vindue og luk det nuværende
Cmd. + dobbeltklik på mappe   Åben mappe i eget vindue eller tab
Cmd + klik på vinduestitel   Se alle mapper, der indeholder den nuværende
Cmd. + Slettetast   Flyt valgte emne til skraldespand
Cmd. + Z   Fortryd sidste handling, inklusiv "flyt til skraldespand" (tømning kan ikke fortrydes)
op
   
PROGRAMGENVEJE, typiske   Beskrivelse
     
Cmd. + A   Vælg Alt i et åbent dokument
Cmd. + B   Fed skrift
Cmd. + C   Kopier det valgte (tekst, billede mv.) til udskriftsholder
Cmd. + F   Find...
Cmd. + I   Kursiv
Cmd. + M   Minimér det forreste programvindue (til Dokken i højre side)
Cmd + Alt + M   Minimér alle det aktive programs vinduer til Dokken
Cmd. + N   Ny/nyt... [af dét, det pågældende program gør bedst - dokument, billede osv.]
Cmd. + O   Åben... [open]
Cmd. + P   Udskriv [print]
Cmd. + Q   Slut program [quit]
Cmd. + S   GEM [save]
Cmd. + Skiftetast + S   Gem som... (ikke alle programmer) eller "lav kopi af..."
Cmd. + U   Understreget
Cmd. + V   Indsæt fra udskriftsholder
Cmd. + W   Luk forreste vindue (bemærk, at visse menuer ser anderledes ud end vinduer, og at disse skal lukkes med et klik i lukkefeltet i (oftest) øverste venstre side
Cmd. + Alt. + W   Luk alle vinduer i det forreste program
Cmd. + X   Slet den valgte tekst (den gemmes i udklipsholder og kan sættes ind andetsteds)
Cmd. + Y   Gentag sidste handling/fortryd om igen [det modsatte af Cmd.+z]
Cmd. + Z   Fortryd seneste handling (i visse programmer går man skridt baglæns ved at trykke gentagne gange på Cmd. + z)
Cmd. + Skiftetast + Z   Genskab den fortrudte (visse programmer tillader at man genskaber sine sletninger i flere skridt frem mod den seneste handling)
Cmd. + <   Cykle imellem programmets åbne vinduer
     
op
   
PROGRAMGENVEJE, mere snørklede   Beskrivelse
     
Cmd. + [tab]   Cykle gennem alle åbne programmer
Alt. + ⏏ (eject)   Skub medie i sekundt optisk drev ud (hvis et sådant er installeret)
Cmd. + F1   Slå skærmspejling til og fra, når flere skærme er tilsluttede
Cmd. + F2   Slå TDM (Target Display Mode) til og fra (det tillader kompatible iMac at fungere som ekstern skærm)
Cmd + F3   Vis Desktop (virker ikke i alle programmer)
Cmd. + F5   Slå VoiceOver til og fra
Cmd + F12   Åbn Lydindstillinger
Command + Minus   Mindsk størrelsen af det valgte
Cmd. + Kolon   Vis Stave- og grammatik-vinduet
Cmd. + Semikolon   Find stavefejl i dokumentet
Cmd. + ?   Åbn hjælpemenuen
Cmd. + Plustegn   Øg Størrelsen på det valgte
Cmd. + Skiftetast + =   Øg Størrelsen på det valgte
Cmd. + Alt. + D   Vis eller skjul Dokken
Cmd. + E   brug det vlgte som udgangspunkt for en søgning
Cmd. + H   Skjul vinduet i det nuværende aktive program
Cmd. + Alt + H   Skjul vinduerne i det nuværende aktive pgrofram
Cmd. + P   Vis et dokument, hvori programparametre kan angives (Sideopsætning)
     
i Safari    
Cmd. + Skiftetast + i   Åbn Mail, indsæt URL fra åbne browservindue som link i ny mail og den åbne sides titel som emne for ny mail!
op
   
DOKKEN   Beskrivelse
     
Cmd. + klik på dok-ikon    Vis placering i Finder
Cmd. + Alt. + D (ved udvidet navigation)   Vis/Skjul dokken
op
   
BRUGERPROCESSER   Beskrivelse
     
Cmd. + tab   Overskue og skifte ml. aktive programmer - fra venstre mod højre
Cmd. + Skiftetast + tab   Overskue og skifte ml. aktive programmer - modsat retning
op
   
DIALOGVINDUER              Beskrivelse
     
tab   Vælg næste område, linie, fil, felt osv.
Enter   Forvalgte knap (blå knap - eks. "okay", "gem", "fortryd" osv.)
Esc eller Cmd. + [punktum]    Luk dialogvindue
Op eller Ned Pil   Vælg mapper over eller under
Side Op   Scrolle op (listeoversigt)
Side Ned   Scrolle ned (listeoversigt)
op
   
NAVIGATION m tastatur   Beskrivelse
     
ctrl-F2   Flytte fokus til menulinjen
ctrl-F3   Flytte fokus til Dock
ctrl-F4   Flytte fokus til det aktive vindue eller vinduet bag det aktive
ctrl-F5   Flytte fokus til værktøjslinjen i det aktive vindue
ctrl-F6   Flytte fokus til et flydende vindue (f.eks. skriftvinduet eller farvevinduet)
ctrl-accent (`)   Flytte fokus til det næste vindue i det aktive program
ctrl-F7   Redigere den aktuelle indstilling til fuld tastaturadgang (tekstfelter og lister eller alle kontrolenheder)
ctrl-F8   Flyt fokus til statusmenuer i menulinie
Cmd. + Alt. + accent (`)   Flytte til vinduets skuffe
Cmd. + Alt..+ T   Vise eller skjule Tegnpalet
Cmd. + <   Flytte fokus ml. åbne vinduer i forreste program
Cmd. + Alt. + <   Flyt fokus til skuffen
F9   Vis alle vinduer samtidig - Finder og åbne programmer (Exposé)
F9 + klik på vindue   Dette vindue forrest
F10   Vis alle programvinduer samtidig (Exposé)
F10 + klik på vindue   Dette vindue forrest
F11   Vis skrivebord/tilbage til sidste overblik
F12   Dashboard
op
   
ZOOM   Beskrivelse
(Zoomfunktionen aktiveres i systemindtillinger.   Her kan bl.a. sættes zoommængde ind og ud, samt en hel masse andet)
Cmd. + Alt.. + 8   Zoom ind og zoom ud
Cmd. + Alt.. + ´(accent)   Zoom trinvist ind
Cmd. + Alt.. + plustegn   Zoom trinvist ud
Cmd. + Alt.. + æ   Udglat billeder under zoom
op
   
TASTATURMENU   Beskrivelse
     
Cmd. + mellemrum   Vælg forrige indtastningsenhed
Cmd. + Alt. + mellemrum   Vælg menuens næste indtastningsenhed
op
   
ORDBOG    
     
Ctrl. + Cmd. + D     Slå op i indbyggede ordbog
op
   
SPOTLIGHT   Beskrivelse
     
Cmd. + mellemrumstast   Åbne Spotlight for dokumentsøgning på hele maskinen - indtastningsfelt
Cmd. + Alt. + mellemrumstast   Åbne Spotlight for dokumentsøgning på hele maskinen - avanceret søgning Hvis fler sprog er installeret, roteres muligvis mellem keyboard layouts og input-metoder inden i et script)
op
   
SKÆRMBILLEDER   Beskrivelse
     
Skift + Cmd. + 3   Arkiver skærmbillede som arkiv til skrivebord
Ctrl. + Skift + Cmd. + 3   Kopier skærmbillede til udklipsholder
Skift + Cmd. + 4    Arkiver billede af valgt område som arkiv til skrivebord
Ctrl. + Skift + Cmd. + 4   Kopier billede af valgt område til udklipsholder, eller hold musen over et vindue eller en menu og klik mellemrumstasten (det valgte bliver gråt) og klik med mus eller pegefelt for at tage et billede af dette isolerede område
op
   
SKÆRM   Beskrivelse
     
(Ctrl. + Cmd. + Alt. + 9)   Byt om på sort og hvid (strømbesparende) - fungerer kun på ældre OSX. I nye skal funktionen slås til og fra i Systemindstillinger under Hjælpemidler.
(Ctrl. + Cmd. + Alt. + . [punktum])   Formindsk kontrast (Virker ikke i nyere systemer)
(Ctrl. + Cmd. + Alt. + , [komma])   Øg konstrast (Virker ikke i nyere systemer)
op
   
     
[Lavet april 2006 til glæde for min ældre far, samt alle andre, der er skiftet over til at bruge Mac. Samlet fra forskellige kilder, og er nogenlunde komplet, hvad angår selve Mac OS X. Men har du tilføjelser, skriv gerne krabat [snabelA] menneske [dot] dk Og ja, jeg har en Pismo ;-) vh, kenneth krabat ]
   
senest opdateret 21 januar, 2015
op
   
RESET BATTERI    
     

Hvordan man nulstiller Pismo og Lombard batterier i OS X, med muligheden for at de kan holde lidt mere strøm.

1. Vær sikker på, at batteriet er så opladet, som det kan være - se til at så mange lysdioder på batteriet som muligt lyser. Lad opladeren sidde og oplade maskinen.

2. Boot ind i Open Firmware (Cmd.+Alt+O+F ved opstart)

3. Fjern laderen fra maskinen

4. Skriv, den ene efter den anden, hver gang efterfulgt af Enter, disse tre kommandoer:
reset-nvram
set-defaults
reset-all

Efter sidste kommando genstarter maskinen omgående automatisk!

5. Boot straks ind i Open Firmware (Lad ikke maskinen boote ind i OS X på noget tidspunkt - ellers må du begynde forfra fra punkt 1)

6. Lad maskinen stå i Open Firmware og køre helt tom for strøm.

7. Når maskinen lukker ned, er batteriet tømt; sæt da laderen i, genstart og boot omgående ind i Open Firmware og gentag 3-6 (og gå derefter til pkt 8).

8. Sæt ladestikket i igen, boot straks ind i Open Firmware, og lad maskinen stå og lade.

9. Når den er ladet helt op (tager ca. 3 timer), gentag 3-6 (og gå derefter til pkt. 10). (Hér burde allerede være en mærkbar forskel i batteritid )

10. Sæt laderen i og lad maskinen stå og lade, mens den er slukket.

11. Boot ind i OF og indtast kommandoerne i punkt 4.

12. Lad den boote ind i OS X.

13. Fjern laderen, slå alle strømbesparende funktioner fra, og lad den aflade til den falder i søvn.

14. Lad op.

 
op
   
 
GENSTART EN "DØD" PISMO ELLER LOMBARD
     

I enhver computer sidder et lille batteri, som giver strøm til en back-up af alle de oplysninger, man gerne vil have gemt, selvom computeren ikke får strøm udefra - indstillinger som skærmopløsning, antal farver, klokken osv.

I en bærbar er dette back-up- eller PRAM-batteri også ansvarlig for at maskinen kan starte op - og er det løbet tør, f.eks. hvis maskinen har stået ubrugt længe, kan man ikke få liv i maskinen på normal vis.

Hvis en Pismo eller Lombard ikke kan starte, kan man af og til "tvangs-starte" den ved ctrl-Cmd.-startknap - nogle gange virker det, andre gang hører man kun et lille klik fra højtalerne som indikation om, at der lige akkurat ikke er strøm nok til at starte den, og man kan så gå videre til nedenstående "trick". Vent under alle omstændigheder med at give strømforsyningen skylden - den giver sjældent op ved bare at ligge ubrugt hen.

Man kan ofte "narre" maskinen til at starte ved at

1. fjerne batteriet i venstre mediabay (evt. også højre, hvis man har to batterier),
2. fjerne strømforsyningen
3. løfte tastaturet af
4. tage stikket til det interne batteri af - det sidder lige ved siden af enden af CD-drevet, et lille 5-7 milimeter stort stik, der sidder ned på motherboardet, og ledninger der fører hen til et 1-krone stort batteri, som man kan se, hvis man tager CD-drevet ud
5. sætte laderen i igen
6. sætte batteristikket i igen
7. og tvangsstarte med ctrl-Cmd.-startknap
8. Derpå isætte sit/sine batterier igen.

I de fleste tilfælde er det nok til at maskinen starter og begynder at lade dette back-up-batteri. Sker det ofte, at batteriet svigter, selv ved almindelig brug, kan man overveje at investere i et nytt PRAM; det koster et par hundredelapper.