25. november 2006

vurderingen sker altid efter
om der er sammenhæng
mellem tale og handling
   signaler og formåen
      idéer og færddiggørelse
         det fantaserede og det realistiske hvad siger du læser

         hænger vi sammen du og jeg?

Blogger.com