06. august 2006

LISTER

denne person
ka godt li lister

intet fryder denne person som ting i rækker
gentagelser af det samme spektrum
først den ene side af sagen
så den anden side af sagen
så sagens statistisk mindre prægnante aspekter
hvis overblikket er fænomenalt dén dag
sorter og hvidter
der glider hen over en gråzonemidte
og bytter side på basis af spritnye informationer
det ene med det andet
det gamle til det nye
det farlige med det trygge
det dyre til det billige
det undertrykkende med det befriende
elskovstilstande før penetrationen
som tingene logisk og udtømmende griber hinanden
og følelsesmæssigt mentalt fysisk arealmæssigt
udgør den størst mulige helhed
alt rigtigt at gøre hér
alt uhensigtsmæssigt tåbeligt naragtigt hér
det hele på den samme liste så opdelingen muliggør at læne sig
den ene vej
den anden vej
være det bedste man kan blive eller tabt bag en vogn
og leve med begge
være kærlighedsfuld eller hjerteløs og leve med begge
være til stede i livet eller holdt af fortid og fremtid
og leve med placeringen som den byder sig

kun dagenes endeløse forskellighed
ka måske rette op på øjeblikkes trang til permanens
det at fastholde listen
det at fastholde synonymiseringen af alle livets aspekter
i sort og hvidt og resten
det at holde fast i at ord beskriver livet for imorgen

eller naturlig uundgåelighed
nu
for eksempel
byttede beskrivetrangen plads med behovet for søvn
og trangen til at hvile med behovet for konstant at blive til
jeg kan ikke holde øjnene åbne meget længere
i halvdelen af min verden sover jeg allerede
og dén verden vokser og vokser og vokser

Blogger.com