@ Overvågning: Vær med på en lytter

I København i Kødbyen ligger Karrierebar, hvor man kommer, når man holder fri fra sin karriere.

Hér kan man med stor sikkerhed for at blive overhørt tale om sine inderste hemmeligheder: Kunstnerne Janet Cardiff og Georges Bures Miller (i samarbejde med firmaet DPA Microphones) har lavet en installation, som består af et en kålhovedlignende skulptur, hvorpå en særlig mikrofon er monteret, som opfanger enhver lyd rundt om bordet.

Vær med på en lytter
. Hvem ved – måske kan du få et karrierefif?!

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.