KYSSETRÆET – den første telefon var af træ

Til Henrik Hannibal på dagen for indtræden i det 36. år

 

(FIKTION)
——————————————————————————

KYSSETRÆET – den første telefon var af træ

Ud over det ved-siden-af-rum, hvor ALT kan opleves forbundet, findes et ved-siden-af-ved-siden-af-rum, hvortil kun mennesker og træer når – hver især naturligvis det ganske Univers’ udtrykte billede, men i praksis sådan fungerende, at træerne beskriver universets bindemiddel ved stående at bekæmpe tyngdekraften og menneskene universets ekspansion ved gående at bekæmpe entropien. Når træerne står og vokser og dør, og menneskene går og vokser og dør, og menneske og træ så af og til mødes for at udveksle erfaringer, understøttes hele universet i sin grundstruktur. 

En af alle tiders mange måder at erindre menneskene om træernes betydning på er… Kyssetræet. Hvor dét egentlig stammer fra, ved den videnskabelige forskning ikke, men der er fundet spor af det så langt tilbage som 20.000 år, på samtlige af datidens beboede kontinenter – i form af forstenede træstykker i udgravninger, der tydeligvis rummede religiøse overhoveder, og på hulemalerier, der viser overrækkelsen af træ-stumper fra enkeltperson til enkeltperson, træstumper der tydeligvis er forbundne til giveren.

Hvad den etablerede videnskabelige forskning naturligvis hverken kan eller vil skrive under på er, at så længe der har været mennesker og træer, har der fandtes Kyssetræ. På samme måde, som man kan gætte sig til, hvordan ild og hjul på sandsynligste måde kom i menneskenes hænder, kan man forestille sig et lille samfunds menneske omfavne et træ som mennesker altid før har gjort det – og som den første i sit samfund pludselig blive den intense nydelse ved kontakten til træet bevidst, og derfor dén i det lille samfund, som for første gang tager et mere end symbolsk bindeled med sig væk fra mødet med træet – et lille stykke træ, der rummer hele mindet om oplevelsen med træet, og dermed bliver forbindelsen til alle træer. Og, langt hen ad vejen uafvidende, således til alle andre mennesker. Men det skulle ikke forblive en hemmelighed.

Hvad de tidligste shamaner har kaldt træet, kan man kun gætte om, men inskriptioner i såvel den ældst kendte nordiske runeskrift som i old-persiens kileskrift, er pictogrammer for “træ”, og for “mund i stilstand”, der betyder kysse. Og hér taler vi om ihvertfald 10.000 år, hvor shamanen har fået Kyssetræet finpoleret til, hvad englænderne kalder “a fine art”. Et værktøj, der ikke som i den tidligste historie (formodentlig) blev samlet og gemt af den enkelte som et følelsesladet memento om et møde med et træ, men derimod var et sammenbindende redskab for et samfund i befolkningsmæssig vækst, styret af shamanen, uddelt efter fortjeneste og nødvendighed, i visse samfund næsten lig med den tidligste klassedelingsstruktur, og naturligt eftertragtet af enhver, som måtte have behov for de fokuserende egenskaber, shamanen af politiske grunde gennem tiderne havde tillagt det: Det præ-phalliske ønske om, i hjertet at møde, og blive mødt af, den udkårne.

Simpel kontakt – på hverdagsplanet til tider ganske umuliggjort af sociale riter, forældre, kastebevidsthed, men på det (fælles)åndelige plan i høj grad muligt. Med træet som kontaktmedium.

 

(SHAMANISME)
——————————————————————————

Om kyssetræet skal være et omkostningsfyldt erhvervet shamanistisk kraftobjekt, af ånderne angiveligt blåstemplet og “ladet” med retnings-, intentions- og udkommes-understøttende kræfter, eller blot et selvfundet stykke træ, som synes at styrke én i forehavendet med at kontakte en udvalgt, må man lade op til den enkelte at afgøre. Men der er næppe nogen tvivl om, at det virker. Kontakten til træerne er reel nok, hvis man vil kontakten – kontakten til de andre mennesker, faciliteret gennem træ, ér mulig. Og vel at bemærke ikke en symbolsk kontakt, men i faktisk, reel, mærkbar form – for enhver, som er en smule åben overfor mulighederne, at bruge efter behov. Og da Kyssetræet kun er en kontaktskaber, er det 100% umuligt at misbruge det – den, som indvilliger i kontakt gennem træ eller et andet kontaktfaciliterende medie, vil aldrig kunne føle sig forpligtet til noget som helst, lige som den kontaktende heller ikke lover noget ved at at kontakte. Det er en ren forespørgsel – fra fysisk krop til fysisk krop, med sjælen som telefonledning.

 

Hvordan træ fungerer som Kyssetræ: 

Der er ingen restriktioner i form af, at man skal kende vedkommende, man vil i kontakt med – heller ikke som, at man skal have set vedkommendes ansigt eller hørt vedkommende udtale sit navn. Man kan kontakte hvem som helst, man måtte have lyst til gennem Kyssetræet – åbne en kontakt til et menneske, man kan lide, og i og med denne åbning spørge det andet menneske, om vedkommende kunne tænke sig det samme. Og da kontakten foregår gennem et sociokulturelt under-rum, er der ingen begrænsninger på kontakten – sociale, udseendesmæssige, tillært præferencemæssige eller andre: Den foregår blot mellem hvad-skal-man-kalde-den… Den Kollektive Menneskesjæls forskellige fysiske udtryk – en billigelse af kontakt på dette plan tager ikke direkte hensyn til det fysiske plans begrænsninger, men en billigelse af kontakt er i praksis naturligvis et udtryk for, at der er noget at lære af. Og således også noget for de to involverede at bygge på på det fysiske plan. Tænk på Quasimodo og Esmerelda.

Man stiller sig så afslappet man kan, et sted man kan få lov til uforstyrret at stå et stykke tid. Man tager Kyssetræet i den hånd, hvor det føles bedst. Lukker øjnene og spørger Kyssetræet, om man må bruge det i netop détte øjeblik. I bekræftende fald forestiller man sig, at Kyssetræet vokser sig så stort, at man kan være inden i det, og hvis man kan, at man stadig holder om det, selvom man befinder sig indeni træet. 

Her bliver man lige et kort øjeblik og finder ud af, hvad man synes om at være der. Kan man ikke lide at være der, kan det være udtryk for én af ihvertfald to ting: At træsorten ikke passer til én, eller at man ikke er parat til denne kontakt – og i så fald siger man tak for besøget, skrumper træet til normal størrelse og åbner øjnene. Kan man derimod lide at være der, forestiller man sig, at det indre af træet, Verdenstræet, udvider og udvider sig, indtil man ikke kan se siderne af det længere. og hvis man holder om træet indefra, sender man lige dette billede en lille tanke. 

Så beder man om kontakt. Kender man dén, man vil i kontakt med, kan man forestille sig vedkommende i alle de detaljer, man kender til: Klæder, hvis man kender vedkommendes tøjvaner, dufte, hvis man har været tæt på vedkommende, ansigtet med mimik og levende øjne, kroppen med gestik og i ro – hvad som helst, der har betydning for én som det klareste billede af vedkommende. Men man kan også bare prøve at sige vedkommendes navn. Og kender man ikke dén, man vil i kontakt med – er det måske blot et ønske om overhovedet at komme i kontakt med nogen, eller er det et ønske om at møde én, man har mødt i en drøm – og det eneste man har, er længslen efter at møde og blive mødt, så er længslen lig billedet af dén man, vil møde. Dette billede holder man fast for sit indre blik, mens man stiller det et spørgsmål, som om det var et andet menneske, man havde over for sig: Vil du i kontakt med mig?

Svaret man får, vil være i samme form som svaret fra et menneske i dagligdagen: Desto mindre man skal uddybe det tænkte modspørgsmål “hvem spørger”, desto større klarhed i svaret. Men til forskel fra hverdagen, hvor maskespil og genkendelelse af maskespil er et udtryk for social og personlig kontrol, vil man her være hengivet sig selv og ganske uden maske. Og svaret vil derfor være lige ærligt som ens ønske om kontakt.

Hvis man har været helt ærlig i sit ønske om kontakt, og vedkommende siger ja til kontakt, vil man kunne mærke kontakten: Den kan føles som glæde, som en forløsning fra smerte eller sorg, eller som om en byrde er blevet taget af ens skuldre, man kan begynde at græde, føle det som om man bliver skudt fuld af energi, føle det som om man er i kontakt, som om man for første gang ikke er helt alene, opfyldt af taknemmelighed, ydmyghed, livsvilje, håb, styrke, kærlighed, mod, behag… Frit valg fra øverste hylde af menneskelige følelser: Hele spektret fra lettelse til jubel, blot ved følelsen af at være i kontakt. Det kan også være helt roligt, nede på jorden, “hej. Ja, lad os tale lidt…”

Er man i kontakt, nyder man det, så længe behovet er der – man kan stille uddybende spørgsmål, hvis man vil – spørge til vedkommendes helbred, relationer, livsmål osv. – men udveksling af virkelighedsoplysninger er ikke nødvendigvis første prioritet for en sådan kontakt. 

Når behovet for kontakt er stillet, har man hermed etableret sin første adresse i sin under-rums-adressebog. Gennem kontakten har man muligvis fundet ud af, at man ikke havde et virkeligt behov for at fortsætte kontakten, og vil måske derfor aldrig igen benytte sig af sin kontakt, men skulle behovet opstå, behøver man blot tænke på/mærke sidste gang, man var i kontakt, og så går “opkaldet” ud til modtager.

Når man er færdig, siger man tak til træet, som har faciliteret mødet, og forlader under-rummet modsat af, da man kom ind: lade træet trække sig sammen, indtil man smutter ud af det, og blot står med det i hånden. Inden man åbner øjnene, kan man lige blive stående lidt med Kyssetræet roligt i hånden; sveder man i håndfladen, kan man dreje træet lidt rundt mellem fingrene, så fugten fordeles over det hele.

Når man ikke bruger det, bør man opbevare det, et sted det har lyst til at være: Man spørger det simpelthen – evt. ved at lukke øjnene og se det for sig på det pågældende sted: Vil du være i denne pose, ligge hér i vindueskarmen, ligge i skuffen, hænge på væggen? Og svarer det ja, er det i orden.

Og hvad skal man så bruge det til? Tja, som shamanen ville udtrykke det: “Nu da kontakten ér skabt, hvorfor så ikke bruge den til noget?” Og det er jo et Kyssetræ…!

——————————————————————————

Fra Kenneth med de bedste ønsker

Skønlitteratur / Dansk litteratur / Poesi (712 titler, 1991-1998)

Godt 90 om året.

Skønlitteratur / Dansk litteratur / Poesi  (712 titler)

Jeppe Aakjær: Rugens sange og andre digte
Hovedland 1996. 16. udgave, 1. oplag, hæftet.

Emil Aarestrup: Digte
Gyldendal 1997.3. udgave, hæftet.

Lis Adam: Igennem tunnelen ud i lyset
Lis Adam 1998. Hæftet.

Lis Adam: Klarsyn
Lis Adam 1998. Hæftet.

Lis Adam: Fra vugge til grav
Lis Adam 1995. Hæftet.

Lis Adam: Kærlighedsdigte
Lis Adam 1995. Hæftet. Kr. 37,50.

Thomas Ahrensbøll Hansen: Så
Biblioteket Øverste Kirurgiske 1999. 2. oplag, hæftet.

Naja Marie Aidt: Trilogi
Gyldendal 1996. 2. oplag, hæftet.

Naja Marie Aidt: Huset overfor
Gyldendal 1996. Hæftet.

Naja Marie Aidt: Det tredje landskab
Gyldendal 1994. 2. oplag, hæftet.

Naja Marie Aidt: Et vanskeligt møde
Gyldendal 1992. Hæftet.

Naja Marie Aidt: Så længe jeg er ung
Gyldendal 1991. Hæftet.

Benny Andersen: Samlede digte
Borgen 1999. 1. udgave, 14. oplag, indbundet.

Benny Andersen: Verdensborger i Danmark
Borgen 1998. 1. udgave, 5. oplag, indbundet.

Benny Andersen: Verden uden for syltetøjsglasset
Borgen 1997. 1. udgave, 4. oplag, hæftet.

Carsten Bo Andersen: Vokaler
Getrax 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Carsten Bo Andersen: Lilla
Attika 1997. Hæftet.

Benny Andersen: Denne kommen og gåen
Borgen 1997. 1. udgave, 10. oplag, hæftet.

Mads Richard Andersen: Mit yndlingsdigt
Aschehoug 1997. 1. oplag, hæftet.

Ole Andersen: Fragária
AA&B 1996. Hæftet.

Mads Richard Andersen: Livslinier
Aschehoug 1996. Hæftet.

Else Andersen: Glimt fra mit vindu’
Eget forlag 1996. 2. oplag, hæftet.

Willy Andersen: Strandsand
Mikro 1996. Hæftet.

Vita Andersen: Tryghedsnarkomaner
Gyldendal 1995. 6. udgave, hæftet.

Steen Andersen: Terra incognita
Attika 1994. Hæftet.

Benny Andersen: Tiden og storken
Borgen 1994. 2. udgave, 2. oplag, hæftet.

Benny Andersen: Den indre bowlerhat
Borgen 1993. 2. udgave, 3. oplag, hæftet.

Benny Andersen: Personlige papirer
Borgen 1993. 3. udgave, 2. oplag, hæftet.

Ketty Andersen: Tanker, spørgsmål og erkendelser
Ketty Andersen 1992. Hæftet.

Benny Andersen: Kamera med køkkenadgang
Borgen 1992. 3. udgave, 1. oplag, hæftet.
Nyt oplag forberedes.

Espen Andersen: Under trommens sorte hvirvel
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

H. C. Andersen: Hvor Skoven dog er frisk og stor
Hans Reitzel 1991. Indbundet.

H. C. Andersen, Ole Knudsen: Hist hvor vejen slår en bugt
Aschehoug 1998. Hæftet.

Kamma Andersson: Se
Attika 1995. Hæftet.

Birthe Arnbak: Huset i Devon
Gyldendal 1997. Hæftet.

Birthe Arnbak: Aftenstund
Gyldendal 1995. Hæftet.

Birthe Arnbak: Morgenstund
Gyldendal 1995. 2. udgave.

Birthe Arnbak: Rottefængeren og andre digte
Gyldendal 1993. Hæftet.

Birthe Arnbak: Landstrygerdigte
Gyldendal 1991. Hæftet.

Birthe Arnbak, Helge V. Qvistorff: Det vilde æbletræ
Jysk Lokalhistorisk Forlag 1993. Indbundet.

Paul Aron: I ghettoen er der ingen sommerfugle
Attika 1998. Indbundet.

Arne Ærtebjerg: Amningsmærker
Attika 1993. Hæftet.

Solvej Balle: Eller
Lindhardt og Ringhof 1998. Hæftet.

Carl Bang: Digterens 6. sans og samling
Aschehoug 1993. Hæftet.

John Bang Jensen: En verden til forskel
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

John Bang Jensen: Det meste er sandt
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Marianne Barlyng, Morten Riemann, Michael Kamp: Digt
Pequod Press 1997. Hæftet.

Else Merethe Bastholm: Hjertelyd
Tommeliden 1994. Hæftet.

Michael Bauer, Peter Nøddelund: Den faldne engel
Gallo 1997. Hæftet.

Bent Erik Bentzen: Stilhed og skygger!
Bent Erik Bentzen 1997. Hæftet.

Bent Erik Bentzen: Sort på blåt – og hvidt!
Bent Erik Bentzen 1995. Hæftet.

Bent Erik Bentzen: Bogstavelig tale –
Bent Erik Bentzen 1993. Hæftet.

Jesper Berg: Ingen bedre tid
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lena Krogh Bertram: Rum
Klim 1992. 1. udgave, hæftet.

Efie Beydin: Sommerfuglekrigeren
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Gustav Biering: Status 1984-1990
Fisker 1991. Hæftet.

Martin Bigum: Overmorgen (Millennium)
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Martin Bigum: Verdensvasen
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Dan Bilgrau: Publi-city
Getrax 1999. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lise Marie Birk: Disse øjeblikke – i min stue
FOFO 1998. Hæftet.

Lone Bjelke, Kirsten Dufour: Rosso aquamarin
Space Poetry 1996. Hæftet.

Thorkild Bjørnvig: Samlede digte
Gyldendal 1998. Indbundet.

Thorkild Bjørnvig: Siv vand og måne
Gyldendal 1993. 2. oplag, hæftet.

Thorkild Bjørnvig, Bodil Kaalund: Morgenmørke
Brøndum/Aschehoug 1993. 3. udgave, hæftet.

Morten Blok: En forudanelse om oceanet
Samleren 1996. Hæftet.

Morten Blok: Eksil for hengivelse
Lindhardt og Ringhof 1994. Hæftet.

Birte Blønd: Løbe stormen ud til kanten
Attika 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Thomas Boberg: Under hundestjernen
Lindhardt og Ringhof 1997. Hæftet.

Thomas Boberg: I firserne
Lindhardt og Ringhof 1996. Hæftet.

Thomas Boberg: Pelikanens flugt
Lindhardt og Ringhof 1994. Hæftet.

Thomas Boberg: Vandbærere
Lindhardt og Ringhof 1993. Indbundet.

Thomas Boberg: Marionetdrømme
Gyldendal 1991. Hæftet.

Klavs Bondebjerg: Et hjørne af selskab
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Kaspar Kaum Bonnén: Det nye kvarter
Borgen 1999. Hæftet.

Kaspar Kaum Bonnén: Vælg alt
Gyldendal 1997. Hæftet.

Christian Borch-Kristensen: Smerte måles i tid –
Getrax 1996. Hæftet.

Christian Borch-Kristensen: Kær lig hed
Getrax 1996. Hæftet.

Poul Borum: Digte til musik
Gyldendal 1996. 3. oplag, hæftet.

Poul Borum: Fuglen der lander
Gyldendal 1994. Hæftet.

Poul Borum: 20 under 30 til 90’erne
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Thorkild Borup Jensen: Digtenes stemmer
Dansklærerforeningen 1996. Indbundet.

Harald Böhling: Hellas
Harald Böhling 1998. Hæftet.

Cecil Bødker: Jordsang
Gyldendal 1991. Hæftet.

Gunnar Brammer: Corros
Attika 1997. 1. udgave, 1. oplag, indbundet.

Jørgen Gustava Brandt: Denne kønne musik
Gyldendal 1998. Hæftet.

Jørgen Gustava Brandt: Digte 1946-96
Gyldendal 1997. Indbundet.

Per Aage Brandt: Fisk
Basilisk 1997. Hæftet.

Per Aage Brandt: Ups and downs
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Jørgen Gustava Brandt: Ansigt til ansigt
Gyldendal 1996. Hæftet.

Jørgen Gustava Brandt: Mens endnu sans og samling
Gyldendal 1994. Hæftet.

Per Aage Brandt: Largo
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Per Aage Brandt: Physis
Basilisk 1992. Hæftet.

Per Aage Brandt: Rubato
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Jørgen Gustava Brandt, Sven Havsteen-Mikkelsen: Vise om vejen til Emmaus
Poul Kristensen 1994. Hæftet.

Per Aage Brandt, Sophia Kalkau: Digte og tegninger
Basilisk 1998. Hæftet.

Conny Braüner, Hamid al-Eqabi: Ildens bytte – Allahs søn
Aries 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Susanne Brejnholt Frandsen: Solar plexus
Luna 1996. Hæftet.

Kirsten Brenøe: Set med andre øjne
Attika 1997. Hæftet.

Jonas Breum: Manuskript uden titel
Borgen 1997. 1. udgave, 2. oplag, hæftet.

Berit Brogaard Pedersen: Solnedgangens orange børn
Attika 1994. Hæftet.

Berit Brogaard Pedersen: Livet i lysthuset
Attika 1992. Hæftet.

Berit Brogaard Pedersen: Danskere til salg
Attika 1991. Hæftet.

Bjarne Nielsen Brovst, Sven Havsteen-Mikkelsen: Tranum Strandhuse
Poul Kristensen 1997. Hæftet.

Suzanne Brøgger: Vølvens spådom
Brøndum/Aschehoug 1994. 2. udgave, 3. oplag, hæftet.

Jakob Brønnum: Sjælen og landskaberne
Tellus 1997. Hæftet.

Jakob Brønnum: Europadigte
Tellus 1996. 2. udgave, hæftet.

Jakob Brønnum: Brød og bøn
Attika 1993. Hæftet.

Mette Tine Bruun: Glasbilleder
Gyldendal 1997. Hæftet.

Mette Tine Bruun: Natmasker
Gyldendal 1995. Hæftet.

Mette Tine Bruun: De betydningsfulde kvinder
Gyldendal 1992. Hæftet.

Thomas Bruun: Sekunder
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Jörgen Brynjolf: Med rettidig omhu
Hansen 1992. Hæftet. Kr. 75,00. om

Martin Budtz: Allevegne
Biblioteket Øverste Kirurgiske 1999. 1. oplag, hæftet.

Martin Budtz: Jeg er det øjeblik
Biblioteket Øverste Kirurgiske 1997. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lars Bukdahl: Rimses den Ene og Remses den Anden
Borgen 1997. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lars Bukdahl: Næseblod i Sofus City
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lars Bukdahl: Spiller boccia med kongen
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lars Bukdahl: Skyer på græs
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Christian Bundegaard: Sejlads
Gyldendal 1996. Indbundet.

Christian Bundegaard: Håbløst lykkelig
Gyldendal 1994. Hæftet.

Christian Bundegaard: Indvendig himmel
Gyldendal 1993. Hæftet.

Julia Butschkow: Lykkekomplex
Facet 1997. Hæftet.

Claus Carstensen: 38 digte
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Rolf Cederlund Andreasen: Længsel
Facet 1998. Hæftet.

Bente Chemnitz: Det sker kun for naboen
Aschehoug 1998. Hæftet.

Bente Chemnitz: Kom i den sidste nattevagt –
Aschehoug 1996. 2. oplag, hæftet.

Peter Christensen: Kendemærket
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Inger Christensen: Det
Gyldendal 1997. 5. udgave, hæftet.

Camilla Christensen: Som vil hun skænke ham
Lindhardt og Ringhof 1995. Hæftet.

Inger Christensen: Alfabet
Gyldendal 1994. 3. udgave, hæftet.

Jacob Christensen: Kabale
Papyrus 1994. Hæftet.

Camilla Christensen: Monolog for en halv stemme
Gyldendal 1992. Hæftet.

Karen M. Christensen: Sørgeår
Lohse 1992. Indbundet.

Camilla Christensen: Som jorden nu
Gyldendal 1991. Hæftet.

Inger Christensen, Lene Adler Petersen: Brev i april
Brøndum/Aschehoug 1993. 3. udgave, hæftet.

Inger Christensen, Jørgen Rømer: Sommerfugledalen
Brøndum/Aschehoug 1995. 2. udgave, 2. oplag, hæftet.

Inger Christensen, Jørgen Rømer: Sommerfugledalen
Brøndum 1991. Hæftet.

Camilla Christensen, Maj-Britt Willumsen: Svingfigur
Rosinante 1991. Hæftet.

Iben Claces: En fremmed selv
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Iben Claces: Tilbage bliver
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Alfred C. Clausen, Jørgen Weiberg: Antikke digte
Potela 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Sophus Claussen: Pilefløjter og Djævlerier
Gyldendal 1993. Hæftet.

Sophus Claussen, Keld Zeruneith: Sol-Sekunder
Rhodos 1992. Hæftet.

Ib Ivar Dahl: Havfruesangen
Modtryk 1995. 1. oplag, hæftet.

Stig Dalager: Og du skal vågne igen
Per Kofod 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Stig Dalager: Wienerdage
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Stig Dalager: Floden under huset
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lars Dan: Lysmysterier
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Camilla Deleuran: Vintersøvnens rige
Lindhardt og Ringhof 1996. Hæftet.

Camilla Deleuran: Glashud
Lindhardt og Ringhof 1994. Hæftet.

Daniel Dencik: Lyn på en motorvej
Gyldendal 1998. Hæftet.

Anne Marie Dinesen: Navne i sandet
Rosinante 1994. Hæftet.

Tove Ditlevsen: Samlede digte
Gyldendal 1998. 5. oplag, indbundet.

Laila Dokkedal: Kolibrier i luften
Kolibri 1996. Hæftet. Kr

Christian Dorph: Kontinuum
Lindhardt og Ringhof 1995. Hæftet.

Christian Dorph: Et stykke tid
Lindhardt og Ringhof 1992. Hæftet.

Holger Drachmann, Poul Bernth: Tag da disse friske sange –
Carit Andersen 1996. Hæftet.

Holger Drachmann, Mogens v. Haven: Holger Drachmann
Heide 1996. Hæftet.

Jørgen Dreijer: Omdrejningspunkt
Stokrose 1993. Hæftet.

Finn Dueholm, Erik Platz: Søvnfostre
Foreningstrykkeriet 1998. 1. udgave, hæftet.

Robert Dumong: Tilist
Perikon 1998. Hæftet.

Michael Didier Dupont: Hæderlands krønike
Gyldendal 1995. Hæftet. Kr.

Karen Marie Edelfeldt: Til Babylon
Borgen 1995. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Karen Marie Edelfeldt: Til Babylon
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet. K

Karen Marie Edelfeldt: Paradis
Gyldendal 1992. Hæftet.

Karl Edvard: Gennem årstider
Tommeliden 1993. Hæftet.

Einar Már Gudmundsson: Orkanens øje
Vindrose 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Adil Erdem: Tidens uven
Tiderne Skifter 1997. Hæftet.

Adil Erdem, Dea Trier Mørch: Vesten udstiller
CDR-forlag 1994. Hæftet.

Arne Espegaard: Glimt
Vendsyssel 1997. Hæftet.

Lise Færch, Jacob Christensen: Dronning
Europa-Perspektiv 1990. Hæftet.

Birgit Filskov: Lyset over skulderen
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Jens Fink-Jensen: Forvandlingshavet
Per Kofod 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Anne Fjellebro Kristensen: Fatamorgana
Attika 1998. Hæftet.

Hans Christian Fogtmann Lauridsen: At ville drømmene
Attika 1995. Hæftet.

Hans Christian Fogtmann Lauridsen: Bag søvnens forhæng
Attika 1993. Hæftet.

Hans Christian Fogtmann Lauridsen: Himlen er jordens kjole
Attika 1991. Hæftet.

Kim Foss Jensen: Stormens øje
Attika 1993. Hæftet.

Ruth Fønss: Pulserende liv
Røddik 1993. 1. oplag, hæftet.

Niels Frank: Tabernakel
Gyldendal 1996. Hæftet.

Marie Freltofte: Så alle lænker brast
Bekker 1995. Hæftet.

Bo Frisov: Den tidløse dag
Klim 1997. 1. udgave, hæftet.

Christian Yde Frostholm: Fjernforbindelser
Borgen 1997. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Christian Yde Frostholm: Nature morte
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Tine Garsdal, Susy Tastesen: De står her
Dansklærerforeningen 1997. 1. udgave, 1. oplag, indbundet.

Bjarne Gårdsvoll: Robotternes invasion
Attika 1997. Hæftet.

Karsten Georg: Forvandlingens vej
Attika 1999. Hæftet. Kr. 98,00.

Ulrikka S. Gernes: Til
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Ulrikka S. Gernes: Gribbenes himmel
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Ulrikka S. Gernes, Linda Orloff: Amnesia
Brøndum 1995. Hæftet.

Maria Giacobbe: Rejsebilleder
Gyldendal 1999. Hæftet.

Rolf Gjedsted: Sorte og hvide kys
Schønberg 1998. Hæftet.

Rolf Gjedsted: Hvor engle danser
Gyldendal 1996. Hæftet.

Rolf Gjedsted: Lorcas hus
Gyldendal 1995. Hæftet.

Rolf Gjedsted: Hvid regn
Gyldendal 1993. Hæftet.

Rolf Gjedsted: Ni måneders mørke
Gyldendal 1991. Hæftet.

Simon Grabowski: Kaptajn Togt og den tænkende stjerne
Cicero 1994. Hæftet.

Jytte Grådal: Opskørtet
Attika 1990. Hæftet.

Jesper Green: Metalandet
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Ole-Carsten Green: Legende menneske – menneskelegende
Svedania 1995. Hæftet.

Jesper Green: Da enhjørningen så næsehornsbillen
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Bo Green Jensen: Rosens veje
Munksgaard/Rosinante 1998. 1. udgave, 1. oplag, indbundet.

Bo Green Jensen: Vægtløs
Munksgaard/Rosinante 1997. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Bo Green Jensen: En krans til de faldne
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Bo Green Jensen: Rosens veje
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Esther Gress: Hvad du gør mod andre –
Attika 1997. Hæftet.

Esther Gress: En ny begyndelse –
Estrella 1993. Hæftet.

Mogens Greve: Juletink
Greves Forlag 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Simon Grotrian: Ti
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Simon Grotrian: Ossians puls
Borgen 1997. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Simon Grotrian: Magneter og ambrosia
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Simon Grotrian: En æske til Lot
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Simon Grotrian: Slangehøst
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.
Nyt oplag forberedes.

Simon Grotrian: Livsfælder
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Claus Grymer: Stemmer sidst på dagen
Poul Kristensen 1998. Hæftet.

Katrine Marie Guldager: Dagene skifter hænder
Gyldendal 1995. 2. udgave, hæftet.

Katrine Marie Guldager: Styrt
Gyldendal 1995. 2. oplag, hæftet.

Katrine Marie Guldager: Dagene skifter hænder
Gyldendal 1994. Hæftet.

Fritz Haack: De gamle huskevers
Sesam 1992. 2. udgave, 2. oplag, hæftet.

Bertel Haarder: 10 år med vers
Dafolo 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Sanne Hagested, Bent Hagested: Digte fra den ultimative virkelighed
Det Åbne Center 1992. Hæftet.

Martin Hall: Uden titel
Lindhardt og Ringhof 1998. Hæftet.

Hans Halling: Refleksioner
Luna 1999. Hæftet.

Hans Halling: Tanker fra provinsen
Luna 1998. Hæftet. Kr. 75,00. om

Hans Halling: Digte VI
Luna 1996. Hæftet.

Hans Halling: Digte VII
Luna 1996. Hæftet.

Hans Halling: Digte V
Luna 1995. Hæftet.

Hans Halling: Digte III
Luna 1994. Hæftet.

Hans Halling: Digte IV
Luna 1994. Hæftet.

Hans Halling: Flere digte
Luna 1993. Hæftet.

Hans Halling: Digte II
Luna 1993. Hæftet.

Hans Halling: 37 digte
Luna 1993. Hæftet.

Hans Halling: Digte
Luna 1992. Hæftet.

Hans Halling: 30 digte
Luna 1992. Hæftet.

Hans Halling: Digte og novelle
Luna 1992. Hæftet.

Kirsten Hammann: Mellem tænderne
Gyldendal 1996. 2. udgave, 3. oplag, hæftet.

Kirsten Hammann: Mellem tænderne
Gyldendal 1993. 2. oplag, hæftet.

Mogens Herman Hansen: 50 mytologiske limericks og andre vers om de gamle grækere
Museum Tusculanum 1994. Hæftet.

Bente Hansen: Kommer til live
Rosinante 1993. 1. udgave, 2. oplag, hæftet.

Bo Hansen: Hr. Jørgen leger
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Anna J. Hansen: Konkylien kalder!
Mølleforlaget 1991. Hæftet.

Lars Peter Sten Hansen: Dus med Gud
i samarbejde med Hans Heide 1990. Hæftet.

Uffe Harder: Lyde og stilhed
Gyldendal 1993. Hæftet.

Niels Hav: Når jeg bliver blind
Gyldendal 1995. Hæftet.

Niels Hav, Svend Bøgh Nielsen: Samlerens lyrik-kanon
Samleren 1996. Indbundet.

Henrik Have: Under midnatssolen i No
Brøndum/Aschehoug 1993. Hæftet.

Henrik Have: Sainte-Victoire Bjerget
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Henrik Have, Poul Borum: De syv ord
Borgen 1991. 2. udgave, 1. oplag, spiralryg.

Valdemar Hedegaard: En duft af muld
Thise 1991. Hæftet.

Solvejg Heebøll: Når tyren går i jomfruhud
Seapoint 1991. Hæftet.

Flemming Hegelund: Tekst-ex
Flemming Hegelund 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Flemming Hegelund: Replik
Flemming Hegelund 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Flemming Hegelund: Udstillingsbilleder
Flemming Hegelund 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Piet Hein: Husk at elske
Borgen 1998. ny udgave, 20. oplag, indbundet.

Piet Hein: Husk at leve
Borgen 1998. 26. oplag, indbundet.

Piet Hein: Lad os blive mennesker
Borgen 1998. 17. oplag, indbundet.

Piet Hein: Lars Løvetand-gruk
Borgen 1996. 1. udgave, 3. oplag, hæftet.

Piet Hein: Words
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Piet Hein: Digte fra alle årene
Borgen 1994. 2. udgave, 3. oplag, indbundet.

Piet Hein: Hjertets lyre
Borgen 1992. 2. udgave, 2. oplag, indbundet.

Erik Helger: Tyvens døgn
After Hand 1997. 1. oplag, hæftet.

Erik Helger: Sangskygge
After Hand 1995. 1. oplag, hæftet.

Erik Helger: Sjællandske vers
After Hand 1994. 1. oplag, hæftet.

Maria Helleberg: Udfordring
BMF 1993. Hæftet.

Lene Henningsen: Stemmer med uvejret
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lene Henningsen: Jeg siger dig
Borgen 1996. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lene Henningsen: De blå vidner
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lene Henningsen: En drøm mærket dag
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet. K

Lene Henningsen: Solsmykket
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lene Henningsen: Sabbat
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lene Henningsen: Jeg siger dig
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Irma Henriksen: Befri dine deller
S-press 1992. Hæftet.

Aage Hermansen: Landskabsbilleder
Gyldendal 1991. Hæftet.

Bent Hesseldal: På vandring
Attika 1997. Hæftet. K

Ebba Hjorth, Marita Akhøj Nielsen: Tragica (1657)
C.A. Reitzel 1994. ny udgave, indbundet.

Knud Holst, Ole Sporring: Forløb – forsøg på berøring
Brøndum 1991. Hæftet.

Hans Holten Hansen: Inkognito
Samleren 1997. Hæftet.

Niels Henrik Hooge: Jeriko
Attika 1996. Hæftet.

Henriette Houth: Samling
Gyldendal 1997. Hæftet.

Klaus Høeck: Honeymoon
Gyldendal 1997. Hæftet.

Klaus Høeck: 1001 digt
Gyldendal 1995. Hæftet.

Klaus Høeck: Eventyr
Gyldendal 1992. Hæftet.

Klaus Høeck, Morten Stræde: Hommage
Basilisk 1995. Hæftet.

Klaus Høeck, Morten Stræde: Salme
Brøndum 1991. Hæftet.

Per Højholt: Lynskud
Gyldendal 1998. 2. udgave, hæftet.

Ida Høst, Karin Lisby: Tæt på folkevisen
Aschehoug 1991. 1. udgave, 3. oplag, hæftet.

Henrik Høyer, Karl Elias Olsen: Arktiske horisonter
Atuagkat 1998. Hæftet.

Johan W. Ibsen: Maratonblæsten
Centrum 1998. Hæftet.

Inga Birna Jónsdóttir: Digte til tiden
Stokken 1988. Hæftet.

Inga T.: Synspunkt
i samarbejde med Den Kreative 1998. Hæftet.

B. S. Ingemann, E. Bækdorf, Knud Bjarne Gjesing: Tankebreve fra en Afdød
C.A. Reitzel 1995. Hæftet.

F. P. Jac: Det forsømte postbud
Borgen 1998. Hæftet.

F. P. Jac: Hvert åndedræt sit sprog
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

F. P. Jac: Årsvækster
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

F. P. Jac: Imellem mine linier, tidevandet
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

F. P. Jac, Asger Schnack: På hænder for halvfemserne
Lindhardt og Ringhof 1998. Hæftet.

F. P. Jac, Asger Schnack: Sådan skulle vi være
Aschehoug 1994. Hæftet.

F. P. Jac, Asger Schnack: Digte fra halvtredserne
Rosinante 1991. Hæftet.

F. P. Jac, Kenn André Stilling: Den tjekkiske sømand
Brøndum 1991. Hæftet.

Frank Jæger: Vi, der valgte natten
Gyldendal 1995. Hæftet.

Jesper Jensen: Den gamle ham
Tiderne Skifter 1997. Hæftet.

Eli Jensen: Eli Jensen’s vers & viser
Hansen 1997. Hæftet.

Helge H. Jensen: Heine’s erotiske univers
Hansen 1995. Hæftet.

Johannes V. Jensen, Frits Johansen: Digte
Gyldendal 1998. 3. udgave, 1. oplag (fotografisk genoptryk), indbundet.

Iljitsch Johannsen: Udvalgte digte
Gyldendal 1992. Hæftet.

Niels Johansen: Marta og Maria fra Nyborggade
Unitas 1994. Hæftet. K

Kåre Johansson: Verdenshistorier fra Aporue
Vindrose 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Susanne Jorn: Clairvoyant
BOA Tryk + Reklame 1994. Indbundet.

Susanne Jorn: Drømmehænder
Per Kofod 1991. Hæftet.

Susanne Jorn, Nell Bernard: To
Politisk Revy 1998. Indbundet.

Mikael P. Josephsen: Havet under huden
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Hans Otto Jørgensen: Nåden
Gyldendal 1996. Hæftet.

Hans Otto Jørgensen: Idyller
Gyldendal 1995. Hæftet.

Paul Jørgensen: Drømma
Eget forlag 1990. Hæftet.

Djorn Juni: Noget ved musikken
Gornitzkas Forlag 1995. Hæftet.

Pia Juul: En død mands nys
Tiderne Skifter 1997. Hæftet.

Pia Juul: Forgjort
Tiderne Skifter 1994. Hæftet.

Pia Juul: En død mands nys
Tiderne Skifter 1993. Hæftet.

Pia Juul: Forgjort
Nansensgade Antikvariat 1989. Hæftet.

Pia Juul: I brand måske
Tiderne Skifter 1987. Hæftet.

Pia Juul: Levende og lukket
Tiderne Skifter 1985. Hæftet.

Torben Juul Hansen: Ringens tyngdepunkt
Attika 1998. Hæftet.

Sten Kaalø: Hvisken
Vindrose 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Sten Kaalø: Udvalgte digte 1969-94
Vindrose 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Sten Kaalø: Hesten hedder Abildgrå
Vindrose 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Sten Kaalø: Luft
Vindrose 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Sten Kaalø: Torden
Vindrose 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Kaare p: Balladetæer
Erichsen 1983. 1. oplag, indbundet.

Lars Kanit, Henrik Monved: Lars Kanit’s De bedste
Musikmusen 1994. 1. oplag, hæftet.

Knud Kappelgaard: En klar og lydhør grænse
Attika 1997. Hæftet.

Knud Kappelgaard: Splinten i din broders øje
Attika 1996. Hæftet.

Janina Katz: Blandt andet
Vindrose 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Janina Katz: Uden for sæsonen
Vindrose 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Janina Katz: Scener fra det virkelige liv
Vindrose 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Janina Katz: I mit drømmeland
Vindrose 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Janina Katz: Mit uvirkelige liv
Vindrose 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Janina Katz, Henrik Have: Min moders datter
Brøndum 1991. Hæftet.

Benjamin Katzir: Blandingsgods
Papyrus 1996. Hæftet.

Benjamin Katzir: Sange fra Zion og der omkring
Papyrus 1993. Hæftet.

Benjamin Katzir: Den gyldne pige
Papyrus 1993. Hæftet.

Paul Katzmann: Klynkeren
Oktober 1997. 1. udgave, hæftet.

Jo Dam Kærgaard: På den anden side bjerget
Modtryk 1991. 1. oplag, hæftet.

Karin Kehlet: Troen på dig selv
Papyrus 1994. Hæftet.

Rune T. Kidde: Fuglefri
Modtryk 1998. 1. oplag, hæftet

Rune T. Kidde: Det rimer nu til juleflæsk
Modtryk 1998. 1. oplag, indbundet.

Thomas Kingo, Marita Akhøj Nielsen: Digtning i udvalg
Borgen 1995. Hæftet.

Anna Elisabet Kirchhoff Rasmussen: Min mørke fyrste
Getrax 1998. Hæftet.

Per Kirkeby: Billedernes titler
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Per Kirkeby: Nu står malerne op
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Per Kirkeby: Meget senere
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Per Kirkeby: Udvalgte digte
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Jens Kirkegaard: Flinkeskolens arv
Lotus 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Bent Kjærsgaard: En lille håndfuld viser & sange
Hansen 1997. Hæftet.

Anna Kledal: BZ-bevægelsen besætter Tv-byen
Tiderne Skifter 1985. Hæftet.

Reuben Klovi: Drømmen om i morgen
Facet 1992. Hæftet.

Bente Knudsen: Fordi jeg er mig
Green 1995. Hæftet.

Janus Kodal: Fyrsten Zibebes bekendelse
Gyldendal 1998. Hæftet.

Janus Kodal: Ingentings mestre
Gyldendal 1994. Hæftet.

Janus Kodal: Antologi
Gyldendal 1991. Hæftet.

Janus Kodal, Morten Søndergaard: Et digt om dagen
Dansklærerforeningen 1995. Indbundet.

Kenneth Krabat: Alle veje fører til Magtenbølle
Gyldendal 1994. 1. oplag, hæftet.

Jess Heager Kraul: Rime-ligheder
Facet 1993. Hæftet.

Tom Kristensen: Samlede digte
Gyldendal 1998. 2. oplag, indbundet.

Lise-Lotte Kristensen: Sydlig balsam
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Tom Kristensen: Glimtvis åbner sig nuet
Gyldendal 1994. Hæftet.

Lise-Lotte Kristensen: Tiden det varer at være Gud
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Thomas Krogsbøl: Fra væk til væk
Biblioteket Øverste Kirurgiske 1999. 1. oplag, hæftet.

Inga Krogsgaard: Nøgleordet er kærlighed
Inga 1997. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Thomas Hvid Kromann: Vexelstrøm
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hf. i plastickassette.

Christian Kronman: I dagens og nattens anledning
Alma 1993. Hæftet.

Egon Kuhlmann: At sætte spor
Privattryk 1994. Hæftet.

Annemette Kure Andersen: Epifanier
Borgen 1997. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Annemette Kure Andersen: Tidehverv
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet. .

Annemette Kure Andersen: Espalier
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Annemette Kure Andersen: Dicentra spectabilis
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Simon Lack: Verdenssøn
Borgen 1992. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lena Lamberth: Jordbær er søde
Lamberth 1996. Indbundet.

Marianne Larsen: Lille dansk sindsjournal
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Toni Larsen: Forstandens sold
Eirene 1998. Hæftet.

Hans-Erik Larsen: Du har givet mig dit ord
Lindhardt og Ringhof 1998. Hæftet.

Marianne Larsen: I en venten hvid som sne
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Marianne Larsen: Chance for at danse
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Hans-Erik Larsen: Samtale med en gående
Lindhardt og Ringhof 1995. Hæftet.

Marianne Larsen: Skyggekalender
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Knud V. Larsen: Det var Jylland dit og mit
Farfars Forlag 1992. Hæftet.

Marianne Larsen: Fri stil – fantomtid
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Hans-Erik Larsen: Stemmerne
Basilisk 1991. Hæftet.

Thøger Larsen, Lotte Thyrring Andersen: Fire
digtsamlinger 1904-1912
Borgen 1995. Hæftet.

Marianne Larsen, Pernille Tønnesen: Via media
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Linda Lassen: Balloner flyver væk
FOFO 1997. Hæftet.

Peter Laugesen: Når engle bøvser jazz
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Peter Laugesen: Pjaltetider
Borgen 1997. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Peter Laugesen: Kragetæer
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Peter Laugesen: Deadlines
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Peter Laugesen: Plettede plusfours
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Peter Laugesen: Milesten
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Peter Laugesen: 29 digte
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Peter Laugesen: Udtag
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Søren K. Lauridsen: Drømmen om Boca del Cielo
Attika 1993. Hæftet.

David Læby: Tænk dig et cirkus, vi behøver lidt trøst
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

David Læby: Nattens blæk
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

David Læby: I møde
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

David Læby: Lyden af levende
Gyldendal 1992. Hæftet.

Knud Erik Lægsgaard: Maria dog –
Eget forlag 1993. Hæftet.

Jytte Ledet: Først og sidst far og mor
Gallo 1996. Hæftet.

Søren Levinsen: Uni-verset og andre vers
Green 1996. Hæftet.

Bernhard Lipsøe: Øjeblik
Bernhard Lipsøe 1993. Hæftet.

Bjarne Lisby: Der var en pige i Brovst
Bogan 1996. Hæftet.

Maren Haulrig Lorentzen: Gule krokus
Attika 1998. Hæftet.

Lars Lønstrup Jakobsen: i
Basilisk 1991. Hæftet.

Vagn Lundbye: Næsehornsdigte
Borgen 1996. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Vagn Lundbye, John Olsen: Lundbyes dyrefabler
Borgen 1994. 1. udgave, 2. oplag, indbundet.

Ulla Hoberg Lyhne: Uden tid
Ulla Hoberg Lyhne 1998. 1. oplag, hæftet.

Lars Lyme: Relationer
Freja 1993. Hæftet.

Klaus Lynggaard, Lars Dan: Begær
Borgen 1991. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Niels Lyngsø: Stof
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Niels Lyngsø: Maske & maskine
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Patrick Mac Manus: Fra den udeblevne apokalypse
Tiderne Skifter 1997. Hæftet.

Viggo Madsen: Vær folk som går forbi
Hovedland 1998. Hæftet.

Viggo Madsen: Håndtegn uden hånd
Hovedland 1994. Hæftet.

Viggo Madsen: Forlang mirakler på den sidste dag
Hovedland 1991. Hæftet.

Flemming Madsen Poulsen: Spejl
Attika 1997. Hæftet.

Flemming Madsen Poulsen: Flora
Attika 1994. Hæftet.

Flemming Madsen Poulsen: Udsagn
Attika 1993. Hæftet.

Nina Malinovski: På vandets vegne
Brøndum 1997. Hæftet.

Nina Malinovski: Hvorfor er her så stille?
Høst 1994. Hæftet.

Nina Malinovski: Forandringer
Vindrose 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Ivan Malinowski: Galgenfrist
Borgen 1992. 3. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lene Malmstrøm: En gang imellem sker det
Gyldendal 1996. 2. oplag, hæftet.

Claus Mandøe: Lille sang for fisk
Brøndum 1997. Hæftet.

Søren Marcussen: 55 hot shots
Klim 1992. 1. udgave, hæftet.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Vandring inden ophør
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Eske K. Mathiesen, Erik Hagens: Skoledage
Brøndum 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Eske K. Mathiesen, Erik Hagens: Noter
Brøndum 1990. Hæftet.

Anja Matwijkiw: Grundvilkår
Attika 1997. Hæftet.

Karsten Henrik Melin: Intet håb er tabt forude
Klim 1993. 1. udgave, hæftet.

Ib Michael: Himmelbegravelse
Aschehoug 1995. 3. reviderede udgave, hæftet.

Ib Michael: Himmelbegravelse
Brøndum 1992. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Niia Maria Mjetchinsky: Glas gennem glas
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Mette Moestrup: Tatoveringer
Gyldendal 1998. Hæftet.

Harald Landt Momberg, Thomas Bruun: Parole
Politisk revy 1998. 3. udgave, hæftet.

Erik Mosegård Jensen: Lysets spinkle hinde
Attika 1997. Hæftet.

Peter Dyreborg Moslund: Cyberspace
Peter Dyreborg Moslund 1998. Hæftet.

Henning Mouritzen: Liv og ånd
Luna 1995. Hæftet.

Hans Mølbjerg, Inga Birna Jónsdóttir: Island set sådan
Rhodos 1983. Hæftet.

Erling Møllehave: Hjernestunder
Sesam 1997. Hæftet.

Johs. Møllehave: Indvandrernissen
Green 1992. Hæftet.

Asger Stig Møller: Slagteren fra Sommes
Attika 1998. Hæftet.

Asger Stig Møller: De ensomme dobbeltgængere
Attika 1997. Hæftet.

Asger Stig Møller: Exorcistens bog
Attika 1995. Hæftet.

Asger Stig Møller: Fra skyggernes verden
Attika 1992. Hæftet.

Asger Stig Møller: Slangen mellem himmel og jord
Attika 1991. Hæftet.

Pia Møller Nielsen: Højsang
Rosinante 1992. Hæftet.

Søren Mølstrøm: Lysende spor
Kolorit 1997. Hæftet.

Lars Muhl: Frejas Øje
Hovedland 1996. Hæftet.

Jesper Mulbjerg: Helvedesmaskine
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Jesper Mulbjerg: Vinden i den hvide kjole
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet. Kr

Jesper Mulbjerg: I en kærlig sprække
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Jørgen Munck Rasmussen: Forår i Rom og andre digte
Attika 1998. Hæftet.

Jeanette Munksbøl: Under himlen
Pionerforlaget 1994. Hæftet.

Lone Munksgaard Nielsen: Iklædt en andens hud
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lone Munksgaard Nielsen: Himmelsøjlen – et eventyr
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lone Munksgaard Nielsen: Frasagn
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lone Munksgaard Nielsen: Afvikling
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

L. Mylius-Erichsen, Kristian Olsen: Sermimi akisunnerit
Atuagkat 1998. Hæftet.

Michael Næsted Nielsen: Linjedans
Gallo 1997. Hæftet.

Michael Næsted Nielsen: Sol syner
Facet 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Michael Næsted Nielsen: En drøm om sult
Facet 1993. Hæftet.

H. K. Neerskov: En ven i døden
Eget forlag 1996. 1. oplag, hf.

Kasper Nefer Olsen: 5 1/2
Biblioteket Øverste Kirurgiske 1999. 1. oplag, hæftet.

David Neuer: Snøresko ved højlys dag
Hansen 1997. Hæftet.

Carsten René Nielsen: Cirkler
Borgen 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lean Nielsen: Russiske kind- og mundkys
Gyldendal 1997. Hæftet.

Peter Nielsen: I:I
Centrum 1997. Hæftet. Kr. 168,00.

Knud Steffen Nielsen: Ser sit snit
Edition After Hand 1997. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lean Nielsen: Til hinder for trafikken
Gyldendal 1996. Hæftet.

Bodil Nielsen: I min tid
Attika 1996. Hæftet.

Leif Nielsen: Tidens dør på klem
Forlaget Hansen 1995. Hæftet.

Carsten René Nielsen: Nyborg Færgehavn, lørdag
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Jørgen Nielsen: Gengangerbørn
Gyldendal 1995. Hæftet.

Lean Nielsen: Undskyld, hvad er klokken?
Gyldendal 1994. Hæftet.

Lean Nielsen: Jeg siger dig, jeg har danset i nat
Gyldendal 1994. Hæftet.

Peter Nielsen: Ansigter, hensigter
Centrum 1994. Hæftet.

Lene Louise Nielsen: Brikker – umalede billeder
Gyldendal 1994. Hæftet.

Jørgen Nielsen: Han
Gyldendal 1994. Hæftet.

Morten Nielsen: Digte
Gyldendal 1994. 3. udgave, 1. oplag, hæftet.

Paulina Nielsen: Han siger ofte undskyld
Følfod 1994. Hæftet.

Knud Steffen Nielsen: Farven Godot
Edition After Hand 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Carsten René Nielsen: Kærlighedsdigte
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Erik Nielsen: Folkevisen viser vej
Gyldendal 1992. 1. udgave, 2. oplag, hæftet.

Peter Nielsen: Medfødte sekunder
Centrum 1992. Hæftet.

Carsten René Nielsen: Fordi fugleskræmsler ikke drømmer
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Leif Nielsen: ápropos kærlighed
Gileka 1983. Hæftet.

Henrik Nordbrandt: Spøgelseslege
Gyldendal 1998. 2. udgave, hæftet.

Henrik Nordbrandt: Drømmebroer
Gyldendal 1998. 3. oplag, hæftet.

Henrik Nordbrandt: Violinbyggernes by
Gyldendal 1997. 4. udgave, hæftet.

Henrik Nordbrandt: Ormene ved himlens port
Gyldendal 1996. 3. oplag, hæftet.

Henrik Nordbrandt: Omgivelser
Gyldendal 1996. 2. udgave, hæftet.

Henrik Nordbrandt: Opbrud og ankomster
Gyldendal 1995. 2. udgave, hæftet.

Henrik Nordbrandt: Ode til blæksprutten og andre kærlighedsdigte
Gyldendal 1995. 2. udg., hæftet.

Henrik Nordbrandt: Digte
Gyldendal 1994. 2. udgave [i.e. nysat udgave], hæftet.

Henrik Nordbrandt: Syvsoverne
Gyldendal 1994. 2. udgave, hæftet.

Henrik Nordbrandt: Miniaturer
Gyldendal 1994. 2. udgave, hæftet.

Henrik Nordbrandt: Støvets tyngde
Gyldendal 1993. 3. oplag, hæftet.

Henrik Nordbrandt, Ejler Bille: Glemmesteder
Brøndum 1992. 3. udgave, 1. oplag, hæftet.

Henrik Nordbrandt, Ejler Bille: Forsvar for vinden under døren
Brøndum 1992. 3. udgave, 1. oplag, hæftet.

Henrik Nordbrandt, Ejler Bille: Glemmesteder
Brøndum 1991. Hæftet.

Henrik Nordbrandt, Jørgen Haugen Sørensen: Håndens skælven i november
Brøndum 1992. 3. udgave, 1. oplag, hæftet.

Henrik Nordbrandt, Julie Kjærgaard: Rosens skygge
Munksgaard 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Bue Nordström, Ole Lejbach: Kun et terningekast fra havet
Johannes Larsen Museet 1996. Indbundet.

Bue Nordström, Arne Møller: Demaskering
Tuxedo 1994. Hæftet. Kr. 68,00.

Bente Frithioff Nørgaard: Træerne vokser ind i himmelen
Højbo 1998. 1. udgave, hæftet. Kr. 198,00.

Bastholm Nørgård: En versificeret gendigtning af anden Mosebog
Fisker 1992. Hæftet. Kr. 175,00.

Bastholm Nørgård: Mæ å Moses
Gyldendal 1991. 3. oplag, hæftet.

Birgit Karmark Obel: Forvandlinger
Sankt Ansgar 1991. 2. oplag, hæftet.

Kristian Olsen: Sarfap ikerinnaani
Atuagkat & Compagniet 1995. ilusaa siulleq, naqitaq
siulleq = 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Kjeld Olsen: – og solen lå på vejen
Facet 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Lene Overgård Thomsen, Helle Mortensen, Lisbeth Wiig: Ren eller død
Gallo 1997. Hæftet.

Tore Ørnsbo: Inkubationer
Samleren 1997. Hæftet.

Jess Ørnsbo: Tidebogen
Samleren 1997. Hæftet.

Jess Ørnsbo: Hjertets søle
Borgen 1991. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Bjarne Kim Pedersen: Og bagefter kommer freden
Ravnerock 1995. Hæftet.

Bjarne Kim Pedersen: Der er krig i Europa
Ravnerock 1992. Hæftet.

Bjarne Kim Pedersen: Postkort fra rejse
Ravnerock 1991. Hæftet.

Palle Petersen: Kæreste min – af en nyromantikers bekendelser
Attika 1996. 1. oplag, hæftet.

Albert Petersen: Da fremtiden fik ben at gå på
Aschehoug 1995. Hæftet.

Eigil H. Petersen: Landet bag de blå skygger
Attika 1991. Hæftet.

Bo C. Plantin: Er vi så løgnere?
Biblioteket Øverste Kirurgiske 1999. 2. oplag, hæftet.

Erik Platz: Jydesjæl
Foreningstrykkeriet 1998. 1. udgave, hæftet.

Erik Platz: Splitsind
Foreningstrykkeriet 1997. 1. udgave, hæftet.

Peter Poulsen: Gå på luften
Vindrose 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet. Kr.
175,00.

Lene Poulsen: Fra livets begyndelse
Facet 1997. Hæftet.

Peter Poulsen: Yoricks kranium
Vindrose 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Peter Poulsen: Digte 1966-91
Vindrose 1993. Hæftet.

Peter Poulsen: Billedvenderen
Vindrose 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Peter Poulsen: Akustiske digte
Vindrose 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Hans Præst Sørensen: Grådighedens poesi
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Juliane Preisler: Liv
Gyldendal 1996. Hæftet.

Juliane Preisler: Fuglenat
Gyldendal 1993. Hæftet.

Anders Raahauge: Ansatte bag de syv morgener
Centrum 1991. Hæftet.

Morten Ramsland: Når fuglene driver bort
Rosinante 1993. Hæftet.

Svend Ranild: Blodfrugt
Borgen 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Svend Ranild: Blot dette
Borgen 1993. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Svend Ranild: Et femte es
Schønberg 1991. Hæftet.

Gorm H. Rasmussen: Opskriften på blæk
Klim 1997. 1. udgave, hæftet.

Gorm H. Rasmussen: Aalborgdage
Klim 1992. 1. udgave, hæftet.

Karl E. Rasmussen: Landskaber
Attika 1991. Hæftet.

Halfdan Rasmussen, Ib Spang Olsen: 8 digte om snaps
Schønberg 1995. Hæftet.

Ulrich Ravnbøl: Kongelige selskabssange og royale lejlighedsviser
Holkenfeldt 3 1995. 1. oplag, indbundet.

Oliver Rex: Tidsfuglen kalder
Sisyfos 1995. Hæftet.

Klaus Rifbjerg: Terrains vagues
Gyldendal 1998. Hæftet.

Klaus Rifbjerg: Voliere
Gyldendal 1997. Hæftet.

Klaus Rifbjerg: Mytologi
Gyldendal 1996. Hæftet.

Klaus Rifbjerg: Leksikon
Gyldendal 1996. Hæftet.

Klaus Rifbjerg: Kandestedersuiten
Gyldendal 1994. Hæftet.

Klaus Rifbjerg: Portræt
Gyldendal 1994. Hæftet.
i 2. halvdel af juli.

Klaus Rifbjerg: Krigen
Gyldendal 1992. 2. oplag, hæftet.

Klaus Rifbjerg: 150 korte og meget korte tekster
Gyldendal 1991. Hæftet.

Klaus Rifbjerg: Bjerget i himlen
Gyldendal 1991. Hæftet.

Klaus Rifbjerg, Arne Haugen Sørensen: Udenfor har vinden lagt sig
Brøndum/Aschehoug 1993. 2. udgave, hæftet.

Cecilie Rosdahl: Lykke Laila
Vistoft 1993. Hæftet.

Mikael Rosenbaum: Det eneste tænkelige
Basilisk 1998. Hæftet.

Jens Rosendal: Tidevand
Melbyhus 1990. Hæftet.

Herman Herbert Rosenkreuz: Digre digte!
Rosenkreuz 1994. Hæftet.

Tal Rosenzweig: Rødmand
Space Poetry 1998. Hæftet.

Charlotte Titika Røtkjær: Nomade-rum
Gyldendal 1997. Hæftet.

Elisabeth Rygård, Søs Brysch: Skrøbelige rejser
Vindrose 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Eleonora Rylander: – og himmelblåt dør jeg
Hansen 1992. Hæftet.

Fl. Ole Salomon: Tankernes holdeplads
G. Løgstrup 1993. Hæftet.

Ole Sarvig: Menneske til menneske
Gyldendal 1993. Hæftet.

Dan Schlosser, Dorte Karrebæk: Den store Bastiansen
Dansklærerforeningen 1996. 1. udgave, 1. oplag, indbundet.

Asger Schnack: 1998
Munksgaard/Rosinante 1998. Hæftet.

Asger Schnack: Spor
Forening for Boghaandværk 1998. Hæftet.

Asger Schnack: Kærestebogen
Aschehoug 1997. 2. udgave, indbundet.

Asger Schnack: Hov, der blinkede noget i vandet
Munksgaard/Rosinante 1997. Hæftet.

Asger Schnack: 365 digte
Aschehoug 1996. Indbundet.

Asger Schnack: Jeg husker alt
Munksgaard/Rosinante 1996. Hæftet.

Asger Schnack: Kærestebogen
Aschehoug 1995. 1. udgave, 2. oplag, hæftet.

Asger Schnack: Pludseligheden
Munksgaard/Rosinante 1994. Hæftet.

Asger Schnack: LyrikBogen
Munksgaard 1994. 1. udgave, 2. oplag, indbundet.

Asger Schnack: Guldalderdigte
Hans Reitzel 1994. Hæftet.

Asger Schnack: Dansen, sorgen
Rosinante 1993. Hæftet.

Hans Hartvig Seedorff: Under Kythera
Bakkehuset 1992. Indbundet.

Hans Hartvig Seedorff: Under Kythera – i samarbejde med Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg 1992. Indbundet.

Jens Asbjørn Seehuusen: Sine qua non
Gyldendal 1999. Hæftet.

Jens Asbjørn Seehuusen: Du
Gyldendal 1997. Hæftet.

Jens Asbjørn Seehuusen: Natten som dag
Gyldendal 1993. Hæftet.

Bjarne Segefjord: Tredive års digte
Attika 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Helge Severinsen: Solsange
Poul Kristensen 1998. Hæftet. Kr.

Niels Simonsen: Nocturne
Samleren 1996. Hæftet.

Niels Simonsen: Kære
Lindhardt og Ringhof 1993. Hæftet.

Bo Skjoldborg: Melding om en kannibal
Centrum 1995. Hæftet.

Bo Skjoldborg: Sangen fra de røde trompeter
Centrum 1991. Hæftet.

Sune Skov Larsen: Uro
Sisyfos 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Sune Skov Larsen: Morgendug og aftenskumring
Sisyfos 1994. Hæftet.

Marie Skoven: Kristenblod
Hovedland 1995. Hæftet.

Helle Sloth-Nielsen: Harpeklang
FOFO 1998. Hæftet.

Grethe Solhverv Rasmussen: Digte fra min ø
Cicero 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Jørgen Sonne: Stik i et sent århundredes sæder
Munksgaard/Rosinante 1994. Hæftet.

Jørgen Sonne: Have
Gyldendal 1992. Hæftet.

Jørgen Sonne: Dag
Tiderne Skifter 1991. Hæftet.

Morten Søndergaard: Bier dør sovende
Borgen 1998. 1. udgave, 3. oplag, indbundet.

Morten Søndergaard: Ild og tal
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Morten Søndergaard: Sahara i mine hænder
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Morten Søndergaard, Janus Kodal: Et digt om natten
Dansklærerforeningen 1997. Indbundet.

Morten Søndergaard, Tomas Thøfner: Hypoteser for to stemmer
Biblioteket Øverste Kirurgiske 1998. 1. oplag, hæftet.

Knud Sørensen: Samhørighed
Samleren 1994. Hæftet.

Jens Sørensen: Liv og ild
Papyrus 1994. Hæftet.

Knud P. Sørensen: Sort vinter
Ravnerock 1993. Hæftet.

Knud Sørensen: Sandemoses ryg
Samleren 1992. Hæftet.

P. Sørensen-Fugholm: Samlede Digte 1923-1939
Gyldendal 1996. 3. udgave, 3. oplag, hæftet.

Ib Spang Olsen: Atten viser om kvinder og mænd
Alma 1995. Indbundet.

Ib Spang Olsen, Erik Stinus: Sangen fra Syd
Vindrose 1998. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Jytte Stauner: Digte fra spindesiden
Facet 1994. Hæftet.

Erik Stinus: Hjemlandshjørner
Vindrose 1996. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Erik Stinus: Febertoget
Vindrose 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Erik Stinus: Ubekræftede forlydender
Vindrose 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Nicolaj Stochholm: Rekonstruktion
Lindhardt og Ringhof 1998. Hæftet.

Nicolaj Stochholm: Sammenfald
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Nicolaj Stochholm: Biografi
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Villi Stougaard: Deadline Berlin DDR
Krokesa 1991. 1. udg., 1. opl., hæftet.

Michael Strunge: Samlede Strunge
Borgen 1998. 1. udgave, 8. oplag, indbundet.

Michael Strunge: Skrigerne!
Borgen 1995. 2. udgave, 2. oplag, hæftet.

Michael Strunge: Vi folder drømmens faner ud
Borgen 1992. 2. udgave, 6. oplag, hæftet.

Michael Strunge: Nigger 1-2
Borgen 1992. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Michael Strunge: Udvalgte Strunge
Borgen 1992. 2. reviderede udgave, 1. oplag, hæftet.

Michael Strunge: Popsange
Borgen 1992. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Michael Strunge: Væbnet med vinger
Borgen 1992. 2. udgave, 2. oplag, hæftet.

Michael Strunge: Livets hastighed
Borgen 1991. 2. udgave, 2. oplag, hæftet.

Michael Strunge: Fremtidsminder
Borgen 1991. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Jørgen Svenstrup: Stjernernes sang
Attika 1997. Hæftet.

Pia Tafdrup: Dronningeporten
Gyldendal 1999. 4. oplag, hæftet.

Pia Tafdrup: Territorialsang
Borgen 1995. 1. udgave, 3. oplag, hæftet.

Pia Tafdrup: Krystalskoven
Borgen 1995. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Pia Tafdrup: Krystalskoven
Borgen 1993. 1. udgave, 2. oplag, hæftet.

Pia Tafdrup: Sekundernes bro
Borgen 1993. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Pia Tafdrup: Den inderste zone
Borgen 1991. 2. udgave, 3. oplag, hæftet.

Pia Tafdrup, Carsten Dilling: Mindst ét sår har kroppen altid
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Kirsten Tange Jørgensen, Sven Havsteen-Mikkelsen: Genkomsten
Poul Kristensen 1997. Hæftet.

Jens Thaanum Carlsen: Forblæste lyngtotter
Dalhus 1993. Hæftet.

Jan Thielke: Jeg er familie
Gyldendal 1998. Hæftet.

Jan Thielke: Nat efter nat
Gyldendal 1994. Hæftet.

Søren Ulrik Thomsen: Nye digte
Vindrose 1998. 2. udgave, 3. oplag, hæftet.

Søren Ulrik Thomsen: Hjemfalden
Vindrose 1998. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Søren Ulrik Thomsen: Det skabtes vaklen
Vindrose 1996. 1. udgave, 5. oplag, hæftet.

Søren Ulrik Thomsen: Ukendt under den samme måne
Vindrose 1996. 1. udgave, 5. oplag, hæftet.

Niels Thomsen: Lodret latin
Vindrose 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Søren Ulrik Thomsen: Hjemfalden
Vindrose 1993. 1. udgave, 4. oplag, hæftet.

Niels Thomsen: Står ved begæret
Vindrose 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Niels Thomsen: Kærlighed tegner lyst
Vindrose 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Line Thomsen: Jeg står mellem to lande
Grevas 1990. Hæftet.

Søren Ulrik Thomsen, Claus Westh: Det blå rum
Borgen 1994. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Tomas Thøfner: Klartonen synger
Borgen 1995. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Mikkel Thykier: Skyggerne er kun flygtige
Borgen 1997. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Inga Toft: Ingen kan eje
Attika 1992. Hæftet.

Merete Torp: Digte
Gyldendal 1998. 2. udgave, hæftet.

Merete Torp: Digte II
Gyldendal 1997. 2. oplag, hæftet.

Ebbe Traberg, Sys Hindsbo: Bortrejst
Brøndum 1991. Hæftet.

Else Tranberg Hansen: Kald hundene hjem
Centrum 1997. Hæftet.

Erik Trigger Olesen: Helvedshunden
Brøndum/Aschehoug 1994. Hæftet.

Erik Trigger Olesen, Hanne Ilsøe Nielsen: Asfaltbark
Brøndum 1991. Hæftet.

Erik Trigger Olesen, Christian Lemmerz: Savnbærerne
Brøndum/Aschehoug 1996. Hæftet.

Erik Trigger Olesen, Tryggvi Olafsson: Pestskibet
Brøndum/Aschehoug 1998. Hæftet.

Dan Turèll: Storby-trilogien
Borgen 1998. 2. udgave, 1. oplag, hæftet.

Dan Turèll: Storby-trilogien
Borgen 1996. 1. udgave, 2. oplag, hæftet.

Dan Turèll: Karma Cowboy
Gyldendal 1994. 3. udgave, 1. oplag, hæftet.

Dan Turèll: Tja-a cha-cha
Borgen 1993. 1. udgave, 3. oplag, hæftet.

Dan Turèll: Gud & Gokke
Borgen 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Dan Turèll: Himalaya Hilton
Borgen 1991. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Hans Tyrrestrup: Fra ordets palet
Attika 1998. Hæftet.

Hans Tyrrestrup, Peter Shield: The moon’s muse
Jelling Bogtrykkeri 1992. Indbundet.

Jesper Vad: Vand af en sten
Green 1997. Hæftet.

Jørgen Vedel: Bag lysets kant
Attika 1993. Hæftet.

Anders Sørensen Vedel, Karen Thuesen: Anders Sørensen Vedels Hundredvisebog
C.A. Reitzel 1993. faksimileudgave, indbundet.

Paul Vermehren: Tegn cirkler i sandet
Nordisk Impuls 1996. 2. reviderede udgave, 1. oplag, hæftet.

Aase Søholm Vestergaard: Lyset
TB 1993. Indbundet.

Ole Vincent Larsen: Livs-dage
Attika 1998. nyt oplag, hæftet.

Ole Vincent Larsen: Mellem drøm og spejl
Attika 1991. Hæftet.

Morti Vizki: Sol
Gyldendal 1997. Hæftet.

Morti Vizki: Eliksir
Gyldendal 1995. Hæftet.

Morti Vizki: Ærens magt
Gyldendal 1991. Hæftet.

Gordon Walmsley, Grethe Bagge: The roses of Pieria
Rhodos 1995. Hæftet.

Iboja Wandall-Holm: Landskaber i førnutid
Gyldendal 1993. Hæftet.

Catrine Werchmeister: Luksuskamp
Borgen 1997. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Anders Westenholz: Dødesange
Gyldendal 1995. Hæftet.

Irene Wienberg: Mærk livet
Vitus Bering Press (Papyrus) 1994. Hæftet.

Inger Willerslev: Med ryggen til verden
Inger Willerslev 1992. Hæftet.

Maj-Britt Willumsen: Saltet med ild
Gyldendal 1995. Hæftet.

Preben Winther: Dagens uret
Attika 1992. Hæftet.

Preben Winther: Brød & ild
Nexø Forlag 1992. 1. udgave, 1. oplag, hæftet.

Johan Albrecht With: Aarhuus-Tids-Fordriv
Århus byhistoriske Udvalg 1978. Hæftet.

Ole Wivel: Kroketkuglen
Lindhardt og Ringhof 1998. Hæftet.

Ole Wivel: Skygger i sandet
Lindhardt og Ringhof 1997. Hæftet.

Ole Wivel: Sol og krig
Lindhardt og Ringhof 1995. Hæftet.

Ole Wivel: Iris
Lindhardt og Ringhof 1993. Hæftet.

Ole Wivel, Poul Skov Sørensen: Bunkere ved havet
Poul Kristensen 1996. Indbundet.

Keld Zeruneith: Indrejse
Gyldendal 1997. Hæftet.

Min science fiction-reol

opdateret 09.10.2000

NAVN TITEL SERIE
Antl. 
trykkeår
1. udgiv.år
Adams, Douglas Dirk Gently’s Holistic Detective Agency  
1988
1987
Adams, Douglas Dirk Gently’s Holistic Detective Agency  
1988
1987
Adams, Douglas The Hitch-Hikers Guide To The Galaxy. Hitch-Hikers Guide 1/5
1979
1979
Adlard, Mark Hver dal skal fyldes.  
1974
1972
Adlard, Mark Multiface  
1978
1975
Aldiss, Brian W. De Mørke Lysår.  
 
1973
?
Aldiss, Brian W. Earthworks  
 
1974
1965
Aldiss, Brian W. Earthworks  
 
1974
1965
Aldiss. Brian W. Frankenstein unbound  
 
1975
1973
Aldiss, Brian W. Gråskæg  
 
1973
1964
Aldiss, Brian W. Non-stop.  
 
1968
1958
Aldiss, Brian W. Salivatræet  
1974
?
Aldiss, Brian W. The Primal Urge  
 
1967
1961
Aldiss, Brian W. Who can Replace A Man.  
 
1967
1965
Algren, Nelson ‘s Book of lonesome Monsters  
1964
1962
Allen, Johannes Data for din død.  
 
1970
1970
Amazing Space   HSG 52/53
1989
1989
Amazing Space   HSG 55/56
1990
1990
Amis, Kingsley New Maps of Hell  
 
1963
1960
Amis, Kingsley Spectrum 2  
1965
1962
ANALOG April 1977 ANALOG
1977
1977
ANALOG May 1977 ANALOG
X
1977
1977
Anderson, Poul Beyond the Beyond.  
 
1980
1969
Anderson. Poul De Fjendtlige Stjerner.  
 
1977
?
Anderson, Poul Håbets Planet.  
 
1975
?
Anderson, Poul Håbets Planet.  
 
1975
 
Anderson, Poul. Oprørske Verdner  
 
1974
?
Anderson, Poul Salut for Anderson.  
1974
?
Anderson, Poul sf Stories  
1953
1953
Anderson, Poul The Broken Sword.  
 
1971
1954
Anderson, Poul The Earth of Stormgate.  
 
1980
1978
Anderson, Poul Tid og Stjerner  
1973
?
Anderson, Poul Tidens vogtere  
 
1968
?
Anderson, Poul Hjernechok fra Universet. Fremtids Roman nr 5.
 
1957
?
Anderson, Poul Den fortabte by. Fremtids roman nr 8.
 
1958
?
Anson. Jay. 666, The Amityville Horror  
 
1982
1981
Anthony, Piers Anthonology  
 
1986
1985
Anthony, Piers Battle Circle – the trilogy  
 
1978
1968
Anthony, Piers Tarot  
 
1989
1979
Anthony, Piers On A Pale Horse. Incarnations book 1
 
1984
1983
Anthony, Piers Bearing an Hourglass Incarnations book 2
 
1986
1984
Anthony, Piers Split Infinity. The apprentice adept, nr. 1
 
1982
1980
Anthony, Piers Blue Adept The apprentice adept, nr. 2
 
1982
1981
Anthony, Piers Juxtaposition The apprentice adept, nr. 3
 
1983
1982
Anthony, Piers Unicorn Point The apprentice adept, nr. 6
 
1990
1987
Anthony, Piers Phaze Doubt The apprentice adept, nr. 7
 
1991
1987
Anthony, Piers Cluster the Cluster trilogy, book 1
 
1977
 
Anthony, Piers Kirlan Quest. the Cluster Triology, book 3
 
1978
 
Asimon, Isaac. The Robots of Dawn.  
 
1984
1983
Asimov, Isaac Earth is Room Enough  
 
1960
1957
Asimov, Isaac Jorden er os nok.  
 
1972
 
Asimov, Isaac Life And Time.  
 
1979
1978
Asimov, Isaac Robot  
 
1973
 
Asimov, Isaac Selvguderne  
 
1973
 
Asimov, Isaac Stålhulerne.  
 
1974
 
Asimov, Isaac The collapsing universe – the story of black holes  
 
1978
1977
Asimov, Isaac The Currents of Space  
 
1958
1955
Asimov, Isaac The end of Eternity  
 
1959
1955
Asimov, Isaac The Science Fiictional Solar System  
1982
1979
Asimov, Isaac The Wall Around the World  
1979
1952
Asimov, Isaac. Through A Glass, Clearly  
 
1970
1951
Asimov, Isaac Twentieth Century Discovery  
 
1969
 
Asimov, Isaac Where do we go From Here  
1972
1971
Asimov, Isaac Where Do We Go From Here. 1 a 2
1974
1971
Asimov, Isaac Mord i Universet. Planetbøgerne nr 11.
 
1958
 
Asimov, Isaac Foundation Trilogy 1
 
1966
1951
Asimov, Isaac Foundation and Empire Trilogy 2
 
1966
1952
Asimov, Isaac Second Foundation Trilogy 3
 
1966
1953
Authentic nr 43  
1954
 
Authentic nr 33 Authentic sf Monthly
 
1953
 
Avery, Richard The Expendables nr 1 a 4 The Deathworms of Kratos.
 
 
 
Avery, Richard The Expendables nr 3 a 4 The War Games of Zelos
 
1975
 
Avon Fantasy Reader nr 2 Avon Fantasy Reader
 
1947
 
Ballard, J.G Højhuset  
 
1983
1975
Ballard, J.G Krystalverdenen  
 
1973
 
Ballard, J.G Slutstranden  
 
1973
1964
Ballard, J.G. The Drowned World  
 
1966
1962
Ballard, J. G The Overloaded Man  
 
1971
1967
Ballard, J.G. Verden under vand.  
 
1969
1962
Ballinger, W.A. Blodoffer  
 
1974
1966
Barbano, Nicolas Star Trek
SFK serien nr 5
 
1990
 
Barker, Clive The Damnation Game  
 
1988
1985
Bearne, C.G. Vortex  
 
1971
1970
Bell, Thornton Space Trap  
 
 
 
Bensen, Donald R. And Having Writ  
 
1979
1978
Bergier, Jacqes Mysteries of the Earth.  
 
1977
1970
Bernanos, Michel The Other Side of the Mountain  
 
1971
1968
Berry, Bryan Dread Visitor  
 
1952
 
Bester, Alfred Tankepoliti.  
 
1958
 
Bester, Alfred The Stars my Destination  
 
1975
1956
Bester, Alfred Tiger! Tiger!  
 
1974
1955
Binder, Eando Night of the Saucers.  
 
1971
 
Bing, Jon Azur  
 
1975
 
Bing, Jon Azur Kaptajnernes Planet  
 
1975
 
Bing, Jon Det bløde landskab.  
 
1973
1972
Bishop, Michael Philip K. Dick is dead, alas  
 
1987
 
Blaylock, James P. Digging Leviathan  
 
1988
1984
Blish, James A Torrent ofFaces  
 
1978
1966
Blish, James Paradis Planeten  
 
1969
1958
Blish, James Paradis- planeten  
 
1969
1958
Blish, James Sort Påske  
 
1974
 
Blish, James Stjerne-Byerne  
 
1974
1962
Blish, James Stjernetid  
 
1974
 
Boland, John Den Hvide Død. Planetbog nr 13
 
1958
 
Boland, John Den Hvide Død. Planetbøgerne nr 13
 
1958
 
Boulle, Pierre Abernes Planet  
 
1971
1963
Bova, Ben The Exiles Trilogy  
 
1982
 
Boye, Karin Kallocain  
 
1960
1940
Brackett, Leigh The Sword of Rhiannon  
 
1953
 
Bradbury, Ray Death is A Lonely Business  
 
1986
1985
Bradbury, Ray The Stories of Ray Bradbury 2  
 
1988
1943
Bradbury, Ray – ed. I Can’t Sleep at Night  
1968
1966
Brennan, J.H. The Ultimate Elsewhere  
 
1975
 
Brent, Jeremy Plasticman  
 
1974
 
Brin, David Startide Rising  
 
1983
1955
Brin, David Sundiver  
 
1980
 
Brin, David The Postman  
 
1985
1982
Brown, Fredric Gys og gru  
 
1968
1961
Brown, Fredric Parasitten  
 
1974
1961
Bruckner, Karl Bara robotar?  
 
1964
1963
Brunner, John De Gale på Yan  
 
1975
 
Brunner, John Entry to Elsewhen  
 
1972
1955
Brunner, John På Tærsklen Til Evigheden  
 
1978
 
Brunner, John Players at the Game of People  
 
1983
1980
Brunner, John Stand on Zanzibar  
 
1980
1968
Brunner,John The Long Result  
 
1968
1965
Brunner, John The Long Result  
 
1979
1965
Brunner, John The Sheep Look up  
 
1974
1956
Brunner, John The Shockwave Rider  
 
1976
1975
Brunner, John The Squares of the City  
 
1969
1965
Brunner, John The Stone That Never Came Down  
 
1978
1973
Brunner, John The Webs of Everywhere  
 
1983
1974
Brunner, John Times Without Number  
 
1969
1962
Brunner, John Traveller in Black  
 
1978
1971
Bryant, Peter To timer til Dommedag  
 
1970
 
Budrys, Algis Rogue Moon  
 
1974
1960
Budrys, Algis The Furious Future  
 
1964
1963
Budrys, Algis The Iron Thorn  
 
1969
1967
Bull, Emma War for the Oaks  
 
1987
 
Bulmer, Kenneth Ordeal Authentic Science nr 55
 
 
Bulmer, Kenneth The Wizards of Senchuria. Cradle of The Sun
 
1969
 
Busby, F.M. Cage A Man  
 
1974
1973
Butler, Octavia E Wild Seed  
 
1981
1980
Callenbach, Ernest Ecotopia  
 
1978
1975
Callenbach, Ernest. Økotopia  
 
 
 
Camp, L. Sprague De Rogue Queen  
 
1972
1951
Campbell, Ramsey Incarnate  
 
1985
1983
Capek, Karel Krigen mod salamandrene  
 
1960
 
Capek, Karel  Krigen mod Salamandrene  
 
1987
 
Carlile, Clancy Spore 7  
 
1980
1979
Carr, Jayge Leviathan´s Deep  
 
1980
1979
Carr, Terry Cirque  
 
1977
 
Carr, Terry Fantasy Annualiv  
 
1981
 
Carter,Lin Thief of Thoth and Others Shall be Born.  
 
1968
1966
Case, David Forbandelsen.  
 
1973
1971
Chalker, Jack L. A Jungle of Stars  
 
1980
1976
Chalker, Jack L. A War of Shadows  
 
1986
1979
Chalker, Jack L. And the Devil Will Drag You Under  
 
1979
 
Chalker, Jack L. Dancers in the Afterglow  
 
1978
 
Chalker, Jack L. Downtiming the Night Side ?
 
1985
 
Chalker, Jack L. The Identity Matrix.  
 
1982
 
Chalker, Jack L. The Messiah Choice ?
 
1986
1985
Chalker, Jack L. The Web of the Chozen  
 
1982
1978
Chalker, Jack L. Lords of the Middle Dark Rings of the Master, 1
 
1986
 
Chalker, Jack L. The River of Dancing Gods river of dancing gods 1
 
1984
 
Chalker, Jack L. Demons of the Dancing Gods river of dancing gods, 2
 
1984
 
Chalker, Jack L. Lilith. A Snake in the Grass. The Four Lords, book 1.
 
1981
 
Chalker, Jack L. Cerberus: A Wolf in the Fold The Four Lords ,book 2
 
1982
1981
Chalker, Jack L. Charon A Dragon at the Gate. The Four Lords, book 3.
 
1983
1982
Chalker, Jack L. Medusa A Tiger by the Tail. The Four Lords, book 4
 
1983
 
Chalker, Jack L. Midnight at the Well of Souls the saga of the well world 1
 
1980
1977
Chalker, Jack L. Exiles at the Well of Souls the saga of the well world 2
 
1980
1978
Chalker, Jack L. Quest for the Well of Souls the saga of the well world 3
 
1980
1978
Chalker, Jack L. Return of Nathan Brazil the saga of the well world 4
 
1980
 
Chalker, Jack L. Twilight at fhe Well of Souls the saga of the well world 5
 
1980
 
Charbonneaus, Louis Barrier World  
 
1970
 
Cherryh, C.J. Downbelow Station  
 
1981
 
Cherryh, C.J. Merchanters Luck  
 
1982
 
Christopher, John No Blade of Grass.  
 
1975
1956
Christopher, John. The Year Of The Comet  
 
1978
1955
Clarke, Arthur C. ?  
1969
 
Clarke, Arthur C. 2010: Odysse to  
 
1984
1982
Clarke, Arthur C. Against The Fall of Night  
 
1960
1953
Clarke, Arthur C. År 2001, En odysse i verdensrummet.  
 
1969
1968
Clarke, Arthur C. Childhood’s End  
 
1961
1954
Clarke, Arthur C. Fra Den hvide hjort.  
1973
 
Clarke, Arthur C. Imperial Earth  
 
1976
 
Clarke, Arthur C. Marchen mod Stjernerne.  
 
?
?
Clarke, Arthur C. Reach For Tomorrow  
 
1976
1956
Clarke, Arthur C. Reach for Tomorrow  
 
1956
1946
Clarke, Arthur C. Report on Planet Three and Other Speculations  
 
1973
1972
Clarke, Arthur C. The Fountains of Paradise  
 
1980
1978
Clarke, Arthur C. Ti Verdener.  
1973
 
Clarke, Arthur C Tidssonde  
1969
 
Clarke, Arthur C. Ud af barndommen.  
 
1968
 
Clarke, Arthur C. Rendezvous With Rama RAMA, vol. 1
 
1974
1973
Clement, Hal Close to Critical  
 
1964
1958
Clement, Hal From Outer Space  
 
1950
1949
Clement, Hal Mission of Gravity  
 
1978
1953
Clement, Hal. Star Light  
 
1978
1971
Compton, D.G. Synthajoy  
 
1979
1968
Compton, D.G. The Electric Crocodile  
 
1973
1956
Conklin, Groff 13 Great Stories of SF  
1960
1954
Conklin, Groff SF Oddities  
1966
 
Conklin, Groff The Big Book of Science Fiction  
1964
1950
Coulson, Juanita. Tomorrow’s Heritage Children of the Stars
 
1981
 
Cox, Irving Future SF  
1951
 
Coyne, John Hobgoblin.  
 
1982
1981
Crichton, Michael Congo  
 
1981
1980
Crichton, Michael Den Elektroniske Mand  
 
1972
 
Crichton, Michael The Terminal Man.  
 
1973
1972
Crichton, Michael Truslen fra det Ukendte  
 
 
 
Cullen,Seamus Astra and Flondrix  
 
1980
1976
Cussler, Clive Raise the Titanic  
 
1977
1976
Darnay, Arsen A Hostage for Hinterland  
 
1976
1975
Davies, L. P. Genesis Two  
 
1969
 
Davies, L.P. The Alien  
 
1969
1956
Deegan, Jon J Antro, The Life – Giver  
 
1931
 
del Rey Lester. The Sky is Falling/ Badge of Infamy
 
1973
1954-1957
del Rey, Lester Strandet på Månen Rumfart serien nr 6.
 
1958
 
Delany, Samuel R. Skæringspunkt.  
 
1974
 
Delany, Samuel R. The Shores Bene  
1971
1964
Delany, Samuel R. Out of the Dead City 1 a 3
 
1966
1951
Delany, Samuel R. City of A Thousand Suns 3 a 3
 
1966
1965
Dick, Philip K. A maze of death  
 
1977
1970
Dick, Philip K. A scanner darkly  
 
1977
 
Dick, Philip K. Clans of the Alphane moon  
 
1987
1964
Dick, Philip K. Counter-clock world  
 
1968
1967
Dick, Philip K. Deus Irae  
 
1988
1976
Dick, Philip K. Do Androids dream of electric sheep?  
 
1972
1968
Dick, Philip K. Dr. Bloodmoney, or how we got along after the bomb  
 
1987
1965
Dick, Philip K. Dr. Futurity  
 
1984
1960
Dick, Philip K. Drømmer androider om elektriske får?  
 
1973
1968
Dick, Philip K. Eye in the sky  
 
1957
 
Dick, Philip K. Flow my tears, the policeman said  
 
1979
1974
Dick, Philip K. Galactic pot-healer  
 
1987
1969
Dick, Philip K. Humpty Dumpty in Oakland  
 
1988
1986
Dick, Philip K. I hope I shall arrive soon  
1987
1985
Dick, Philip K. Lies, Inc.  
 
1984
1964
Dick, Philip K. Nick and the Glimmung  
 
1990
1988
Dick, Philip K. Now wait for last year  
 
1979
?
Dick, Philip K. Øjet på himlen  
 
 
1957
Dick, Philip K. Our friends from Frolix 8  
 
1970
 
Dick, Philip K. Radio Free Albemuth  
 
1987
1985
Dick, Philip K. Solar lottery  
 
1987
1955
Dick, Philip K. Strøm min tårer, sagde politimanden  
 
1984
1974
Dick, Philip K. The Crack in space  
 
1977
1966
Dick, Philip K. The divine Invasion  
 
1989
1981
Dick, Philip K. The gameplayers of Titan  
 
1969
1963
Dick, Philip K. The Ganymede Takeover  
 
1991
1967
Dick, Philip K. The golden man  
1983
1980
Dick, Philip K. The man in the high Castle  
 
1976
1962
Dick, Philip K. The man whose teeth were all exactly alike  
 
1986
1984
Dick, Philip K. The Penultime truth  
 
1964
 
Dick, Philip K. The Simulacra  
 
1983
1964
Dick, Philip K. The three stigmata of Palmer Eldrich  
 
1983
1964
Dick, Philip K. the Transmigration of Timothy Archer  
 
1987
1982
Dick, Philip K. The unteleported man  
 
1970
1964
Dick, Philip K. The variable man & other stories  
1969
1957
Dick, Philip K. The world Jones made  
 
1988
1956
Dick, Philip K. The world Jones made  
 
1956
 
Dick, Philip K. The zap gun  
 
1986
1965
Dick, Philip K. Time out of joint  
 
1961
1969
Dick, Philip K. UBIK  
 
1973
1969
Dick, Philip K. Valis  
 
1987
1981
Dick, Philip K. Vulcan’s hammer  
 
1981
1960
Dick, Philip K. We can build you  
 
1977
1972
Dick, Philip K. the Unteleported man/Dr. Futurity Ace Double
 
1972
1960/64
Dick, Philip K. Beyond lies the wub the coll. stories of PKD – vol 1
1988
1987
Dickson, Gordon R. Masters of Everon  
 
1980
 
Dickson, Gordon R. The Dragon and the George.  
 
1976
1957
Dickson, Gordon R. Dorsai. Dorsai trilogy, 3
 
1976
1959
Donaldson, Stephen R. Daughter of regals  
1985
1984
Donaldson, Stephen R Forbidden Knowledge  
 
1991
 
Donaldson, Stephen R. The Mirror of her Dreams ?
 
1987
1986
Donaldson, Stephen R. The Mirror of her Dreams ?
 
1987
1986
Donaldson, Stephen R. Lord Foul’s Bane Book of the Land 1 vol. 1
 
Donaldson, Stephen R. The Illearth War Book of the Land 1 vol. 2
 
1979
1977
Donaldson, Stephen R. The Power that Preserves Book of the Land 1 vol. 3
 
1979
1977
Donaldson, Stephen R. Wounded Land Book of the Land 2 vol. 1
 
1980
 
Donaldson, Stephen R. The One Tree Book of the Land 2 vol. 2
 
1983
1982
Donaldson, Stephen R. White Gold Wielder Book of the Land 2 vol. 3
 
1983
 
Dorn, Frank Appoinment With Yesterday  
 
1978
 
Dorn, Frank  When next i Walke  
 
1978
 
Dunn, Saul The Black Moon  
 
1978
 
Durrell, Lawrence Nunquam  
 
1971
1970
Dzois, Gardner R Aliens  
 
1980
 
Edmondson, G. C. The Man Who Corrupted Earth  
 
1980
 
Ehrlihs , Max The Big Eye  
 
1958
1949
Eklund, Gordon All Times Possible  
 
1974
 
Ellison, Harlan Alone Against Tomorrow  
 
1971
 
Ellison, Harlan Dangerous Visions #1  
1969
1967
Ellison, Harlan Dangerous Visions #2  
1969
1967
Ellison, Harlan Dangerous Visions #3  
1969
1967
Ellison, Harlan Strange Wine  
 
1979
1978
Ellison, Harlan The Time of the Eye  
 
1974
1971
Eskestad, Tage Flygtninge fra Himlen  
 
1973
 
Eskestad, Tage Matriarktet  
 
1975
 
Evans, Lawrence Watt The Sword of Bheleu  
 
1983
1982
Farmer as Kilgore Trout Venus On the Half-Shell  
 
1978
1974
Farmer, Philip Jose A Barnstormer in Oz  
 
1983
1982
Farmer, Philip Jose A Woman A Day  
 
1980
1968
Farmer, Philip Jose Father to the Stars  
 
1981
1957
Farmer, Philip Jose Jesus on Mars  
 
1979
 
Farmer, Philip Jose Night of Light.  
 
1972
1966
Farmer, Philip Jose Night of Light  
 
1972
1957
Farmer, Philip Jose Philip Jose Farmer.  
1982
1973
Farmer, Philip Jose Riverworld and Other Stories  
 
1981
1979
Farmer, Philip Jose Strange Relations  
 
1974
1960
Farmer, Philip Jose Unreasoning Mask  
 
1983
1981
Farmer, Philip Jose To your scattered bodies go Riverworld 1
 
1971
 
Farmer, Philip Jose The fabulous riverboat Riverworld 2
 
1975
1971
Farmer, Philip Jose Dark design Riverworld 3
 
1978
1977
Farmer, Philip Jose Gods of Riverworld Riverworld 4
 
1984
1983
Farmer, Philip Jose The Magic Labyrinth Riverworld 5
 
1991
1980
Farmer, Philip Jose The Green Odyssey Rollicking sf adventure
 
1957
 
Farmer, Philip Jose The Maker of Universes World of Tiers; The First Book
 
1965
 
Farmer, Philip Jose The Gates of Creation World of Tiers; The Second Book.
 
1966
 
Farren, Mick Synaptic Manhunt  
 
1976
1956
Farren, Mick  The Neuralatrocity  
 
1977
1956
Farren, Mick The Quest of the DNA Cowboys  
 
1976
1956
Farris. John. The Fury.  
 
1977
1976
Feist, Raymond E Magician  
 
1988
1982
Ferris, Timothy. The red Limit  
 
1979
1977
Finney, Charles G. The Circus of Dr Lao  
 
1966
1935
Finney. Jack. Tidens Ur  
 
1972
 
Fontenay.Charles L. Den Udødelige Legion.  
 
1959
 
Fontenay, Charles L. Twice upon A Time
 
 
1958
 
Forsyth, Frederick. The Shepherd.  
 
1976
1975
Forward, Robert L. Dragons Egg  
 
1981
1980
Forward, Robert L Starquake  
 
1986
1985
Foster, Alan Dean Bloodhype  
 
1973
 
Foster , Alan Dean Cyber Way  
 
1990
 
Foster, Alan Dean Darkstar  
 
1979
1974
Foster, Alan Dean Glory Lane  
 
1987
 
Foster, Alan Dean Icerigger  
 
1974
 
Foster, Alan Dean Into the out Of  
 
1989
1986
Foster, Alan Dean Midworld  
 
1983
1975
Foster, Alan Dean Orphan Star  
 
1977
 
Foster, Alan Dean The end of the Matter  
 
1977
 
Foster, Alan Dean The I Inside  
 
1985
1984
Foster, Alan Dean The Man Who Used The Universe  
 
1984
1983
Foster, Alan Dean The Tar- Aiym Krang  
 
1975
1972
Foster, Alan Dean … Who Needs Enemies  
1984
 
Foster, Alan Dean With Friends Like These…  
1978
1977
Foster, Alan Dean Spellsinger spellsinger, bog 1
 
1983
 
Foster, Alan Dean The Day of The Dissonance Spellsinger, bog 3
 
1984
 
Foster, Alan Dean The Moment of The Magician Spellsinger, bog 4
 
1984
Fox, George Amok  
 
1979
1978
Franke, Herbert W, Einsteins arvinger  
 
1972
 
Fridell, Egon En Rejse med Tidsmaskinen  
 
1946
 
Gail Willy Otto

Til maanen i Raket  
 
1929
 
Gardner, Craig Shaw A Difficulty With Dwarves  
 
1987
 
Gardner, Craig Shaw Slaves of the Volcano God.  
 
1989
 
Garrett, Randall Too Many Magicians  
 
1966
1979
George, Peter Commander 1  
 
1965
 
Goldmans, William The Princess Bride.  
 
1977
1973
Gordon, Stuart Time Story  
 
1972
1971
Goth, Louisa Red-12  
 
1982
1979
Goulart, Ron Plunder  
 
1972
 
Goulart, Ron The Emperor of The Last Days  
 
1977
 
Goulart, Ron The Tin Angel  
 
1973
 
Grersey, John. the Terror. A Dr. Palfrey Adventure 
 
1968
1966
Haldeman, Joe Infinite Dreams  
 
1978
 
Haldeman, Joe The Forever War  
 
1976
1974
Haldeman, Joe Worlds  
 
1982
1981
Haldeman, Joe Worlds Apart  
 
1984
1983
Hamilton, Edmond Doomstar  
 
1966
 
Hansen, Ib Høy Det Forkerte Land  
 
1988
 
Harrington, Alan The Revelations of Dr. Modesto  
 
1974
1955
Harrison, Harry Årets Bedste S F 68  
1969
 
Harrison, Harry Jupiter Plague  
 
1982
1965
Harrison, Harry Skyfall  
 
1978
1976
Harrison, Harry Star smashers of the Galaxy Rangers  
 
1983
1973
Harrison, Harry The Daleth Effect  
 
1970
 
Harrison, Harry The Stainless Steel Rat  
 
1974
1961
Harrison, Harry The Technicolor Time Machine  
 
1981
1967
Harrison, Harry The Technicolor Time Machine  
 
1968
1967
Harrison, Harry Two Tales And Eight Tomorrows  
1968
1965
Harrison, Harry Deathworld 1 Deathworld 1/3
 
1966
1960
Harrison, Harry Dødens Verden Deathworld 1/3
 
1967
 
Harrison, Harry Dødens Verden Deathworld 1/3
 
1967
 
Harrison, Harry Deathworld 2 Deathworld 2/3
 
1974
1964
Harrison, William Rollerball Murder  
 
1975
1966
Hawken Paul Magic of Findhorn  
 
1976
1963
Hayes, R. Chetwynd Monster Klubben  
 
1975
 
Heald, Tim Unbecoming Habits  
 
1973
 
Heinlein, Robert Between Planets  
 
1971
1951
Heinlein, Robert Expanded Universe  
 
1983
1980
Heinlein, Robert Orphans of the sky  
 
1970
1963
Heinlein, Robert Revolution i år 2100  
 
1973
 
Heinlein, Robert Sold the Moon  
 
1951
1940
Heinlein, Robert Star Beast  
 
1978
1954
Heinlein, Robert The Worlds of RH  
 
1972
1952
Heinlein, Robert Universets Parasitter  
 
1939
 
Heinlein, Robert A. Best of all Possible Worlds  
1980
 
Heinlein, Robert A. Beyond this Horizon  
 
1942
1948
Heinlein, Robert A. Citizen of the Galaxy  
 
1980
1957
Heinlein, Robert A. Double Star  
 
1958
1956
Heinlein, Robert A. Farmer in the Sky  
 
1981
1950
Heinlein, Robert A. Farnham’s Freehold  
 
1971
1964
Heinlein, Robert A. Friday  
 
1983
 
Heinlein, Robert A. Glory Road  
 
1981
1963
Heinlein, Robert A. I Will Fear No Evil  
 
1981
1970
Heinlein, Robert A. JOB: A Comedy of Justice  
 
1985
1984
Heinlein, Robert A. Methuselah’s Children  
 
1941
1958
Heinlein, Robert A. Rocket Ship Galileo  
 
1977
1947
Heinlein, Robert A. Space Cadet  
 
1975
1948
Heinlein, Robert A. Space Family Stone  
 
1971
1952
Heinlein, Robert A. Starman Jones  
 
1982
1953
Heinlein, Robert A. Starship Troopers  
 
1968
1959
Heinlein, Robert A. Stranger in a Strange Land  
 
1976
1961
Heinlein, Robert A. The Door Into Summer  
 
1957
1956
Heinlein, Robert A. The Green Hills of Earth  
 
1954
1967
Heinlein, Robert A. The Menace from Earth  
 
1962
1959
Heinlein, Robert A. The Menace from Earth  
 
1973
1966
Heinlein, Robert A. The Moon is A Harsh Mistress  
 
1966
1965
Heinlein, Robert A. The Past Trough Tomorrow  
 
1975
1967
Heinlein, Robert A. The Puppet Masters  
 
1951
 
Heinlein, Robert A. The Unpleasant Profession of Jonathan Hoag  
 
1976
1959
Heinlein, Robert A. Time for the Stars  
 
1978
1956
Heinlein, Robert A. The Past Through Tomorrow  Vol 2
 
1979
1977
Henderson, Zenna The People: No Different Flesh  
 
1973
1966
Herbert, Frank Soul Catcher  
 
1972
1973
Herbert, Frank The Book of Frank Herbert  
1977
1973
Herbert, Frank The God Makers  
 
1972
 
Herbert, Frank The Green Brain  
 
1966
 
Herbert, Frank The Worlds of Frank Herbert  
1971
 
Herbert, Frank Whipping Star  
 
1969
 
Herbert, Frank Klit Dune trilogien nr 1
 
1978
1965
Herbert, Frank Children of Dune Dune trilogien, nr 3
 
1976
 
Herbert, Frank The Dosadi Experiment Trilogy
 
1977
 
Herbert, James Lair
 
 
1979
1977
Hermann, Aage Atom-Tyvene  
 
1959
 
Herzog, Arthur Heat  
 
1978
1977
Hill, Douglas Colloghi Conspiracy  
 
1990
1988
Hitchcock, Raymond Venus 13  
 
1973
1972
Hodgell, P.C. God Stalk  
 
1983
1977
Hodgson, William Hope The Night Land  
 
1990
1912
Hogan, James P. The Two Faces of Tomorrow  
 
1979
 
Holten, Knud Øjeblikkelige Eventyr  
1971
 
Holten, Knud Suma- X  
 
1969
 
Hoskins, Robert – ed. Infinity Five – new writings in speculative fiction  
1973
 
Hoyle, Fred October the First is too late  
 
1968
1966
Hoyle, Fred The Black Cloud  
 
1959
1957
Hubbard, L. Ron. Dødens Timer  
 
1973
1968
Hubbard, L. Ron. Fremtiden Tur Retur Rumfart nr 1
 
1958
 
Hughart, Barry Bridge of Birds  
 
1985
1984
Hughes, Monica Pigen på Isis  
 
 
 
Huxley, Aldous Brave New World  
 
1944
 
Hvad Skovsøen Gemte vol. 36  
1982
 
Irlov, Bent Kaleidoskop 1 af 3  
 
1975
 
Irlov, Bent Kaleidoskop 2 af 3  
 
1977
 
Irlov, Bent Kaleidoskop 3 af 3  
 
1976
 
Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine Oktober 1980  
1980
 
Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine December 1970 December 
1970
 
Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine August 72 Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine
1972
 
Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine January 1973 Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine
1973
 
Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine June 1972 Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine
1972
 
Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine March 1972 Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine
1972
 
Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine October 1972 Isaac Asimov’s Fantasy and Sf Magazine
1972
 
Jakes, John The Sorceress  
 
1969
 
Jakes, John When the Star Kings Die  
 
1968
1967
Janifer, Laurence M Impossible!  
 
1968
 
Jay, MEL Orbit One  
 
1970
 
Jones, D.F. Colossus Colossus Trilogien, bog 1
 
1974
 
Jones, D.F. The Fall of Colossus Colossus Trilogy, book 2
 
1975
1974
Jones, Raymond F. Man of two Worlds  
 
1963
1944
Jones, Raymond F, Lysets planet Rumfart nr. 4
 
1958
 
Jones, Robert F. Blood Sport  
 
1975
1974
Jørgensen, Eiler Manden der Huskede  
 
1968
1951
Joseph, M.K. Hullet i nullet  
 
1967
 
Kallendorf, Valdemar Doktor Barthous Eksperiment  
 
1946
 
Keel, John A. Spøgelsesplaneten  
 
1974
 
Kelley, Leo P Odyssey To Earthdeath  
 
1968
 
Kelley, Leo P. The Counterfeits  
 
1967
 
Kelley, Leo P The Time Trap  
 
1987
1977
Keyhoe, Donald The Flying Saucers are Real.  
 
1950
 
King, Stephen Cujo  
 
1982
1981
King, Stephen Firestarter  
 
1981
1980
King, Stephen Night Shift  
 
1979
1978
King, Stephen Pet Sematary  
 
1985
1983
King, Stephen The Dead Zone  
 
1980
1979
Kingsbury, Donald Court Ship Rite  
 
1982
1983
Knight, Damon First Contact  
 
1978
1971
Knight, Damon Man in the Tree  
 
1984
 
Knight, Damon Three Novels  
 
1969
1951
Knudtsen Jr., Ingar Rejsen Til Jorden  
 
1982
 
Koontz, Dean. R. Demon seed  
 
1977
1973
Kornbluth, C.M. The Syndic  
 
1974
1953
Krumbak,J.Martyn Bræk og Stjernestøv  
 
1963
 
Kruuse, Merete Dame i rød Rumdragt  
1970
 
Lafferty, R,A, Arrive at Easterwine,  
 
1973
1971
Lancaster, Graham The Nuclear Letters  
 
1980
1979
Lance, Kathryn Pandora’s Genes  
 
1985
 
Langs, Simon All the Gods of Eisernon  
 
1973
 
Latham, Philip S.O.S. Saturn Rumfart nr. 5
 
1958
 
Laub, Ole Henrik De Døde I Vefby  
 
1974
 
Laub, Ole Henrik  Dukkemanden  
 
1981
 
Laub, Ole Henrik Prip og den Farlige by.  
 
1980
 
Laumer, Keith A Plague of Demons  
 
1965
1964
Laumer, Keith Dagen før Evigheden + Thunderherd  
 
1971
 
Laumer, Keith The Great Time Machine Hoax  
 
1978
1963
Laumer, Keith The Infinite Cage  
 
1983
1972
Laumer, Keith The Time Bender  
 
1971
1965
Lauria, Frank Raga Six  
 
1972
1950
Le Guin, Ursula K. Always Coming Home  
 
1988
1985
Le Guin, Ursula K. The Eye of the Heron  
1980
1978
Le Guin, Ursula K. The lathe of Heaven  
 
1971
1973
Le Guin, Ursula K. Den Yderste Kyst. Earthsea rrilogien vol. 3
 
1988
1972
Le Guin, Ursula K. Troldmanden fra Jordhavet Earthsea trilogien vol. 1
 
1988
1968
Le Guin, Ursula K. Atuans grave Earthsea trilogien vol. 2
 
1988
1970
Le Guin, Ursula K. Tehanu Earthsea trilogien vol. 4
 
1992
 
Leiber, Fritz A Spectre is Haunting Texas  
 
1971
1969
Leiber, Fritz Heksenatten  
 
 
 
Leiber, Fritz The Silver Eggheads  
 
1966
1961
Leiber, Fritz The Wanderer  
 
1969
1964
Leiber, Fritz The Wanderer  
 
1964
 
Leinster, Murray City on the Moon  
 
1958
1957
Leinster, Murray Kortslutning i universet  
 
1958
 
Leinster, Murray The Aliens  
 
1960
1947
Leinster, Murray War With the Gizmos  
 
1958
 
Lem, Stanislaw The Futurological Congress  
 
1975
1971
Levin, Ira A Kiss Before Dying  
 
1970
1954
Levin, Ira Fagre nye Elektron-Verden  
 
1970
 
Levin, Ira This Perfect Day  
 
1979
1970
Levy, David The Gods of Foxcroft  
 
1972
1970
Lewis, C.S. Out of the Silent Planet  
 
1952
1938
Lewis, C.S. Voyage to Venus  
 
1953
1943
Long, Frank Belknap Rumstation EET Kalder  
 
 
 
Long,Frank Belknap. The Hounds of Tindalos  
 
1978
1975
Longo, Chris The Last Gene  
 
1976
 
Longyear, Barry Manifest Destiny  
 
1980
1979
Lord, Jeffrey Bronzeøksen  Blade nr 1

 
1977
 
Lord, Jeffrey Abefolket Blade nr 3
 
1977
 
Lord, Jeffrey Hundjævlene Blade nr 4
 
1978
 
Lord, Jeffrey Pearl of Patmos Blade nr 7
 
1973
1973
Lord, Jeffrey Undying world Blade nr 8
 
1973
1973
Lovecraft, H.P. Tales of the Cthulhu Mythos nr 1  
 
1969
1927
Lovecraft, H.P. The Dream Quest of Unknown Kadath  
 
1970
1939
Lovecraft, H.P. The Dunwich Horror.  
 
1963
1924
Lucas, George Star Wars  
 
1977
1976
Macdonald, George Lilith  
 
1973
1969
MacDonald,John D Wine of the Dreamers  
 
1951
1950
Mackin, Edward New Writings in S.F.- 1  
1964
 
Maine, Charles Eric Alph  
 
1972
 
Mantley, John Den 27. dag  
 
1959
 
March, Gene Shakwa  
 
1979
 
Mårtensson, Bertil Verdner Uden Grænser  
 
1968
 
Martin, George R.R Fever Dream  
 
1983
1982
Martin, George R.R. – ed. New Voices 1: the cambell Award nominees  
1978
1977
Masterton, Graham Revenge of the Manitou  
 
1979
 
Masterton, Graham The Wells of Hell  
 
1981
1979
Matheson, Richard Jeg er den sidste  
 
1972
1956
May, Julian The Many Coloured Land Saga of the Exiles, bog 1
 
1982
1981
May, Julian The Golden Torc Saga of the Exiles, bog 2
 
1982
1981
May, Julian The Adversary Saga of the Exiles, bog 4
 
1984
 
Mc Caffrey, Anne Dragonflight Dragonriders of Pern-Lessa vol 1
 
1973
1967
Mc Caffrey, Anne The Renegades of Pern Pern vol. ?
 
1990
1989
Mcauley, Paul J. Secret Harmonies  
 
1991
1989
McComas, Francis Special Wonder nr 1  
1971
1970
Mcdowell, Michael The Amulet  
 
1979
 
McKenna, Richard Casey Agonistes and other science fiction and fantasy stories  
1978
1973
Merril, Judith Fremtidens folk  
 
 
 
Meyn, Niels Atomskibet  
 
1951
 
Meyn, Niels På Jagt efter Søslangen  
 
1944
 
Miller jr., Walter M. A Canticle for Leibowttz  
 
1959
 
Moers, Hermann Rejsen til Unisonien  
 
1986
 
Moffitt, Donald The Jupiter Theft  
 
1977
 
Monsarrat, Nicolas Tiden før Denne  
 
 
 
Moorcock, Michael Slutprogrammet  
 
1970
1965
Moorcock, Michael The Sleeping Sorceress  
 
1970
1956
Moorcock, Michael The Time of the Hawklords  
 
1976
 
Moorcock, Michael. The Cornelius Chronicles The Cornelius Chronicles
 
1986
1976
Moorcock, Michael The Cornelius Chronicles Vol. 3 The Cornelius Chronicles 
1987
1976
Moore, Ward Det Skete i Skæbneåret  
 
1958
1957
Morgan, Dan Mind Trap New Minds–Several Minds
 
1970
 
Morris, James I Krig mod Mars Tim Ryan nr. 1
 
 
 
Morris, James I Atomernes Tempel Tim Ryan nr. 2
 
 
 
Morris, James I Gudernes By Tim Ryan nr. 3
 
 
 
Muller, John E The Man Who Conquered Time  
 
 
 
Myers, John Myers Silverlock  
 
1979
1946
Naylor, Grant Better Than Leife Red Dwarf
 
1990
 
Nebula Award Stories # 10 Nebula Award stories
1977
1975
Neil, Dennis O The Bite of Monsters  
 
1971
 
Neutzsky-Wulff, Erwin  Ulvens Arv  
 
1984
 
New Worlds 6 6 New Worlds
1973
 
New Writings in sf New Writings in sf 6 New Writings in sf

1971
1965
New Writings in sf  vol 26 New Writings in sf
1975
 
Nicholls, Peter, ed. Explorations of the Marvllous  
1978
 
Nielsen, Niels E. By i Flammer  
 
1971
 
Nielsen, Niels E. Byen der ikke Adlød  
 
1960
 
Nielsen, Niels E Der Meldes Fra Sahara  
 
1973
1953
Nielsen, Niels E. Der meldes fra sahara  
 
1963
1953
Nielsen, Niels E. Fæstningen i Havet  
 
1975
 
Nielsen, Niels E. Gudernes By  
1972
 
Nielsen, Niels E. Hinsides Bjergene  
 
1976
 
Nielsen, Niels E. Kundskabens Træ  
 
1973
 
Nielsen, Niels E. Lilleputternes Oprør  
 
1978
 
Nielsen, Niels E. Narrens Drøm  
 
1974
 
Nielsen, Niels E. Skyggen Fra Sirius  
 
1975
 
Nielsen, Niels E. To Sole Stod Op  
 
1974
1961
Nielsen, Niels E. Troldmandens sværd  
 
 
 
Nielsen, Niels E. Vagabondernes Planet  
 
1970
 
Niven, Larry A Gift From Earth  
 
1988
1968
Niven, Larry A World Out of Time  
 
1977
1976
Niven, Larry Convergent Series  
 
1980
1979
Niven, Larry Galaktisk Imperium  
 
1977
 
Niven, Larry Inferno  
 
1976
 
Niven, Larry Limits  
1986
1985
Niven, Larry Lucifer´s Hammer  
 
1977
 
Niven, Larry Neutronstjerne  
 
1968
 
Niven, Larry Oath of Fealty  
 
1982
1981
Niven, Larry Oath of Fealty  
 
1982
1981
Niven, Larry Tales of Known Space  
 
1981
1975
Niven, Larry The Flight of the Horse.  
 
1981
1969
Niven, Larry The World of Ptavvs  
 
1978
1966
Niven, Larry Ringworld Ringworld, bog 1
 
1980
1970
Niven, Larry The Ringworld Engineers Ringworld, bog 2
 
1981
1980
Nolan, William F. Logan’s Run  
 
1969
1967
Norton, Andre Quag Keep  
 
1979
1978
Norton, Andre The Time Traders  
 
1958
 
O’Neill, Joseph Land under England  
 
1978
1935
Olsen,Preben Asbjørn. Månen Flytter til F 2  
 
1970
 
Orwell , George 1984  
 
1973
1949
Page, Thomas Sigmet Active  
 
1978
 
Pangborn, Edgar A Mirror for Observers.  
 
1980
1954
Pangborn, Edgar Davy  
 
1975
1964
Pangborn, Edgar West of the Sun  
 
1976
1953
Panshin, Alexei Star Well vol 1 a 3
 
1978
1968
Paul, Barbara An Exercise for Madmen  
 
1978
 
Petersen, Arne Herløv Det Sidste Spørgsmål  
1973
 
Pettit, Mike The Axmann Agenda  
 
1980
 
Pierce, J.J. The Best of Cordwainer Smith  
 
1977
1975
Piercy, Marge Woman on the Edge of Time  
 
1976
 
Planet Magasinet. Den hemmelige magt PlanetMagasinet, nr. 5
1958
 
Planet Magasinet Mit eget Genfærd Planetmagasinet, nr. 6
1958
 
Platt, Charles The Garbage World  
 
1968
1967
Pohl, Frederik A Plague of Pythons  
 
1973
1965
Pohl, Frederik Digits and Dastards  
 
1968
1956
Pohl, Frederik Drunkard’s Walk  
 
1966
1960
Pohl, Frederik Jem  
 
1980
1978
Pohl, Frederik Man Plus  
 
1980
1976
Pohl, Frederik Manden der spiste Verden  
 
1973
 
Pohl, Frederik Star of Stars  
1960
1953
Pohl, Frederik Star sf Stories nr 3.  
1954
 
Pohl, Frederik Tal og Tølper  
 
1973
 
Pohl, Frederik The Age of the Pussyfoot  
 
1977
1969
Pohl, Frederik The Cool War  
 
1982
1978
Pohl, Frederik The Space Merchants  
 
1978
1952
Pohl, Frederik Undersea City  
 
1958
1977
Pohl, Frederik The Way the Future Was A Memoir
 
1979
1978
Pohl, Frederik Gateway Heechee trilogy vol. 1
 
1978
1977
Pohl, Frederik Beyond the Blue Event Horizon Heechee trilogy vol. 2
 
1981
1980
Pohl, Frederik Heechee Rendezvous Heechee trilogy vol. 3 
 
1985
1984
Pournelle, Jerry King David’s Spaceship  
 
1981
1973
Powers, Tim Anubis Gates  
 
1983
 
Pratchett, Terry Good Omens  
 
1991
1988
Pratchett, Terry Equal rites A Discworld Novel
 
1988
1987
Pratchett, Terry Guards! Guards! A Discworld Novel
 
1990
1989
Pratchett, Terry Wyrd Sisters A Discworld Novel
 
1989
1988
Pratchett, Terry The Colour of Magic A Discworld Novel 1
 
1988
1983
Pratchett, Terry The Light Fantastic A Discworld Novel 2
 
1988
1986
Pratchett, Terry Mort A Discworld Novel 4
 
1988
1987
Pratt, Fletcher Kampen i Universet Rumfart serien nr 10
 
1958
 
Priest, Christopher Indoctrinaire  
 
1971
1970
Proxima vol. 52 Dansk SF Tidsskrift
1990
 
Proxima. Tidsskrift. nr 2 Irlov-Regulus,
1977
 
Proxima. Tidsskrift nr 3 Irlov-Regulus.
1977
 
Proxima. Tidsskrift. nr 10. Månedens Bedste.
1976
 
Proxima. Tidsskrift nr 13 Månedens Bedste 
1977
1976
Proxima. Tidsskrift. nr. 6 Månedens bedste 
1976
 
Proxima. Tidsskrift. nr 7 Månedens Bedste
1976
 
Pullman, Philip Det Gyldne Kompas trilogi nr 1
 
1996
1995
Ravn, Ole Fremtidsliv  
 
1984
 
Reader of Fantasy and SF    
1964
1963
Resnick, Mike Sideshow. Tales of the Galactic Midway # 1  
 
1982
 
Reynolds, Mack Commune 2000 A. D.  
 
1974
 
Ribbeck, Bernhard Lynets Øjeblik SF artikler
1989
 
Richmond, Walt & Leigh Challenge the Hellmaker  
 
1976
 
Roberts, Keith The Furies  
 
1969
1966
Robeson, Kenneth Midasmanden Doc Savage nr. 1
 
1973
 
Robeson, Kenneth Spøgelsespiraten Doc Savage nr. 10
 
1974
 
Robeson, Kenneth Rædslernes Land Doc Savage nr. 11
 
1974
 
Robeson, Kenneth Mysteriet i Sneen Doc Savage nr. 12
 
1974
 
Robeson, Kenneth Terrorlandet Doc Savage nr. 13
 
1974
 
Robeson, Kenneth Spøgelsesbyen Doc Savage nr. 14
 
1974
 
Robeson, Kenneth Den mystiske Mulat Doc Savage nr. 15
 
1974
 
Robeson, Kenneth Sargossohavets Uhyre Doc Savage nr. 16
 
1974
 
Robeson, Kenneth Ammunitionens Herre Doc Savage nr. 2
 
1973
 
Robeson, Kenneth Mændene som holdt op med at smile Doc Savage nr. 3
 
1973
 
Robeson, Kenneth Giftøen Doc Savage nr. 4
 
1973
 
Robeson, Kenneth Mysteriet om Undervandsbåden Doc Savage nr. 5
 
1973
 
Robeson, Kenneth Spøgelseshavet Doc Savage nr. 6
 
1973
 
Robeson, Kenneth Truslen Doc Savage nr. 8
 
1973
 
Robeson, Kenneth Den Levende Ild Doc Savage nr. 9
 
1973
 
Robinson, Frank M. Magthjernen  
 
1973
1956
Robinson, Frank M. Magthjernen  Dobbelt Gys.
 
1973+1974
1976+1961
Robinson, Stanley Kim The Wild Shore  
 
1984
 
Rothenborg, Jørgen, ed Den Anden Side Af Månen.  
1954
 
Rottensteiner, Franz View from Another Shore  
 
1978
1973
Rucker, Rudy Wetware  
 
1988
 
Russ, Joanna The Female Man  
 
1975
1967
Russell, Eric Frank. Sentinels of Space.  
 
1954
1953
Russell, Ray Sagittarius  
 
1971
1960
S.F. Magasinet 2 årgang nr 4 S.F. Magasinet
 
1978
 
S.F.. Magasinet 2 årgang nr 6. S.F. Magasinet
 
1978
 
S.F. Magasinet 2 årgang nr 7 S.F. Magasinet
1978
 
Saberhagen, Fred Pyramids  
 
1987
 
Saul, John Comes the Blind Fury  
 
1981
1980
Saxon, Peter Djævelens Robotter  
 
1974
1966
Schmitz, James The Witches of Karres  
 
1981
1966
Seltzer, David Omen  
 
1976
 
Seltzer, David Prophecy  
 
1979
 
Sharman, Nick Judgment Day   
 
1982
 
Shaw, Bob A Wreath of Stars  
 
1978
1976
Shaw, Bob Who Goes Here  
 
1978
1977
Sheckley, Robert Dramocles  
 
1985
1983
Sheckley, Robert Immortality, inc.  
 
1959
1958
Sheckley, Robert Mindswap  
 
1968
1966
Sheckley, Robert The People Trap  
 
1972
1953
Sheckley, Robert Uberørt af Menneske.Hånd  
 
1973
 
Sheckley, Robert Uendelighedens marked  
 
1968
 
Shiel, M.P. The Purple Cloud  
 
1969
1901
Silverberg, Robert Born with the Dead  
 
1977
1971
Silverberg, Robert Dimension Thirteen  
 
1969
1957
Silverberg, Robert Hans Egen Planet  
 
 
 
Silverberg, Robert Kubikroden af Usikkerhed  
 
1974
 
Silverberg, Robert Master of Life and Death  
 
1979
1957
Silverberg, Robert Needle in A Timestack  
 
1967
1966
Silverberg, Robert New Dimensions  
 
1974
1973
Silverberg, Robert Nightwings  
 
1974
1968
Silverberg, Robert The Second trip  
 
1973
1971
Silverberg, Robert The Time Hoppers  
 
1970
1967
Silverberg, Robert Thorns  
 
1978
1969
Silverberg, Robert To open the Sky  
 
1970
1956
Silverberg, Robert Up the Line  
 
1978
1969
Silverberg, Robert Tom O´Bedlam Trilogy
 
1986
1985
Silverberg, Robert Lord Valentines Castle Trilogy vol 1
 
1981
1980
Silverberg, Robert Valentine Pontifex Trilogy vol 2
 
1984
1983
Silverberg, Robert – ed. Alpha One  
1970
 
Simak, Clifford D. A Heritage Stars  
 
1979
1977
Simak, Clifford D. Cemetery World  
 
1974
1972
Simak, Clifford D. City  
 
1971
1952
Simak, Clifford D. Den Tavse Krig  
 
 
 
Simak, Clifford D. Den Usynlige Mur  
 
1977
 
Simak, Clifford D. Gudernes Udvalgte  
 
1976
 
Simak, Clifford D. Mastodonia  
 
1978
 
Simak, Clifford D. Our Childrens Children  
 
1975
1974
Simak, Clifford D. Project Pope  
 
1982
1981
Simak, Clifford D. Ring Around the Sun  
 
1979
1952
Simak, Clifford D. Special Deliverance  
 
1982
 
Simak, Clifford D The Werewolf Principle  
 
1982
1967
Simak, Clifford D. Time and Again  
 
1951
 
Simak, Clifford D. Time and Again  
 
1967
1951
Simak, Clifford D. Time and Again  
 
1951
 
Simak, Clifford D. Way Station.  
 
1988
1963
Simak, Clifford D. Why Call them Back From Heaven  
 
1970
1967
Siomak,Curt Ondskabens Magt  
 
1973
1942
Sladek, John Roderick  
 
1982
1/980
Sloan, James Park The Case History of Comrade V.  
 
1973
 
Sohl, Jerry Night Slaves  
 
1965
 
Sohl, Jerry The Time Dissolver  
 
1967
1957
Stableford, Brian M. Rhapsody in Black  
 
1973
 
Statten, Vargo Cosmic Flame  
 
1950
 
Statten,Vargo Inferno  
 
1950
 
Stearn, Jess The Power of Alpha- Thinking- Miracle of the Mind  
 
1977
1976
Steiger, Brad Flying Saucer Invasion Target-Earth  
 
1969
 
Sterling, Bruce Crystal Express  
 
1990
1988
Sterling, Bruce Involution Ocean  
 
1980
1977
Stevens, Francis The Citadel of Fear  
 
1970
1918
Stewart, George R. Earth Abides  
 
1956
1950
Stoneley, Jack Ceti  
 
1976
 
Storm,Jannick Babysæsonen  
1974
 
Stover. Leon E.- ed. Apeman, Spaceman.  
1979
1968
Strieber, Whitley The Wolfen  
 
1979
1978
Stuart, Ian Den Sorte Korsfarer  
 
1961
 
Stuart, Ian Ultimatum  
 
1961
 
Sturgeon, Theodore Jeg er ene – jeg er mange  
 
1974
1953
Sturgeon, Theodore More than human  
 
1953
1952
Sturgeon, Theodore Some of Your Blood  
 
1977
1961
Sturgeon, Theodore Venus plus X  
 
1960
 
Summers, Montague The Supernatural Omnibus 2  
 
1967
1931
Sutton, Henry The Sacrifice  
 
1978
1960
Swahn, Sven Christer Duel på Månen  
 
1977
 
Swanwick, Michael Stations of the Tide  
 
1992
 
Tabori, Paul Campanions of the Unseen  
 
1970
 
Talboot, Stephen L Velikovsky Reconsidered  
 
1978
1966
Tangent serien  4 Tidsrejser Tangent serien nr 7
1978
 
Tenn, William Alle Mulige Verdener  
 
1968
 
the most thrilling sf ever told nr 7 the most thrilling sf ever told
1967
 
The SF Hall of Fame Volume 2 A The SF Hall of Fame
 
1974
1973
Tiptree, Jr James Ten Thousand Light-Years from home  
 
1973
1969
Torgeson, Roy Crysalis 8  
1980
 
Torgeson, Roy Other World 1  
1979
 
Trachtman, Poula Disturb not the Dream  
 
1982
1981
Tubb, E.C. A Scatter of Stardust  
 
1972
1966
Tucker, Wilson Manden fra i morgen +  
 
 
 
Tucker, Wilson The Lincoln Hunters  
 
1979
1958
Tucker, Wilson Manden fra i Morgen Planetbøgerne nr 5.
 
1958
 
Vale, Rena Beyond the Sealed World  
 
1965
 
Vance, Jack Galactic Effectuator  
 
1981
1976
Vance, Jack Space Opera  
 
1979
1965
Vance, Jack The Best of Jack Vance  
 
1976
 
Vance, Jack The Blue World  
 
1977
1966
Vance, Jack Wyst: Alastor 1716  
 
1978
 
Vance, Jack The Faceless Man Trilogy vol. 1
 
1978
1971
Vance, Jack The Brave Freemen Trilogy vol. 2
 
1978
1972
Vance, Jack The Asutra Trilogy vol. 3
 
1978
1973
Vandel, Jean Gaston Dværgenes Revolte Fremtids Roman nr 7
 
1957
 
Vardeman, Robert E. The Sandcats of Rhyl  
 
1978
 
Varley, John Blue Champagne  
 
1986
1977
Varley, John Millennium  
 
1983
 
Varley, John The Barbie Murders  
 
1980
 
Varley, John The Persistence of Vision  
 
1979
1976
Varley, John Titan  
 
1986
1979
Varley, John Titan Gaian Trilogy vol.1
 
1980
1979
Varley, John Wizard Gaian Trilogy vol. 2
 
1981
1980
Varley, John Demon Gaian Trilogy vol. 3 
 
1985
1984
Versluis, Arthur Telos  
 
1987
1959
Vinge, Joan D The Snow Queen  
 
1981
1980
Vogt, A.E. Van Children of Tomorrow  
 
1973
1970
Vogt, A.E. Van Destination Universe.  
 
1977
1953
Vogt, A.E. Van Monsters  
 
1970
1965
Vogt, A.E. Van Pendulum  
 
1978
 
Vogt, A.E. Van Slan  
 
1961
1940
Vogt, A.E. Van The Beast  
 
1964
 
Vogt, A.E. Van The Voyage of the Space Beagle  
 
1963
 
Vogt, A.E. Van The Weapon Shops of Isher  
 
1973
1951
Vonnegut, Kurt Between Time & Timbuktu  
 
1986
1975
Vonnegut, Kurt Breakfast of Champions  
 
1974
1956
Vonnegut, Kurt Da Verden gik Under.  
 
1969
 
Vonnegut, Kurt God Bless You Mr Rosewater  
 
1967
1965
Vonnegut, Kurt Mother Night  
 
1974
1961
Vonnegut, Kurt Player Piano  
 
1971
1952
Vonnegut, Kurt Tugthus- Kandidat  
 
1982
1979
Vonnegut, Kurt Wampeters, Foma & Granfolloons  
 
1982
1965
Vonnegut, Kurt Welcome to the Monkey House  
 
1974
1950
Vonnegut, Kurt. Jr, Slagtehal fem eller Børnekorstoget.  
 
1973
1969
Walker, Hugh War Gamers“World  
 
1978
 
Watson, Ian The Flies of Memory  
 
1991
1990
Watson, Ian Flodens Bog trilogi vol. 1 
 
1990
1984
Watson, Ian Stjernes bog trilogi vol 2
 
1992
1984
Watson, Ian Det Levendes Bog trilogi vol 3
 
1993
1985
Weinbaum, Stanley G. A Martian Odyssey  
 
1972
1934
Wells, H.G. Klodernes Kamp.  
 
1941
 
Wells, H.G. The Invisible Man  
 
1939
1926
Wells, H.G. The Time Machine  
 
1924
 
Westermar, Percy. F Dødsstrålen  
 
1924
 
Westermar, Percy. F. Dødsstrålen  
 
1924
 
Wheatley, Dennis Strange Conflict  
 
1970
1941
Wheatley, Dennis The Haunting of Toby Jugg  
 
1972
1948
White,James All Judgment Fled  
 
1970
1967
White,James Major Operation  
 
1981
1971
White,James Monsters and Medics.  
 
1977
 
White, T.H. The Book of Merlyn  
 
1978
1977
Wilhelm, Kate Where Late The Sweet Birds Sang  
 
1977
1974
Williams, Robert Moore Beachhead Planet  
 
1970
 
Williams, Robert Moore World of the Masterminds  
 
1960
 
Williams, Robert Moore Den Røde Død på Mars Planet-magasinet 2.
1958
 
Williamsen, Jack Humaniderne  
 
 
 
Williamson, Jack Det Tomme Rums Gåde  
 
1958
 
Williamson, Jack Humanoiderne  
 
 
 
Wilson, Colin The Space Vampires  
 
1977
1975
Wilson, Robert Anton The Earth Will Shake Volume 1 Illuminatus
 
1988
1982
Wilson, Robert Anton The Widows Son Volume 2 Illuminatus
 
1989
1985
Wilson, Robert Anton Illuminatus Historical Chronicles volume 3 Illuminatus
 
1991
 
Wolfe, Bernard Limbo 90  
 
1961
1952
Wolfe, Gene The Shadow of the Torturer  
 
1981
1980
Wolfe, Gene Autarkens Citadel Bogen om den nye Sol nr 4.
 
1993
1983
Wolfe, Gene The Citadel of the Autarch Book of The New Sun, vol 4 
 
1982
 
Wollheim, Donald A. Mysteriet på Mars  
 
1958
 
Wollheim, Donald A. Planetringenes Gåde  
 
1958
 
Wollheim, Donald E. The 1980 Annual Worlds Best SF.  
1980
1979
Wollheim, Donald E. ed. Men on the moon  
1958
 
Wyndham, John Da Trifitterne kom  
 
1951
 
Wyndham, John Invasion fra Dybet  
 
1973
1953
Wyndham, John Re -Birth  
 
1969
1955
Wyndham, John Re-Birth  
 
1955
 
Wyndham, John Tales of Gooseflesh and Laughter  
 
1956
1953
Wyndham, John The Outward Urge  
 
1962
1959
Wyndham, John Web  
 
1980
1979
Wyndham, John  Da Trifitterne Kom Fremtids Roman nr 3
 
 
 
Wyndham, John Gøgene i Gorby vol 1 á 2
 
1977
 
Wyndham, John Gøgene i Gorby vol. 2 á 2
 
1977
 
Yarbro, Chelsea Quinn The Palace  
 
1978
1961
Yarbro,Chelsea Quinn Time of the Fourth Horseman  
 
1977
1976
Young, Michael Intelligensen som overklasse  
 
1961
1958
Zelazny, Roger Jack of Shadows  
 
1972
1971
Zelazny, Roger This Immortal  
 
1968
1966
Zimmer-Bradley, Marion The Mists of Avalon  
 
1982
 
Zimmer-Bradley, Marion Falcons of Narabedla and The Dark Intruder.
 
1972
1964

Lær telepati

vil du lære at telepatere? så læs og lær følgende.

 KODA’S PSYCHIC WINDOW TECHNIQUE

koda@psycom.com


 Table of Contents

Introduction

In the Beginning

A General Description of the Technique

Time Warp: The Girl With The Golden Hair

The Basic Telepathy Exercise

Sharing Emotions

Clinical Testing

“Intuitive Packages” and
Communicating Specific Information

Visual Perception of “Reincarnational
Selves”

The Basic Technique (simplified for easy
reference)

Conclusion


I would like to extend my thanks to

Lynda Ballard

for her help in producing the printed booklet, and to

Sarah Jackson

for her assistance with the bio-feedback testing.

Special thanks to WEB
SURPLUS
for
HTML assistance with this on-line version.


EXIT
to the
PsyCom
home page

IDÉ: “23 plus” (magasin)

– guerillaontologi

HVIS VIRKELIGHED?

Det er regulært nok at spørge sig, hvem der egentlig ved noget som helst. Og uden at blive hverken frelst eller arrogant er det nok lige så regulært at svare: Ingen eller alle – ingen ved noget, eller alle ved noget. Og da dagen appellerer til leg på alle planer, kunne man fortsætte og sige: Men så ved ingen alt, og ingen ved ingenting. Og det er præcis det, vi siger: Ingen ved alt, og ingen ved ingenting.

Jeg ved altså noget. Og min nabo ved noget. Og selv om hun er holist og går til yoga og meditation og mener at vide, at hun ved alt, hvis bare hun kan slappe af – så kan hun ikke vide alt, før jeg ved alt… Hun ved altså noget. Og hun vil gerne vide alt. Derfor er hun nødt til at delagtiggøre mig i sin viden, ligesom jeg må delagtiggøre hende i min viden – også selvom jeg kun vil vide mere. Men når vi taler sammen, undlader hun hver gang at fortælle mig, hvorfor hun bider i dynen, når hun kommer. Og jeg har altid svært ved at finde det rette øjeblik i hendes opremsning af løbeskomærker og regnskovstrivia til at afbryde og spørge til hendes sexliv, selvom dette område i mit kendskab til hende er sørgeligt uopklaret. Men jeg bliver jo nødt til at spørge hende en dag. Jeg kan være diplomatisk. Hvis bare hun ville holde kæft et øjeblik…!

Velkommen til 23 plus. Du behøver ikke stå og fryse ude på trappen. Fire gange om året vil du fremover kunne falde ned i din ynglingsstol og læse om alle de emner, som din nabo

 • ikke ved, at hun ved,
 • ikke forstår er ligetil,
 • frygter, når nogen er inden for rækkevide til at assistere, men drømmer om, når ingen er tæt nok på til at læse hende tanker,
 • ikke anede eksisterede og vil sige “er det ikke farligt?” til, hvis du fortæller hende om det,
 • melder dig til politiet for, hvis ikke du flytter din cykel fra opgangen,
 • foregiver at misunde dig at du kan forstå, men hemmeligt er glad for hun ikke interesserer sig for:

Du vil møde unge og gamle

 • ikonoklaster,
 • anarkister,
 • filosoffer,
 • shamaner,
 • zen-munke,
 • neurologer,
 • selvguder og vindtørre prædikanter,
 • små piger uden dyd og gamle glade hekse,
 • folk der mener at jorden er flad og kan bevise det,
 • psyko-etno-farmakologer,
 • drevne manipulatører og overbeviste Illuminerede,
 • satanister,
 • syrehoveder,
 • Netbananer og Netkærester,
 • konspirationsteoretikere og ægte paranoide,
 • scizofrene i lange baner og folk, som har lært at skelne mellem ude og inde,
 • dem, det gik galt for, og dem, der kom styrket ud af det,
 • og måske til og med politikere og frivillige forsøgspersoner

– alle sammen mennesker, som ved noget, som du måske ikke ved, eller ikke vidste, at du ved. Kort sagt, vi vil tale om

 • bevidsthedsforskning
 • ontologi
 • det endokrine nervesystem
 • mord
 • vold
 • feromoner
 • sex
 • magi
 • computere
 • antropologi
 • ulykker
 • sociologi
 • filosofi
 • politik
 • religion
 • perversioner
 • lykke
 • ekstase
 • psykofarmakologi i alle psykedeliske og virkelighedsforandrende afskygninger
 • historie
 • erindring
 • musik og
 • farver…

En virkelighed vil være til debat, den virkelighed, som din nabo ikke tør bebo eller aner findes – drifternes, sansernes, eksperimenternes virkelighed, hvor magi blot er et andet ord for bedreviden. Og den vil blive belyst på en måde, som skærer lige ind til benet – Neutzsky-Wulff, eat your heart out. Og naturligvis vil du få små tips om sjove ting, du ikke må lave i dit køkken, høre seneste sladder om UFO’erne over Utterslev mose, blive overfuset af 23-årige, som mener at have set lyset, og allerhøjst kunne vinde seksuelle hjælpemidler og T-shirts med påtrykt dybsindige slogans, hvis vi nogen sinde afholder noget, der ligner konkurrencer.

23 plus’ vigtigste våben i kampen mod åndstyranni, Jytte Hilden og et velfærdssamfunds amokløb er Selvironi, Humor, Lad de små ja’er komme til dig, og Tro ikke på noget som helst, andet end med din nysgerrighed. Og nej, jeg skal ikke ind og tale med min nabo nu, men jeg gør det i morgen.

Bliv mere oplyst: Leg (med din virkelighed).

Hvordan har du det med at bo i Danmark? Er mange ting noget tamt for dig? Er der lidt for kort mellem paragrafferne? Ved danskerne for meget om for lidt, og for lidt om det meste?
23 Plus kan blive en måde at ændre de ting på, som du er utilfreds med: Du skriver et brev og beskriver dine holdninger, dit brev bliver læst af måske 1000 mennesker, som forstår hvad du siger, og hvert enkelt af disse 1000 mennesker forstår, at de ikke er alene om det de mener, og finder styrke til at konfrontere kæreste, lærer, forældre, myndigheder, forsorg, AF, bistandskontor, chef – endnu en gang, eller for første gang – med nye argumenter og ny overbevisning. Det flytter klodser. Du skal bare se det for dig, mens du sidder og formulerer dit brev: 1000 lettere ridsede autoriteter lader nederlaget gå ud over partneren, forældre etc., som ikke finder sig i pludselig at blive sagt imod, og inden nogen har talt til 23 er flere tusinde mennesker i færd med at diskutere væsentlige sameksistentielle spørgsmål, mens Lykkehjulet i stuens hjørne må nøjes med at høste studiepublikummets sjæle. Dét er da et lykkeligt billede.

Polaroid – Kødsamplinger, 1996-1999

Januar 1996 begyndte jeg at lave disse Polaroider af pornobilleder, jeg hentede på nettet.

Det kostede et arm og et ben i telefonregning over de tre måneder, hvor jeg opdagede pornosites – og hentede billeder til moro og inspiration, på mit 28.8-modem…

Øj, det gik langsomt. Selv med den tids øjne. Men spændingen… Spændingen over, hvad der mon kom igennem fra Usenet!

Samtidig lærte jeg så min grafikprogram at kende, Graphic Converter, som blev det første program, jeg købte en licens til.

Uden for sneede det i flere måneder. Inden for var der varmt.

Polaroid – Kødsamplinger, 1996-1999

IDÉ: virkelighedsforandrende oplevelser

At foretage en åben forskning i den subjektivt, på alle planer, sansede virkning af psykofarmaka, neuroleptika, hallucinogener m.v., hvilket vil sige alle virkelighedsforandrende stoffer…

? Desangående

hvorfor ville nogen støtte en sådan forskning?
Hvem ville nyde godt af resultaterne?
Af hvilken tone ville resultaterne være præget, såfremt forskningen fandt sted nu?
Og om 30 år?
Hvad ville være den individuelle reaktion på en større tilgængelig forhåndsviden om de enkelte stoffer?
Hvordan vil consensus reagere?
Hvor længe før en generel accept af brugen af stoffer indfinder sig?
Vil en generel større forhåndsviden om mulig forandring af den subjektive virkelighed ved hjælp af stoffer foranledige vækst i antallet af misbrugere?

? Hvad ved jeg ikke noget om

kunstneres indfaldsvinkel til og bevidsthed om skabelsens virkelighedsforandrende evner udadtil – altså på omverdenen?

“størrelsen” af individets erkendelse af andre individers eksistens?

generelle ønsker forud for at iværksætte en hvilken som helst sanseoplevelse, om hvilken der besiddes en vis forudviden?

SLANG til Politikens slang-ordbog

– 2. tilsending, 1995

SLANG

ABSTRAKTIONSLIR: selvsmagende intellektuel enetale
ADRENALINJUNKIE ell. -VRAG: person, som ikke kan undvære igen og igen at udsætte sig for farefulde og eller ekstremt konkurrenceprægede situationer, ex. garvede BZ-typer, URO-betjente, bjergbestigere, langdistanceløbere, racerkørere, københavnere i Esbjergs værtshusliv m.fl.
AFGÅ: “han afgik på mig”: han slog op, brød forholdet
AKTIV LØRDAG AFTEN: (dobbelt ironisk=siges ikke kun om søndagen) tage på kanalrundfart med remoten – “lavede I noget fedt i går?” “Ja, for fanden! Aktiv lørdag aften, mand!”
ALTERS, gå til alters under højmessen: se nyhederne på TV
ARMHULER, flette: “ska’ vi flette armhuler? “”flettede I armhuler, efter jeg var gået?”: skal vi være sammen/kærester/ligge tæt (bolle), var I sammen (bollede I)?
AUTOMONOTONE, de: bet. for alle de autonome grupper – gr. disses ensporede og ekstremt kedelige enetaler om forskellige måder at frelse verden på

BANDE AF, at ell. AFBANDE: “få lige afbandet”, “band lige af inden vi kommer ind”
BANZAI, at gå: at tilte i 2. potens, især om upåvirket af alkohol og andet at fuldstændig kaste masken og bare blive aldeles gennemført rasende
BENT/BENGT: “øj, Bent/Bengt” (sagt til person om vedk.’s udtalelser): det du siger er tåbeligt eller for meget!
BISSEBORGERLIG: hvad man er, når man opretholder facaden fra da man var i arbejde, og fastholder troen på at systemet nok skal få fortiden til at vende tilbage (og imens går man bare og venter…)
BISTANDSBUMS, en: en person, som boller systemet – som hænger fast i bistandssystemet uden evne eller lyst til at bryde den formålsløse onde cirkel, og derfor bare bortslammer bistanden (og mere til) på fest og farver
BLÆVERBY BAKKER: Beverly Hills
BLØB, en: bruges især som lydsiden til tegningen af det tegn i luften, man ikke kan huske navnet på, f. eks. en accent aigu ell. accent grave – men kan også bruges som fællesbetegnelse for andre ting, eks. “giv mig lige min bløb” (peger): giv mig lige min hat
BOB-BOB (og den flade hånd med håndfladen nedaf roterer om egen akse et par gange): sådan nogenlunde – “hvordan behandler livet dig?””Bob-bob”.
BOLLE, at bolle noget: 4. at mishandle, misbruge, ødelægge
BOLLEØGLE: en kæreste, man måske ikke (længere) nærer de dybere følelser for, men (stadig) har sex med! – BOLLEØGLE, at være reduceret til: “først var det kærlighed, nu er det kun sex”
BOMBE, at ell. en: (macintosh-computerlingo) at bombe: når et systemsvigt i computeren resulterer i, at man mister de data man ikke have arkiveret og er nødt til at opstarte igen – en bombe: systemsvigt
BONDEGÅRD eller en HALV BONDEGÅRD, DET KOSTER: det koster en formue
BONDEJOKKE, en: en lidt harmløs halvnar, småsød og akavet
BORT, vi skal bort/skal vi gå bort: tage ud at drikke (skal vi gå did, hvorfra ingen vej går tilbage?)BRO, gå i bro over: (også) blive totalt målløs eller bjergtaget
BRUM, fange: interferens i telefonen som følge af tændte elektriske apparater, f.eks. en dårligt afskærmet computer
BUTTPLUGGER, en: (eng. butt fra “buttocks”: bagdel, og to plugg: at lukke et hul) en homoseksuel mand (alm. i bøssekredse i kbh.)
BØRNEHJÆLPSDAG, tror du det er B.: afvisning – “gi’ dig en smøg! Tror du det er børnehjælpsdag?!”

CYBERJUNKIE: en computerentusiast, som må have sin daglige dosis maskinel interaktion, f.eks. en hacker (John P. Barlowe, en amerikansk computerdebattør, mener at telefonen var vores første cyberspace, vort første maskinelt styrede interaktive rum; cyberjunkie må derfor siges at dække bredere end blot afhængighed af computere – en person med telefonitis er også en cyberjunkie)

DAGENS RÆDSLER: tv-avisen eller nyhederne
DANSEKROPPEN: kroppen opfattet som styret af en splittet bevidsthed, hvor én del tillader kroppen at danse og en anden undertrykker lysten – “den her musik rykker i min dansekrop”: denne musik kan min bevidsthed ikke afvise – “jeg var ude med dansekroppen i går”, underforstået “jeg havde ingen hæmninger, jeg dansede som en gal og det var fedt (fordi man kender til fornemmelsen at forbyde sig selv at danse, selv om man har lidt lyst)
DELLE: hash (af “fed”) – “har du noget delle?”)
DEMO, en: en demonstration
DET TROR JEG PÅ!: (Både med og uden tryk på “jeg”) efter behag: en tilkendegivelse af enighed, et forsøg på at udvise interesse, et (mere eller mindre slet skjult) forsøg på ikke at være totalt afvisende trods manglende interesse og en foregivelse af forståelse
DIE HARD: (eng. “svært ved at dø” ell. “når døden indfinder sig, er den ihvertfald fortjent”) 1. en die hard: en person, som bliver ved og ved og ved (f.eks. med at drikke, selv når alle andre er gået under bordet) – 2. en die hard: den mest udholdende – 3. “det var totalt die hard”: ingen af os ville være den første til at give op, vi blev ved og ved og ved
DOSIS, DEN DAGLIGE: avisen eller nyhederne, underforstået alt det ubehagelige
DRIKKE IGENNEM, at: 1. at drikke til det bliver lyst igen – 2. tømme alt, hvad der kan drikkes – 3. drikke til man segner
DRIVE DEN VIDT, han/hun skal nok: om firmaets mand, klassens duks – sarkastisk: det hjælper at slikke autoriteten i røven
DROP, at være i/ligge i whiskey/vodka/tequila-drop: drikke heftigt af én slags alkohol, f. eks flere dage i træk
DRÆN, der er indlagt dræn i kassen: 1. der mangler altid penge i kassen – 2. jeg tager lidt med hjem hver gang
DØD, gå: 3. blive handlingslammet – “jeg gik totalt død til eksamen”: klappen gik ned, jeg kunne intet huske

EJE!: (se noget eller høre det omtalt og sige) “EJE!: Det må jeg have, ell. det vil jeg have, ell. det passer lige til mig, ell. åh, gid det var mit! Kan også siges om mennesker, en tiltrækkende person, man godt kunne tænke sig at lære nærmere at kende
EKSPLODERE I HOVEDET PÅ EN: han eksploderede i…: han var/blev vred og lod det gå ud over mig – det eksploderede i…: jeg mistede kontrollen fuldstændig, med ét oversteg det mine evner, jeg tabte overblikket (hovedet)
EKSPLUMDERE: eksplodere
FEMIBØSSE, en: homoseksuel mand med overdreven feminin adfærd
FEST OG FARVER: gang i den

FIRKANTEDE ØJNE, få/have: se eller have set for meget TV eller for længe på en tv-skærm, eks. en computer
FJEDERBIKE: (jylland – udt. “fje-er bajk”) cykel
FJERNET, at være/at blive: Bruges om følelsen af at være skaffet af vejen, fordi man ikke passer ind – at være eller blive tvunget ud af kurs, hvorved man har mistet forbindelsen til sit selvvalgte (trygge, velkendte) liv – eks. at være blevet smidt i fængsel, tvangsindlagt på afd. O, at blive tvunget i arbejde, man ikke har bedt om, at blive fyret uden (forståelig) grund, at blive kørt ud i paragrafskoven af fjendtligsindede sagsbehandlere, advokater m.v. osv. osv. osv.
FISSELETTE, en: 2. homoseksuel mand med overdreven feminin adfærd
FLAPPE, at: at lytte
FLAPPET, at have: at have (over)hørt
FORVIKLING, til en: til (en) forveksling – “du ligner ham til en forvikling”
FORVIRRINGSANSTALT: TV
FRELSEREN, ska’ du ud til frelseren?: skal du ud at kaste op?

GANG I DIG!: ironisk overrasket udtryk, sagt slæbende med trykket på “gang” – brugt om (uforståelig) aktivitet i en anden, når man selv ikke gider noget
GED I DEN/DET, gå: når det hele kører ud på et sidespor eller udvikler sig sådan at man ikke kan bruge det til noget, det ophører med at fungere, man har mistet kontrollen eller overblikket
GED, noget: “hvad er det for noget ged?” 1. hvad er det for noget lort!? – 2. hvad er årsagen til miséren?”
GOODBEIRUT! ell. GOODBYE RUTH!: svarer til “er du vimmer, mand!” ell. “hér står jeg af!” eller “det var ligegodt…!”
GOPLE, at: at ryge på hash-vandpibe
GRØBLING, en: en graveko i brug ved vadehavet til vedligeholdelse og udvidelse af kystbredden gennem opgravning af sand – at grøble: “at lave land”
GULDKAKAO: (rårygerjargon) kakao med hash og smør (det er derfor det hedder “guld…”…)
GURLI: hash – “har du noget gurli?”

HARDCORE: (eng. “hård kerne”) (noget) gennemført, pågående, uforbedreligt, voldsomt, aggressivt, ensporet, tungt, hårdt, massivt, bastant – “han er totalt hardcore”: han siger ikke nej til noget som helst, stoffer, sprut, sex, m.v., koste hvad det vil
HARDCORE-: fællesbtg., f.eks. hardcoremusik: høj, hurtig, aggressiv musik – hardcoredruk: druk til man segner – hardcoresex: sex til man segner – et hardcorehelvede: en situation, som er så krævende (pres fra alle fronter på alle ens sanser og grænser) at man ikke ved, hvordan man kommer igennem det – et hardcoreliv: et liv, hvor man konstant (bevidst ell. ubevidst) udfordrer og presser sine egne grænser, både i bet. ikke at nægte sig selv noget (uanset hvor skadeligt), og i bet. ikke at afvige fra sin selvvalgte vej mod et mål
HELVEDE: når der tilbydes så meget af en ting, at det trods glæden ved de mange muligheder opfattes som anstrengende, f.eks. teknohelvede (et rave, som fortsætter i dagevis), helsehelvede (en messe med mange tilbud om terapi og helbredelse), boghelvede (stort bogudsalg) osv.
HJERNEN, have H. (med) i baglommen: have kondom (med) i byen
HOLDE, det holder ikke en meter: det er ikke gangbart – især om synspunkter, argumenter
(H)VOFF: fork. af “hvorfor?” – bruges responsivt og alene: “jeg kan ikke komme i aften”. “Hvoff?” Tilfælde af overalkoholisering kan frembringe lyde á la “hvoffikk?”, men de må regnes i en kategori for sig og tæller ikke her
HUMPE, at: 1. at ride på en hest – 2. at ride på en mand… – 3. at have samleje
HYPER, at være (totalt): overaktiv, anstrengende aktiv
HÆNDER, bruge begge hænder: om én, der arbejder for eller forsyner “begge sider”, f.eks. en våbenhandler, som forsyner både regering og oprørere, ell. en person (magiker) som arbejder både for “gode” og “onde” kræfter (højre og venstre hånd signifikerer hhv. at give, det gode, og at (mod)tage, det onde) (bl.a fra William Gibsons cyber-romancer)
HVAD ER DET EGENTLIG?: Det er for meget! (eft. stand-up komikeren Casper Christensen)
HÅNDBREMSEN: hovedtøjret på en hest – bruge håndbremsen: bringe (løbsk) hest til standsning

IFV’er: Ikke For Viderekomne – 1. en person som er simpel grænsende til mental analfabetisme – 2. person, som er mere end almindelig overdrevet, f.eks. hæmningsløs ukritisk omkring egen fremfærd – “han er sgu ikke for viderekomne”, “manden er en regulær IFV’er”

JANTE, at: “du skal ikke jante mig”: du skal ikke gøre mig til genstand for dit eget mindreværd
JENS JØRGEN FRA 7. KARTOFFELRÆKKE: (jysk dialekt) “han der Jens Jørgen fra…” – kender ham ikke!
JORDHOOKA: hashpibe gravet i jorden, et stort hul til hash og tobak og forbundet til bunden af det store hul en mindre kanal igennem hvilken røgen suges op.
JØDEORGEL, et: discjockey-pult ell. – podie

KAFFEJUNKIE: person som er afhængig af kaffe – se kick
KAGEMAND: 2. noget meget miserabelt – “der gik ren kagemand i den”: intet fungerede, alt gik galt – 3. noget meget godt – “hey, lad os bygge en kagemand”: lad os gøre noget for at få det sjovt, ell. “vi vil ha’ kagemand, vi vil ha’ kagemand!”: vi keder os og nu vil vi se/høre/opleve noget bedre/morsomt/positivt (samme forvænthed som høres i Carius og Baktus-råbet “vi vil ha’ wienerbrød, vi vil ha’ wienerbrød!”
KAN SEL’: (computerlingo) fra eng. “cancel” – skærmknappen med funktionen “annuller denne handling”, altså: “tak, jeg kan selv!”
KANALRUNDFART: med sin fjernkontrol at skifte mellem tv’ets kanaler (i rækkefølge, fra 1 til 2 til 3 osv. og forfra igen) – “lad mig nu se det færdigt!” “Du kan godt droppe det; han er taget på kanalrundfart og kommer først hjem, når det passer ham” – “skal vi tage på kanalrundfart?” (når der ikke er noget ordentligt på nogen af kanalerne, og man vil se TV)
KAOT, en: en person med meget forvirret og/ell. uforudsigelig adfærd og/ell. liv/livsstil – at dyrke det uforudsigelige som en undskyldning gør kun en kaot
KARRIEREMAPPE: dokumentmappe eller -taske (i læder, metal eller klart plast)
KARTOFFELAVLERBRÆK: (jylland) vodka
KICK, et: NEJ, DET BETYDER IKKE “INDSPRØJTNING MED NARKOTIKA”, men derimod: 1. ved indsprøjtning med narkotika det “spark”, som systemet (krop og sind) får, når rusen sætter igang – 2. rusen (oplevelsen), som passer én bedst: “syre (LSD-25) er mit kick” – 3. oplevelsen (stoffet), som sætter én igang (f.eks. kaffe, sex, teater) “kaffe gi’r mig et kick” – 4. en oplevelse(sform), man nyder/værdsætter: “at totere og myrde småbørn gi’r mig et kick”; 5. dét, der gør en mest glad eller stærk; “det er altid et kick at være sammen med dig” 6. 0plevelsen, som får én til at opleve sig selv fuldt ud eller giver én en følelse af frihed – se “adrenalinjunkie”
KIKS, en: en diskette – “gi’ mig lige systemkiksen”
KILO, et: 1000 kr.
KIOSKMAFIOSO, en: indvandrer der ejer 2-3 kiosker med lang lukketid og dårligt udbud af discount-varer (købt i Netto ell. Fakta og solgt) til superoverpris
KLAM I KYSEN: sved på panden: urolig, bange – “der blev jeg sgu godt nok noget klam i kysen”
KLATTEN, køre med: gøre noget ekstremt godt (i egne øjne), have styr på tingene, have overblik – “jeg kører bare med klatten for tiden”, “hold kæft hvor jar kørte mæ klatten i går. I sku’ ha set ma”
KLATTEN, at have: at have ell. tjene mange penge – “jeg har bare klat ten” (tryk på de sidste stavelser): jeg har mange penge (lige nu) – “mit nye job gir bare klat ten”: jeg tjener godt
KLOKKEN LORT: meget sent på natten ell. meget tidligt om morgenen – “jeg skal op klokken lort” – “jeg kom i seng klokken lort; hold kæft, hvor er jeg træt!”
KRAMPE: (gammel ell. genstridig) hest
KØNSOVERSKUD, at have et vist: at være (små)liderlig uden forklarelig årsag
KØREKORT, tage det store k.: brække sig i lokummet (man holder om tønden som på et stort rat)

LAMER, en: (udt. “læimår”, eng. for “en person, der er lam i roen”, altså langsomt opfattende, uduelig) i computer-netværks-jargon er en lamer en person, der er så uduelig, at man er nødt til at boykotte vedk.’s adgang til nettet. Se “twittet”
LANGT UDE: (fra eng. “Far out”) 1. utroligt! – “jeg gav kun 20 kr. for de her bukser”. “Langt ude!” – 2. uacceptabelt – “Langt ude, mand! Jeg ventede i tre timer!” “Du ku’ sgu da bare have brokket dig” – 3. ufatteligt, idiotisk – “det er totalt langt ude at man ikke må gå over for rødt på en utrafikeret vej”
LIRENS, at være: (vist nok dansk fra forr. årh.) at være liderlig (bruges af samme type mennesker, som om at tisse siger “jeg skal li’e ud og krølle halen”)
LOKKEHJULET: Lykkehjulet
LO-LO: (jylland) toilet
LUKKE NED: (fra eng/amrk. “close down”) bl.a computersprog: at lukke hvert enkelt dokument og arkiv for til sidst at slukke computeren
LUKKE OG SLUKKE: som “lukke ned”
LUN I LYSKEN, være: være (små)liderlig
LUN PÅ, være: IKKE “VÆRE FORELSKET”, men “være tiltrukket af” (det er ikke nået til forelskelses-stadiet endnu)
LÅG, et: 4. en tumbet person

MAGTEN: fjernbetjeningen – “hvem har magten?” – “hvor ligger magten?”
MANTAPILOT, en: en Opel Manta-ejer og chauffør, som med armen ud af vinduet og høj musik på bilstereoen håber at tiltrække en kvindelig kørekortsløs co-pilot med lav selvfølelse , der ikke har noget mod at styre i liggende stilling
MENTALKAOT, en: en person med meget forvirret og uforudsigelig tankegang
MILL, en: 1. en million – 2. altså “mange penge”
MINDREBEVIDLET, at være (mentalt) mindrebemidlet: ikke at have mange klodser at gøre godt med, at være lettere til en side hvad angår evnen til at lægge en og en sammen, ikke at fatte, forstå, indse
MUNDGEJL: vrøvl, pral, selvsmagende ævl, uforståelig snak (eks. abstraktionslir)
MUNDLORT: 1. som mundgejl – 2. fornærmende tale “vogtersvinet gav mig ikke andet end mundlort (omkring min hudfarve), da jeg forsøgte at komme ind”
MULTIERNE: de multinationale selskaber
MUTANT,en: 1. en stor og/ell. fed person – 2. en lesbisk kvinde, som er meget kraftigt bygget – 3. meget anderledes person, i særdelshed i opførsel: “skide mutant”: jeg fatter dig ikke, du taler ikke noget sprog jeg kan forstå
MUTANT-: forstavelse, som indikerer noget fremmedartet: mutantøjne (f. eks. øjne, der synes at se lige gennem én), mutanthjerne ( f. eks. en særpræget tankegang)
MUTERE, at: 1. at forandre noget på besynderligste ell. uforståeligste vis: (om indkøbsposen) “jeg skal lige ud og mutere den her”: d.v.s. på en eller anden måde at få indholdet til at blive til et måltid – 2. blive “underlig” på en accepteret facon – “han muterer, han muterer!”: han gør noget uforudsét, begynder at opføre sig mærkeligt (eks. normalt), lægger maskerne (f.eks. efter indtagelse af alkohol og trygt selskab) – 3. forsøge bevidst at ændre sig – “jeg muterer lige en gang”: jeg prøver lige at se sagen fra en anden vinkel (så jeg vil måske lige være tavs en tid), jeg lægger lige make-up, jeg (skal lige have fred et øjeblik, så jeg) går lige ind ved siden af – 4. blive/være fremmedgjort over for sig selv, at forandre sig – “jeg tror, jeg muterer”: jeg føler, mærker, siger, gør, tænker ting, som er fremmede for mig
MUTTER FICK: (fra tysk(?)) homoseksuel mand
MYRERNES KAMP: skærmbilledet på et tv “efter lukketid”
MØBLE, at: kollektivbetegn. med omtrent uanende variationsmuligheder (eks. at gøre, at handle, at opnå, at ende (op) som m.fl.), der indikerer årsag/virkning-bevidsthed: “jeg blev møblefuld”: jeg drak og drak og drak til hjernen søgte tilflugt i skoene – “Jeg var bare møbletræt”: jeg havde udsat mig selv for en stor kraftanstrengelse og var derfor på det retfærdigste totalt udmattet, osv. Kan også bruges som alm. eftertryk, men dette er kun for fantasiløse mentalt mindrebemidlede

NAVIGATIONSKATASTROFE: pege på bule, sår eller blåt mærke og sige “navigationskatastrofe”
NEDTURS-: (forstavelse) om et eller andet, som ikke indfrier forventningerne – nedtursband (skide god plade, men miserabel live-optræden), nedturskaffe (kostede en mill og smager af lort), nedtursforhold (det begyndte skidegodt, men så…) osv.
NON, en: (udt. på dansk som å’et i “hånd”) en tåbelig og/ell. ubetydelig person – stammer måske fra “non-entitet”
-NON, en: (slutstavelse – se “non”) en firma-non, en disco-non, en chauffør-non, en kontor-non, en casanova-non, en udsmider-non, en Brian-non (slemt tilfælde) osv.
NU DAGES DET BRØDRE (DET LYSNER I ØST): udtalelse, når noget endelig går op for én – “dér fes den ind!”, “nu forstod jeg det!”
NØRD: (fra amrk. “nerd”) 1. en excentrisk og gerne intelligent person, som gr. sine aparte interesser, seriøsitet og ofte omfattende socialanalfabetisme ikke evner at deltage uforbeholdent i normalsfærens platituder. Arbejder gerne seriøst med computere eller robotkonstruktion, eller tænkning på et meget abstrakt plan – 2. om person, som blot opfører og klæder sig mærkeligt, f.eks. render rundt i for korte bukser, uens sokker, bedstefars aflagte brylcreme, og siger mærkelige lyde og langt ude bemærkninger, som afkræver de fleste for stor selvstændighed i forhold til gruppens krav om sammenhold indadtil.

O.D.’e, at: at dø af en OverDosis – “hun o.d.’ede på (narkotika/receptmedicin/alkohol)
O.D.’er, en: en person, som er død af en overdosis
OINK ell. OINK’er, en: en person på overførselsindkomst
OVERSKÆGSPALLE: en Palle med overskæg

PALLE, en: en lidt (for) smart fyr, som fører sig frem på en for andre åbenlys gennemskuelig facon. Findes på diskoteker af typen “ligner stil, koster det halve”
PANSE ell. PANSEMAND: politiet – “Panse/pansemand kommer! Pas på!”
PERMANENT LÅN(E), et/at: et tyveri, at stjæle
PROFIL: “jeg har din profil”: jeg har sét dig, jeg ved hvem du er – “jeg kan godt lide din profil”: jeg kan godt lide dig (din personlighed, altså) – hentet fra virksomhedernes profil-tests
PÆLESKUD: (om størrelsen) rollinger – “sådan et par pæleskud burde da vist ligge i deres seng nu?!”
PÅKLÆDT, være påklædt, gå ud påklædt: have kondom med (i byen)

RAVE, et: (udt. ræiv – fra eng.) en non-stop (teknomusik)fest med fokus på non-stop dancing, ikke alkoholiske barer og indtagelse af både lovlige og ulovlige stoffer til fremmelse af den kropslige udholdenhed. Formålet er trancen, opnået ved at bombardere egoet med sanseindtryk.
REMOTEN: (fra eng. “remotecontrole” – udt. på valby engelsk, nærmest som “remoulade”) fjernbetjeningen til tv’et
ROBOTHOVED, et: en computerfreak
ROTTEN, hjem og fodre rotten: hjem og lege med computeren/indføre date i computeren (til computeren er tilknyttet en lille mus, et interaktivt pegeredskab)
RYKKE, at r. på noget: 1. tage sig af – “jeg rykker på ham”: jeg får fat i ham (og taler med ham) – 2. gå i gang med – “jeg rykker på køkkenet, hvem tager stuen?
RYKKE?, skal vi: skal vi komme afsted?, skal vi komme i gang?, skal vi fortsætte?, skal vi arbejde videre?
RYKKER, det: (især om musik) det rører én, det indfrier forventningerne, evt. sætter dansekroppen i bevægelse
RYKKER IKKE EN METER, det: (siges om alt, der skulle/burde have givet én noget) det lader én kold, det er for dårligt! (harme), det fungerer ikke, det er totalt uholdbart, det indfrier ikke forventningerne
RØVPINER: hestesadel

SAMFUNDET, DET SIGER VIRKELIG NOGET OM: “hold kæft hvor er det tåbeligt!” – især om overpædagoisk adfærd eller offentlig fremtoning (politik, kunst m.v.) som virkelig træder ved siden af hvad man kunne håbe var en anerkendt menneskelig adfærd
SAVE, at: (rimer på gave – fra. eng. “save”, at gemme) at arkivere på en computer – “jeg glemte sgu at save!”
SE! DEN GØR NOGET!: 1. overraskelsens udbrud for tekniksvage – 2. (overvejende feminin) udtalelse om en ikke uinteressant, men indtil videre håbløs parringsadfærd i et eksemplar af det modsatte køn
SEHR TRÆLS, de’ æ bar’ sehr træls: (nordjysk dialekt – at genere en sønderjyde) hvor er du kedelig!
SELVMORDER, en: (juristslang) en person, som i en civil retssag vidner uden at have en advokat
SERVE, at: at give (hyppigst om en omgang øl): “server du denne gang?”
SEXE, at: at have samleje: “da jeg kom ind, lå de og sexede”
SIDDE PÅ DEN: (rårygerjargon) “du sidder på den, send den videre”: du har haft jointen for længe
SIGNALFORVIRRING: tilstand, hvor man (af forskellige årsager) ikke kan vælge, ikke kan beslutte sig, ikke kan finde vej, ikke kan komme i kontakt med folk, føler sig fortabt og/eller fremmedgjort. signalforvirring (pege på hovedet): (dårlig) undskyldning, når man f.eks. ikke forstår, hvad der bliver sagt – eller hvis ordene kommer ud af munden i bundter og man ikke kan få hverken hjerne eller mund til at makke ret – > hvis man generelt ikke kan få sig selv til være sig selv, som man kender sig selv og er tryg ved
SKABSPÆDAGOG: en (af mange) pædagoger, som har mistet gejsten/trukket sig ind i sig selv, og i stedet for at tage sig af børnene eller tage konsekvensen og sige op sidder og drikker kaffe hele dagen
SKÆRMKULLER, at få ell. have: at få ell. have fået så meget (dårligt) tv, at man forudser lang tid frem ikke at ville kunne nærme sig et tændt fjernsyn uden at få det dårligt
SLAMME BORT, at: ubekymret ell. ligeglad at spilde penge, kræfter, tro m.m. på noget værdi- og/ell. formålsløst
SLAMME DEN, at: at mishandle sig selv med et overforbrug af alkohol, stoffer, junkfood og “sove hvor man falder”
SLAMMER, en KRONISK: om især ung alkoholiker, isærdeleshed en punkeralkoholiker
SLIPSEKOMMU, en: en tidligere erkendt/kendt kommunist, som har iklædt sig slips og liberalistiske holdninger, fordi konsensus har forkastet kommunismen som brugbart politisk værktøj
SLÅ HUL I GULVET: slå benene væk under én: “at få at vide, at hun havde en anden, slog totalt hul i gulvet” – “min tipsgevindst slog totalt hul i gulvet”
SMART DOGS: folk, som forbruger smart drugs i store mængder og må løbe i halen på alle nye produkter af frygt for at gå glip af noget
SMART DRUGS: (endnu) lovlige kemikalier, som siges at kunne regenerere signalveje i hjernen, udrense affaldsstoffer og giftophobninger i synapserne, genoprette og regulere ideel hormontilførsel m.v. med det formål at få brugeren til at tænke og ihukomme hurtigere, klarere og mere præcist
SMART JUNKIE: folk, som benytter store mængder smart drugs ud fra den overbevisning, at en optimalt fungerende hjerne i overlevelsestermer nu om dage er at sammenligne med den bevidst optimerede krop – se smart dogs
SME’, en: (smed – nordjysk dialekt) tandlæge
SMEDE-: noget meget bastant, ex. smedekaffe (et sort, sort bryg)
SMEDEVAND: smedekaffe, se smede-
SNAKKE MED GUD, ude at snakke med gud (i den store telefon): kaste op i toilettønden.
SNOTBANAN, en: en ekstremt indskrænket og utiltalende person (af den type man af helbredsmæssige årsager undgår at sige selvsamme utryk til)
SOCIALANALFABETISME: om manglende evne til at begå sig socialt – en social analfabet kan ikke læse sine medmenneskers behov
SPLATHJULENE :(jylland) rulleskøjter
STENE skærm, at: at hænge foran flimmeren med hjernen i frigear
STUDERE TIL LÆGE: at have en ulæselig håndskrift – “nå, du studerer nok til læge!”
SVED PÅ NOSSERNE: “der fik du godt nok sved på nosserne, hva!”: der blev du godt nok forskrækket/bange!”
SYSTEMET, BOLLE: hæmningsløst at udnytte alle systemets huller og blinde vinkler for at få penge eller særbehandling: bistand, pensionskasse, dagpenge, kurser, skattevæsen og meget meget andet
SYSTEMET, RIDE: samme resultat som ved at “bolle systemet”, men gennem kun at arbejde i gråzone- og de fuldt lovlige områder, gennem at charme sagsbehandlere, gennem at bruge bureaukratiske midler mod bureaukratiet – ved simpelt at opfatte systemet som et væsen, der kan tæmmes til at arbejde for sig, bare man lærer det at kende
SØNDAG (EFTERMIDDAG) I REGNVEJR (OG HOVEDET I EN GASOVN): meeeget kedeligt

TAMPAXEN, ryge ell. have tampaxen med: ryge cigaretten helt ned til filteret
TANK, en: (udt. som det militære køretøj) en kraftigt bygget lesbisk kvinde (se terrængående)
TERMIN: timian
TERRÆNGÅENDE, at være: om stor og kraftig lesbisk kvinde (i hendes eget miljø “kommer hun igennem” mængden når som helst)
10-4: pissegodt! skidefint! den er jeg med på
TILBUDSHELVEDE: postordrekatalog, Magasinkatalog ell. lign. (i bet. at man er modstræbende tiltrukket eller i hvertfald ikke afvisende nok til ikke at ofre det omtale)
TILSNIT, at have et vist: se pæn/tiltrækkende ud
TILTE, at: 2. at miste styringen og kontrollen over sig selv, både i bet. at gå på slamdruk til sålerne slipper grebet om verden, og i bet. at blive meget vred
TJALDE, at: (jylland) at stjæle
TONSE TUNG: meget…
TOUSTRUP MARK, gå u’ a’ æ Toustrup Mark!: (jysk dialekt) Forsvind!
3. DAGS …: eft. “3.-dagssuppe”, men i negativ forstand (3.-dagssuppe plejer at være den bedste) – i stil med “mandags …”: 3.-dagssofa (ramponeret ikealort), 3.-dagssokker (de kan stå selv), 3.-dagslysthus (du ligner én nogen har bollet hjernen ud på), 3.-dagsforfremmelse (to stole frem i kontoret – og hvad så!), 3.-dagskærlighed (den går på hæld eller handlede kun om sex) osv.
3 TIMER SENERE…: udtalelse, når noget endelig går op for én – “dér fes den ind!”, “nu forstod jeg det!”
TRIP! ell. TRIP, MAND!: underlig, fed eller langt ude oplevelse – (vi så en mand med sortseerstok gå langs midterlinien med biler susende forbi for og bag): Triiip! : det var godt noget noget for sig, “det må jeg nok sige!”
TRIP, gå t. i den: at noget udvikler sig totalt underligt, uforudsigeligt
TRIPPE, at: 1. at tage syre (LSD) – 2. at miste jordforbindelsen – “han tripper totalt for tiden”: man kan kun svært komme i kontakt med ham – 3. at have gang i den – “jeg trippede totalt i går” – 4. blive meget vred, deprimeret, glad, overrasket m.fl. (betydningen fremgår af betoning og kontekst)
TWITTET, at blive: (fra eng., muligvis “a twit”, slang for “et fjog”) computer-netværks-jargon for at blive boykottet fra nettet, fordi man er så gennemført uduelig, at man laver rod eller blander sig i ting, man ikke har kompetence til. Man “twitter en lamer”, se lamer
TÆNDE OFF PÅ HVALP: (ex. at blive lagt op til):”jeg tænder altså off på hvalp” (som svar): jeg er ikke til (unge, små) buttede fyre, mænd, drenge
TØMME TANTE ANNES KAFFEPOT: (nordjylland) drikke sig fuld – “ska’ vi u å tømme…

UD’ Å SLUKK’ Æ KAKKELOVN: (nordjylland) slå op, bryde forhold – har du været ud…
UDBLOKKET, at være: at have været igennem et udmattende samleje (bruges af piger og mænd i bøsse-miljøer)
UDHAKKET, at være: at have været igennem et udmattende samleje (bruges af piger og mænd i bøsse-miljøer)

VANDGOPLE: hash-vandpibe i eget design
VEGESLAM: 1. vegetarmad (sagt af inkarneret kødspiser) – 2. madret sidst på måneden, som hovedsagelig består af flåede tomater
VOGTERSVIN: dørvogter
VOLDBORGE, AT V. FOR NOGET: “det voldborger jeg gerne for”: “det kan jeg overhovedet ikke love eller garantere for”, ell. “det er jeg ret sikker på ikke holder” (efter meteorologen Voldborgs unøjagtige forudsigelser)
VOLDE, at: 3. mishandle – ” å la’ vær’ mæ a volde den, ikk!”: “husk på, at dens grænser ikke nødvendigvis er dine grænser” – at bruge en vase som kastebold, at bruge en dyr racercykel til cykelcross, at spille så hårdhændet på en guitar at strengene knækker osv.
VRIDE HJERNEN: tænke koncentreret for at finde en løsning

ZAPPE rundt, at: 1. med sin remote at taste sig gennem tv’ets kanaler i vilkårlig rækkefølge og til ulidelig irritation for andre tilstedeværende skifte kanal igen akkurat som interessen er vakt – 2. at opføre sig erratisk, gøre lidt her, lidt dér, uden at afslutte noget

ÅNDSODDER: tåbelig person


dag 1, år 0 (1995)
Kære slangredaktion, tak for bogen – jeg kvitterer hermed med en ny portion.

Det er sjovt at indfange hverdagen på denne vis, en to-tre stykker, som sætter sig ned og leder efter slang, jargon og sære standardbemærninger – først lige finde ud af, hvor man egentlig skal begynde at lede efter dem, de sædvanlige: blive fuld, blive fuldesyg, have kæreste, få sex, tænke, handle, tydeliggøre osv. og så begynde at associere over de sidste timers samtaler, de sidste dages, de sidste ugers, og “hvad fa’en er det det hedder, når man…?” Og pludselig, mens man sidder og forklarer, dukker der slang eller jargon op i forklaringen, som “hov, dét er jo også…!” – ord og sætninger, som er så værdiladede, at rigsdansk stort set aldrig ville kunne nærme sig – at bolle systemet udtrykker f.eks langt mere præcist hvad det at misbruge systemet egentlig er, end “normaldansk” (rigsdansk, ha!) nogensinde kunne håbe at opnå – udtrykker en bevidsthed om både systemet og det at misbruge systemet, som ingen der ikke har prøvet det har mulighed for at vide. Slang er dét sprog, der binder folk sammen om de mest aktuelle begivenheder og den seneste bevågenhed og forøgede bevidsthed om nye muligheder, udveje, ændrede forhold – slang er informationskilden for mennesker, som TALER med mennesker, der TALER med andre mennesker, som TALER og ikke får deres meninger fra nyhederne. Slang er sproget for de mennesker, som deler en hverdag med, og tæt på, andre. Slang er overlevelsen af det påtvungne, det pånødede, udtrykt i ord. Slang er uomgåelig, men tillige nødvendig for at holde en hvilken som helst kultur i live, for hvad er en kultur, som udelukkende holdes i live af kustoder i et megastort purist-museum? Hvad er en kultur med et dødt sprog? Slang er nuet-hentet-ind, og som alle andre nyfødte må også slang stå sin prøve – så længe omgivelserne kan bruge og acceptere det, lever og vokser det, influerer og forandrer omgivelserne for at bedre betingelserne for sig selv, sikre at nuet altid har en plads.
Det er i den forbindelse yderst interessant at se i hvor høj grad danskere evner at lave nye ord vs. importere ord fra f.eks. engelsk. Den der med at dansk er ved at dø ud tror jeg ikke på. Dansk er som ethvert andet sprog en følelse, og følelser har det med at finde udveje for sig selv – skabe nye omgivelser (danne præcedens) eller lade sig optage i klubben. Kan man efterhånden konsekvent sige, at en kultur med tilgang til verdenssamfundet er en kultur i sig selv? Den danske kultur? Den nordiske? Den Europæiske? Jeg mener det ikke – og derfor synes jeg kampen mellem de udenlandske betegnelser og de danske kulturoversættelser er meget spændende – det eneste sørgelige er, at den ikke i samme grad som før afføder synlig debat. Jeg tror, folk generelt opfatter verdenssamfundet, altså den udenlandske indflydelse, som noget selvfølgeligt, og ikke tænker på, at det foretrukne udenlandske måske mere er valgbart som følge af en verdenspolitisk linie end som udtryk for et flertals ønsker og behov. Men det forekommer mig at være i skiften nu – flere subkulturer på tværs af sprog, unge, som ikke gider se TV – men også ung-nationalisme og fremmedhad. Grænserne trækkes op – mellem det store, drømmen om hele kloden, og det småtte, frygten for tabet af det kendte – skarpere end nogen sinde – og hér, netop hér, i grænselandet mellem drøm og frygt, hårdt presset af nødvendighed, opstår det ny sprog, som slang er en ikke uvæsentlig del af.

Mange af udtrykkene er hentet fra kulturen omkring vandhullerne på Nørrebro, fra folk og egne oplevelser i det tidligere hardcore-BZ-miljø, fra bøssemiljøet i og omkring bøssediskotektet PAN her i kbh. og fra enkelte indvandrere fra moderlandet mod vest. Jeg har ikke gjort noget særligt for at søge regulær indvandrerslang, men jeg forudser en voldsom vækst i rascistisk slang fra indvandrere såvel som danskere i de næste par år, så mon ikke det vil blive en stor del af det næste brev?

mange venlige hilsener,

Kenneth Krabat

PS: I bør nok lige tage ad notam, ikke for min skyld, men for jeres egen, at der i DK findes en ofte stolt og meget udadvendt aktiv hashrygnings-kultur, som ikke bryder sig om at få skudt i skoene, at den misbruger narkotika. Jeg vil foreslå, at I i stedet for “narkoslang” skriver “hashryger-jargon”, eller “stofkultur-slang”, og i øvrigt forsøger også på dette område at være så neutrale og velinformerede, som det hører sig til for et opslagsværk.

PPS. hvis ikke det er for megen ulejlighed og besvær, vil jeg meget gerne vide, hvilke af ordene fra min forrige liste I brugte i denne udgave, alternativt bare gerne have listen tilbage. På forhånd tak, og god arbejdslyst fremover.