31. maj 2006

når katten går i tagrenden

når katten går i tagrenden

når katten går i tagrenden
er der langt længere ned

Blogger.com