27.2.10

det er ikke
lugten af fattigdom
altid den samme fugtige stank
af altid lidt snavset
det er ikke menneskene
for dé er rene og vaskede
mennesker er altid rene og vaskede
hvis de på nogen måde kan komme til det
det er ikke vandet i hanen 
der ikke kan drikkes
den ensidige kost
mængden af sukker sukker sukker
det er ikke forureningen
larmen fra motorcykeltaxierne
eller deres udstødning
det er ikke 
hundene der nyttesløst kæmper
om territoriet nat efter nat
det er ikke
pusherne som nok indtager
mere coke end de sælger
nat efter nat efter nat er det ikke
varmen og fugtigheden
drivende plamager af tåge
det er ikke noget ydre
hvordan
kan det være det

22.2.10

OUR WORLD

a pilot MUST think the world beautiful, so un-interactive he is with the happenings and the doings of the people and the peoples and the processess of growth, decay and death below. The pilot is coveted for this ability to see that which none on the ground can see for himself without the plane and the ability to fly.
This vision is shared by the artist, the philosopher, the ecologer, the cosmologer, and the theologist, each in their field, and with their special brand of vision. Only it is an inner view, and contrary to the pilot's visions this world of beauty is not the physical world, but the world above the world.
Such are the worlds of man: The physical world, and the world of human history and translation of all previous beauty. Soaring. And down below.
Sometimes both, simultaneously.


Etiketter: , , , , ,

21.2.10

"Hvis livet er som en snurretop, snurrer du så rundt eller ligger du på bordet?" spurgte klovnen hende.
Hun kunne ikke lide, at han spurgte. Hun var ikke bange. Ikke for ham eller for noget. Men hun kunne se snurretoppen ligge på køkkenbordets vinyl. Alle regnbuens farver gentaget tre gange på den plane flade. Hvis den snurrede rundt, ville der kun være hvidt at se. Ingen farver. 
I det samme splintrede gelænderet til første sal, og trappen derop knækkede på midten. Både den nedre og den øvre del faldt ned i hullet, ned i kælderen. Men nej, huset kollapsede ikke af sig selv. Taget blev flået af. Det var dinosaurerne, der kom. Dinosaurerne gnavede af taget. 
Hun kunne ikke bevæge sig. Klovnen holdt hende i armen. "Ligger du på bordet, lille pige?" sagde han. 
Hun lå på bordet. Hun var fuld af farver, smukke farver. Ikke hvid.

20.2.10

mi mejor lingua (mit første digt på spansk, my first Spanish poem)

falta palabres
falta grammatico
pero no la historia
mi vida
Soy me
con todo

Un regalo de me vida total es
vivir en este casa

mi familia es pocito, pocito
tengo solo hermanas
y hermanos de
mi vida adulto

pero ahora
senseo el olor una familia
el color los sonidos

los dias
con feliz y menos

la mejor es la
inter-gambiando

este es una famlia.
Todos ayudan.

Creo en dioses y
los humanos y
doy las gracias
a los dioses
y
como poedo ayudar

a los humanos


(Det er det bedste jeg kan
på skrift og i tale
men jeg forstår mange mange flere detaljer.

12.2.10

washington, Lima, Kbh 12 - solenergi, tillid og bæredygtighed

Der er mange måder at hjælpe på. En af dem er at gøre folk i stand til at udnytte de ressourcer, de i forvejen besidder. Gøre dem selvhjulpne. På trods af risikoen for at blive negativt påvirket af inkompetent "hjælp" er sådan hjælp langt at foretrække frem for den type, hvor nogen tager over, eller bare langer penge eller varer over disken og forventer at modtageren vil forvalte det uselvisk og rationelt, for så at blive sur og trække hjælpen tilbage, når opførsel eller taknemmelighed ikke svarer til forventningerne.

Inti Killa hedder en lille hjælpegruppe her i Villa el Salvador. De forsøger sig med "sustainable tourism" - "bæredygtig turisme" - dvs. noget i retning af ovenstående: Turisme, der ikke tilfører nye, urimelige krav til det område, der tilføres turister, og dels tvinger turisterne til at acceptere rejsemålets hverdag, dels hjælper rejsemålets beboere til at forholde sig "normalt" til de ankommende, og ikke ligge på maven for dem.

Ud over at tage studerende på rundture i lokalområdet og til organisationer af interesse for et givent universitetsfag rundt om i Perú har Inti Killa også på 5. år et projekt syd for Lima, i byen Surco, eller snarere på toppen af et bjerg ovenfor.


Bjerget, vi skal op på

Hér er en lille skole med ni børn. Fire forældrepar har dannet en forældregruppe og med hjælp fra Inti Killa samlet midler til at udstyre skolen med møbler, undervisningsmateriale og et solpanel-anlæg. Forældregruppens fortløbende opgave er at vedligeholde skolens inventar og bøger, og at gøre forholdene bedre for såvel børn som lærer, hvilket bl.a. indbefatter et dagligt måltid til børnene i de 6 undervisningsmåneder, hvor skolen har en lærer, og nyt undervisningsmateriale bl.a. i form af DVD'er vist på et lav-energi-TV drevet af solenergi, samt uddannelse af forældregruppen i at være et fællesskab - et fællesskab, som formår at håndtere lejlighedsvis turisme og økonomiske og praktiske udfordringer, med skolen som det centrale fokus.

Det lyder alt sammen meget fancy, men faktum er, at det er en konstant kamp for overhovedet at få en lærer til at komme og bo alene på toppen af bjerget i 5-6 måneder. Og hvert år skal forældregruppen begynde forfra med at få en ny lærer til at gå med på deres og Inti Killas projekt, så det ikke løber ud i sandet. Her er nemlig ingen hjælp at hente fra lokaladministration eller regering - som er mest til sinds at lukke skolen, fordi "der jo ikke er så mange børn". Men med 4 timers gang til den nærmeste skole - de bor jo på toppen af et bjerg - kan man ikke sige, at der er så mange alternativer. Og med kun 7 år skolegang, 6 måneder om året, er der sådan set bare at gøre alt, der er muligt. Det skal siges, at regeringens indsats kun er selve skolen - alt inventar og undervisningsmateriale med hjælp fra Inti Killa er fremskaffet for den lille forældregruppes egen regning og indsats! (Er det efterhånden så meget anderledes i det lille ø-rige hjemland?)

Således Inti Killas indsats: I løbet af de 5 år, projektet har været i gang, har de skabt denne forældregruppe, og forældrene er fra at være lukkede bjergbønder uden øjenkontakt med fremmede blevet åbne og menneskevante, og er nu i stand til at holde møder og tage beslutninger og føle, at de har andel i deres egen skæbne på et niveau, som også muliggør drømme og aspirationer for dem selv såvel som for deres børn.

Jeg var med på en tur derop - fem timer med tre busser ud af Lima, og to timers vandring op ad bjerget i stegende hede - fordi en privat organisation havde sponseret en bedre bygning til undervisningsbrug, samt lokaler til børnepasning, og der var uklarhed omkring, hvor vidt solpanelanlægget skulle flyttes eller kunne blive siddende, hvor det var. Der kan være en del spændingstab i sådanne anlæg, hvis kablerne bliver for lange, og med min uddannelse som elektriker - for en herrens mange år siden - var jeg et frivilligt og bedre bud på gode råd desangående end slet ingen.

Jeg tror, jeg har sagt det før, men der er forskel på fattigdom og armod: Fattigdom er en tilstand inden i hovedet, en opfattelse af at være ringere stillet end andre - lig selvmedlidenhed eller ynk - mens armod er rent faktisk ikke at have de fornødne ressourcer til optimal livsopretholdelse, økonomisk, vidensmæssigt, erfaringsmæssigt, psykologisk, emotionelt, mentalt, mobilitetsmæssigt, planlægningsmæssigt og adgang til mad, vand og overnatning.

Den første familie, jeg blev præsenteret for, forekom at leve i armod. Jeg tog ingen billeder af deres hjem, men måske det kan hjælpe på fantasien, at det er konstrueret af skrot og plastic, med jordstampet gulv og åbent ildsted. Familien består af to brødre, den enes kone og fire børn. De ernærer sig ved dyrkning af forskellige sorter kartofler og andre afgrøder, der er stærkt regnafhængige, og har samtidig et par køer, høns og en ged. Men selvom deres hjem lignede noget, der var løgn, fungerede det på bjergets præmsser - dvs. det kan repareres relativt nemt, det skal ikke vedligeholdes i samme grad som et adobeklinet hus (tørrede lermursten), og frem for alt er det billigt.

De er godt klar over, at deres hjem ikke tåler sammenligning med Bo Bedre, og at deres tilstand er ussel, men det er ikke fattigdom - ikke en mental tilstand. De har ganske enkelt bare ikke særlig meget, og de klarer sig. Indtil videre klarer de sig... Men nu er regnen udeblevet for første gang... Og får de ikke kartoflerne i jorden, er de på røven.

Efter at have ventet knap 2 timer på forældregruppens leder, der som den eneste har nøgle til skolen, kom vi endelig ind på skoleoprådet. Det var mærkeligt vejr. Tåget, på en måde hvor små spiraltåger af vanddråber dannedes i luften omkring mig. Som om det regnede i alle retninger på samme tid. Da gik det op for mig, at det ikke var tåge, men at vi befandt os inde i en sky!

Efter at have gennemgået det meget simple solenergianlæg, og konstateret, at batterierne kunne antages at sætte ud i løbet af et par år, dels fordi sådanne batterier kun har en levetid på 2-5 år, og dels fordi installatøren ikke havde angivet ibrugtagelsesdato, deltog jeg i et møde med forældrene, og foreslog at der blevet lavet en fond til udskiftning af batterierne, når dette blev aktuelt. Desværre vil de jo nok ikke sætte ud samtidig, men sådan er det med alt nyt, man introducerer til et miljø, hvor det ikke hører hjemme naturligt: man skal være forberedt på vedligehold!

Inti Killa forsøger at lave nogle campingarrangementer på skolens område, fordi stedet i sig selv er fantastisk - hvad enten solen er fremme og bjerget ikke er indhyllet i sky, eller ej - og de giver samtidig en del af deres overskud til skolen, når de afholder arrangementer med elevdelegationer fra USA. Et muligt overskud - hvis alt går vel med arrangementet med 12 elever og 2 lærere i maj måned 2010, samt et påskearrangement på bjerget - vil kunne være $750, som forældregruppen allerede nu sattes til at fundere over, hvad de ville bruge til. På min anbefaling enedes de om at afsætte $100 til en batterifond. Om året.

Det er ikke meget. Det betyder noget i stil med: Hvis det lykkes dem og Inti Killa i fællesskab at tiltrække bæredygtig turisme på bjerget, og der ikke sker noget med batterierne inden for de næste 4 år, hvilket er usandsynligt pga. batteriers normale levetid og de meget vekslende temperaturforhold, vil de have opsparet penge til at købe nye batterier. Hvis ikke...

Jeg skrev til Bosch, som er den uvidende batterileverandør i projektet:

Dear Sirs, ...

Ved gennemgang af et 25A solenerganlæg (en Morningstar SunSaver-20 charge controller, 2 Bosch batterier, plus 12-230V 500W Xantrex inverter) indså jeg, at installatøren ikke havde mærket batterierne med dato og år for montering, så det er (endnu mere) umuligt at anslå, hvornår de vil ophøre med at fungere. Og jeg har været ude af stand til at finde denne bestemte model på internettet.

Angivelserne på de 2 batterier er som følger: Bosch, Perfect Maintenance Free S 2000, 12V 100AH RC180 CCA580 0 986 A02 207 - 7K2

Det uafkrydsede dato-interval på batteriet er 2005-2007, men installationen blev udført i august 2007. Der er en 7W lav-energipære tilsluttet til anlægget gennem 230V inverter, samt et lavenergi-billedrørs-TV med ekstern DVD, som kan have været i brug 8 timer om ugen i 18 måneder. Systemet fungerer ved temperaturer mellem 5 og 40 grader Celsius, sæsonbetinget og med daglige udsving.

Sekundært spørgsmål: Er dette batteri et "deep charge"-batteri? Og hvis ja, hvad er den forventede levetid baseret på det skønnede energiforbrug?

... Jeg beder Dem venligst om at give mig et skøn, om muligt, på levetiden for disse batterier, baseret på de givne oplysninger. Og som sådan, rådgivning om, hvilke udskiftninger og udgifter til udskiftninger, når disse batterier dør (som sandsynligvis ikke vil ske samtidigt ...)

For at tydeliggøre alvoren af dette spørgsmål: Hvis der ikke er elektrisk lys, vil der ikke være nogen undervisning halvdelen af dagen, da bjerget ofte er indhyllet i skyer; moderne undervisningsmaterialer på en laptop eller DVD er uladesiggøreligt (og de undervisningsmaterialer, de har, er ikke for gode til at begynde med!) og forældrene vil ikke kunne oplade mobiltelefoner og vil igen være ude af kontakt med omverdenen, da der er en 2x2 timers vandring til nærmeste sted med elektricitet, OG det vil blive svært at tiltrække en lærer i de obligatoriske 6 måneder på skolen, hvis der ikke er elektricitet. Hvis skolen lukker på grund af mangel på lærere, vil disse børn ikke længere modtage undervisning, da den nærmeste tilgængelige skole er for langt væk.

For vestlige øjne er udgifterne til to batterier hvert 2.-5. år minimal, men for disse mennesker er det hele kernen i deres kommunikation og uddannelse i forhold til omverdenen. Til en pris svarende til en halv årlig indkomst i Europa.

Jeg takker for Deres tid


--

Familierne har selvfølgelig klaret sig før Inti Killa kom til - ellers ville de jo ikke være blevet på bjerget - men nu kan to batterier, en solcelle, et TV m DVD og opladning af mobiltelefoner give dem mulighed for at være en del af den verden, som før var dem unddraget.

Jeg skal tegne et diagram over anlægget til dem, som de kan forstå - det er en udfordring! - og finde på en løsning, så de fire familier efter behov kan oplade deres mobiltelefoner på dette anlæg, som normalt tændes manuelt inde på det aflåste skoleområde, hvortil der gr. (fremmedes?) tyverier kun findes forældregruppelederens ene nøgle, og han bor 1 times vandring fra skolen... Og anlægget drænes for strøm, hvis inverteren (12V til 230V) kører hele tiden - hvis man altså forestillede sig, at der var en eksternt tilsluttet stikkontakt, som kun de fire familier havde adgang til.

For mig ville den bedste og simpleste løsning være, at alle fire familier havde en nøgle, og at ting, der kunne stjæles, var låst inde. Men det holder ikke helt, at alle skolematerialer skal hentes frem til hver eneste undevisningstime, og at køkkenting og komfur og gas, der flyttes rundt efter behov, skal låses inde. Og skoleområdet er stort, med flere huse og ting ude og inde.

Konsekvensen af den bedste løsning er således, at de fire familier indbyrdes er nødt til at stole på hinanden. At ingen af familierne eller deres børn stjæler skolens ting til eget brug. Tillid er en god ting. Men kan være svært, når man ikke har ret meget til sig selv, og endnu ikke helt har lært at tænke frem som et samlet samfund med en pulje til fælles bedste.

En dag skal de være uden Inti Killa. En dag skal de have fuld tillid til fællesskabsmodellen, selvom enkeltindivider måtte svigte. Det er en abstraktion. Det er civilisationsmodellen. Ikke altid den mest perfekte, men alternativet...?

De alternativer, som den vestlige verden har gang i, overvågning og lign., er tegn på manglende tillid. Ikke de blå øjne, der vendes mod overfaldsmanden, men manglende tillid til, at mennesker kan forstå nødvendigheden af at leve i et bæredygtigt samfund, hvor alt nyt, der introduceres, skal kunne erstattes og vedligeholdes uden nævneværdigt pres på omgivelserne. Og dermed manglende vilje til at søge andre veje end de alt-ædende frie markedskræfter.

Etiketter: , , , , , , , ,

8.2.10

Haiti Earthquake Update Teleconference Streaming Live Online

Haiti 2010 © Julie RemyNOW LIVE ONLINE
Wednesday, February 10
Noon ET
We have received an incredible response to the Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) Haiti Earthquake Update Teleconference being held this Wednesday, February 10.In an effort to accommodate everyone who is interested in participating, we will be streaming this event live online via Ustream in addition to the option to call in by telephone.Due to overwhelming interest and unforeseen technical issues, our available phone lines have already been overbooked for the teleconference. If you have internet access, please consider streaming the conference online. The web option will allow you to post your questions and comments during the event via a 'chat' feature. An MSF-USA press officer will be answering questions as time allows.If you are unable to attend the conference on the 10th, please note that a recording of the event will be available on our website. Thank you.Topic:Haiti Earthquake UpdateLocation:Online at Ustream - Haiti Earthquake UpdateDate:Wednesday, February 10, 2010

Time:
12 noon EST
11 am CST
10 am MST
9 am PST
8 am AST
7 am HST

Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) is an international independent medical humanitarian organization that delivers emergency aid to people affected by armed conflict, epidemics, natural and man-made disasters, and exclusion from health care in nearly 60 countries. New York Office: 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001

7.2.10

washington, Lima, Kbh - 11 Husets frue

Det kunne se ud som om jeg har stødt husets frue på knapperne. Og da jeg ikke ved, hvad præcis det er - om jeg er for meget på deres egenmærker, at det generer dem at jeg er oppe sent i deres spiserum, der denne nat for første gang er låst af, på den anden side af køkkenet, som om natten sammen med stue, gang og forrum består af et næsten særgeligt afsavn af lys, eller om jeg har gjort et eller andet bestemt, eller ikke gjort, eller om jeg bare er mig, asocial, der forsøger at skabe kontakt til en aldersgruppe i en familiær dialekt, på fornavn, snarere end det respektfulde til brug i de fleste situationer, Señora... Da jeg ikke ved hvad det er, jeg... hvad det nu er jeg har gjort... burde jeg snarest muligt undskylde, eller omgående gå over til Señora, men det er for mig for meget en underkastelse, og så til en frue af huset, jeg beklager, men jeg har for mange issues med min mor, hej mor, hvis du læser det her, Jeg er nødt til at finde på noget at sige, som får hende til at forstå at jeg har fattet budskabet, opretholder den venskabelige tolererende tone... ah, måske er de enten ikke vant til kropskontakt, eller også kommunikerer de på en anden måde end jeg, en anden måde at være sammen på. Noget skal i hvert fald findes på; skal jeg være her halvanden måned til, skal der sgu ikke krig på drengen, så hellere finde noget andet inden.

Nu jeg tænker efter, tror jeg faktisk, jeg har skabt en del kaos i den lille familie. Kommet ud af det blå med en masse planer at trække ned over hovedet på dem alle sammen. Det må stoppe. Om jeg så skal flytte. 

Hmm... flere, pludselige, grund til at flytte, hvis ikke...?! Hvor kom dét fra? Realismeuniverset? Eller er jeg selv voldsommere presset af den her situation, eller ude på at udfordre mig selv? At bo hos familien til min peruanske veninde siden 2001, mødt to gange før, nu med mand og barn, mand som ved de to første møder var amigo til min amiga, seneste 2005, og nu pluralis. Men ting bliver hurtig hverdag, når man kæmper for føden, ideer synes ofte at være blevet gjort af andre før én selv, fordi nyhederne bevæger sig langsommere uden for centrum, hvor koncentrationen af alt er størst, og en gæst, der ikke spørger om noget, men bare vil noget på andres vegne, kan hurtig blive en udmattende historie. Det var blandt mine overvejelser, da jeg købte den brugte computer at give de yngre mennesker, men jeg havde ikke set mønstrene før, og vidste ikke, hvad jeg skule se efter. Jeg har forsøgt at komme det imøde på forhånd til husmors svigersøn, min venindes mand - at han i al seriøsitet må sige til, før brødet bliver tørt. Summa summarum må jeg lynhurtigt finde ud af, om nogen føler sig pressede af min tilstedeværelse.

Åh, jeg kan komme med mange muligheder, som alle har noget at gøre med, at jeg er mig uden den fornødne pli eller omtanke, set fra en familie som dennes' side, men helt i overensstemmelse med, hvordan jeg ønsker det skal være. Måske har hun følt, at hun blev talt ned til, på fornavn, som en tjenestepige, eller at jeg opførte mig intimt overskridende. Måske kommer jeg til at skulle trække følehornene til mig, men det er der så ikke noget at gøre ved. Måske skal jeg ganske uden omsvøb sige Señora som jeg sagde Hillaria. Og så må vi se, om hun kan spille sit eget spil. 

I Don't Want

my blog to turn to litterature.

6.2.10

(arbejde mod en engelskskrevet udgave af Tidens Kælven 2)

STARLIGHT RHYTM ORCHESTRA

I tell you the stars are memories, nothing but memories, and they are not yours. And you don’t own your memories and you don’t own you. You are not even you, you are being born all the time - from the womb of memories, no less, pray look right and left and right again, as you cross the street. And such is the way of the human world.

Passing time is like passing water: With infrequent regularity it happens, meaning the pattern surpasses me due to lack of interest.

I couldn’t belong here, even if I tried. Do you belong anywhere? He is not from around here. We are just passing by. You look as if you are seaching for something. They should be banned, just look at them! All is here, all a part, and then not. Quires otre cerveza tambien?

She lives nearby. You pass by her house on occasion. Taking the long way round is soly for days, when she talks inside you, even before you know you will take this road today. You look up, ever so often, you squint, minding the traffic as you should, but you glance, to see ... if anything - her. At the window. Light, darkness. Presence. Ever so often you do not. Look. Up.

The tray, please. And the salt.

Suddenly there is movement under the hedge. A tiny shimmer obscuring pinpricks of near-but-not-quite-dark between the branches. You think this must be the first sign of spring. And to you it is. If you are right, you will not forget. The snow will not melt, if you are wrong, not until much later. But keeping time... you almost always think of time as a kind of swarm of individual movements... keeps you sane, right, you! you want procedure! But today it is like an elastic band that snaps back in position, when you let go. Slap. The moving image of a wakening hedgehog keeps you sane and trusting in your world.

You must burn and let go.

Often fodder is put to no good use. The concentration of protein or carbohydrates is too high for the weight and position in the growth process, making the animals either pass more liquid stool, or grow more fat than sustainable by biology, a vital informtion in forced growth neglected by more than you would think, subsequently causing a more than unnecessary delay in upgrade to the next fodder group so as to try to adjust their mistakes - animals dehydrated or malnutrisioned with swollen livers and calcified veins. If you really want this shit industrial world of killing, the least you could do was do it properly. Admit that even you attend seminars for those sharing your interest in the buried art.

Admiration is okay.

washington, Perú, Kbh 10 - tumultarisk

Tumultarisk er et fantastisk ord. Mit liv er tumultarisk - i
slowmotion. Ikke mange erkendte sten i floden, broer, heller,
bivuakker, refugier. Men konstant og vedvarende tumlen gennem
eksistensen uden fast ståsted.

Lima er... et andet sted. Det findes også, når jeg vender ryggen til.
Det er jeg sikker på. Det er sådan, det bliver at rejse. Der findes
noget andet, noget konstant, selvom jeg forlader det. Og her tænker
jeg ikke på menneskene, men på tilstanden Lima.

Området i Lima - Villa el Salvador - er fattigdom. Fattigdom betyder
ikke kun lugt og affald og snavs - gaderne her er overraskende
renfejede konstant; det betyder åbenbart noget for lokalstyret at
opleve styring af naturkræfterne - men er en holdning til, hvordan man
prioriterer. Man vil f.eks. gerne have et badeværelse på hver etage,
men der kæles ikke for noget. Det er funktionalitet, og luksus blot at
have det (paradoksalt i et område, der er "ved" at løbe tør for
vand!). Hullet i væggen med den opbankede og i konstruktionen glemte
adgang til hovedhanen, som var der for 5 år siden, er der også i dag,
og rummet er endnu ikke blevet malet. Fokus er penge penge penge. Men
til hvad? Magelighed og civilisationens overfladiske rammer. De spiser
okay. Ikke super godt, men heller ikke uvarieret. Der er interesse for
madlavning i huset. Interesse for variation. Men her lugter af fugt og
snavs inde i huset, selvom her gøres rent på i hvert fald alle flader
under øjenhøjde, og rent vasketøj lugter ikke rent, det lugter let
snavset, hvorfor ved jeg ikke.

De andre barrio'er, forstæder til Lima, er værre endnu. Det vælter ind
med folk fra provinsen, som bosætter sig længere og længere fra
centrum, i huse af sammenflikket skrammel, uden vand og electricitet,
eller med førstnævnte dyrkøbt og udrikkeligt, og det andet stjålet fra
elmaster med risiko for liv og lemmer og strømmen til alle andre, og
økonomien bliver på sin vis med alle disse mennesker selvopretholdende
på et meget lavt plan. Stor konkurrence på de samme, samme, samme
ting. Ingen tydelig innovation. Det største nye, jeg kan få øje på
siden 2005/06, er tilkomsten af Gigantografier - tryk på plasticruller
i store formater, der pryder alle lodretter flader overalt for at
avertere serviceydelser til alle andre med priser og farvestrålende
fotos; men dem, der har tjent mest på dét, er nok mest producenterne
af maskinerne - og så er der tilkomsten af endnu flere
motorcykeltaxier nu med chassis af glasfiber. Alle må bare punge ud og
syne moderne for at blive i konkurrencen. Det stopper nok ikke her,
gætter jeg på. Med mindre bystyret og lokalstyret sætter grænser for
den reklamemæssige ekspansion. (ikke utænkeligt).

Stort set alt her handler som sagt om synlighed. Om at blive den, de
andre vælger. Dét er alles kamp mod alle, relativt fredsommeligt,
virker det ganske vist til, men langt fra den beskyttede danske
tilværelse med allehånde institutioner, som varetager vore
lønmodtager- og arbejdsgiver-kår og pligter, og dermed forhindrer os i
hver især at tale sammen og tale os til rette. VI taler via andre - og
det samme søges hér. Folk nedsætter sig som frivillige organisationer,
der varetager visse opgave og områder, som ingen andre gider
beskæftige sig med. Gør befolkningsgruppers vilkår synlige for andre,
leverer nødhjælp og arbejdskraft, redskaber, materialer osv til
grupper, der ikke har salt til de æg, de heller ikke har. og det er
nødvendigt arbejde, og det foregår på jordplan, uden meget af noget,
og hvis det fik penge, ville det omgående distancere sig fra
menneskene, som hjælpes.

Det ser ud til at være en naturlig proces. Det her med folk, der
nedsætter sig som talerør på vegne af andre. Ikke nødvendigvis politik
i sin partikåbe, men almenmenneskelige opråb, til synliggørelse og
bevidstgørelse af alle. Problemerne vil dog nok vedblive med at vokse,
fordi der ikke tilføres midler til noget, som regeringen ingen
umiddelbare fordele har af. "Sustainable communities" - hvad hedder
det på dansk (selvopretholdende samfund?) - altså, at forsøge at få
folk i udstederne til at kunne klare sig selv, men i modsætning til
EU's pengetanke uden at have penge at give af.

Jeg BEHØVER at gøre noget godt for nogen, og skal derfor som gammel
elektriker med ud at se på et solfangeranlæg på tirsdag - lang bustur,
2 timers bjergvandring - for at vurdere hvordan en solfanger kan
flyttes fra en forfalden skole til en ny, som en gruppe frivillige har
bygget. Ikke noget særligt for mig, jo interesant og sådan, men for
dem, hvis jeg kan gøre min indsats gældende, af stor betydning for
deres fremtid og undervisning.

Jeg BEHØVER at gøre noget godt, der sætter spor i verden. Jeg er i
ubalance mellem for meget mørke og for lidt lys. Jeg behøver lys. Jeg
behøver at føle, at jeg nytter noget i verden - ikke bare i min egen
komfortable verden med komfortable venner og komfortable
transportmidler og fødevarer og så videre. Det er ikke noget, at tiden
bare går på bedst mulige måde. Den skal betyde noget, og det gør den
efterhånden kun, hvis jeg betyder noget for andres liv og udvikling.
At skabe balance indeni føles samtidig som det bedste, jeg kan gøre
for mig selv.

Må lige afslutte i Dur: Siden 2005 er der kommet frie hospitaler til,
så også de fattigste kan blive repareret. Hvis de har en anerkendt
adresse, er mit gæt - og det har millioner ikke. Nå, Mol. Eller bare
den der skide uregerlige symfoni, der hedder Lima og er et kogende hul
i ørkenen.