Kunsten at stille det Rette Spørgsmål

The Dangerous Art of the Right Question.

Der er mange spørgsmål at stille, væsentlige spørgsmål, som ligger lige for:

1 Hvem er firmaets målgruppe?
2. Hvordan bliver jeg lykkelig?
3. Hvordan skaber vi fred i Mellemøsten?

Men det er forfærdeligt dårlige spørgsmål. Dårlig, ikke fordi de er forkerte, men dårlige fordi de ikke forholder sig til spørgsmålets dimensioner.

Real questions frame things in a way that creates a restless tension, by high-lighting the potentially important stuff that you don’t know. You cannot frame a painting without knowing its dimensions. You cannot frame a problem without knowing something about it. Frames must contain situational information.

Gode spørgsmål søger at afdække problemets, spørgsmålets dimensioner i form af del-besvarelser. f.eks.

2. Er mennesker med stærke venskaber mere lykkelige end mennesker, der er meget alene? (ja, de er)
osv.

Det gode spørgsmål lytter ikke til selvynk, misundelse, frygt, smerte eller andet. Det gode spørgsmålspringer ikke over, hvor gærdet er lavest. Det gode spørgsmål er en tålmodig del af det bedste svar og den bedste løsning.