Danske bøger, 1482-1600, gratis som ebøger

Det kgl. Bibliotek befolkes ikke af støvede bibliotekarer, men af professionelle, som nu har omfavnet og koblet nye medier med gamle.

Fra det Kgl. Energiske Biblioteks vidunderlige fremadrettethed:

“Det Kongelige Bibliotek har netop færdiggjort en stor massedigitaliseringsprojekt hvor bøger fra Lauritz Nielsens “Dansk Bibliografi 1482-1600″ er blevet gjort tilgængeligt online. Udover disse værker er der også digitaliseret værker af Tycho Brahe og Johannes Kepler op til år 1700. ”

Få alle danske bøger op til 1600 hjem i din stue som ebøger | KUBIS-bloggen.

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.