03. august 2006

på en græsplane
en solbeskinnet græsplane
i solskin og alle vennerne og
fest

hvor henne vil man ellers helst have at historien ender[udsagn og tilsagn Tue Gaston, nedfældning og opsætning kk]

Blogger.com