02. september 2006

i luf ten over os svæ ver en usand synlig stor mængde dan sende oplyst støv sær ligt små hår er smuk ke som de keg le ro terer i luften ro range in de i keglen stjer ner ny fødte stjer ner hvad skal vi med u ni verset deru de når du ser det her sam men med mig du ser det her sam men med mig vi klap klap klap per på sto le ryggene og vif ter opaf og sen der nyt støv ind i lys et jeg min der dig op at vi ind ånder det her og vi klap per igen og vi klap per igen og vi klap per igen

Blogger.com