30. maj 2006

vilje
Summen af et kognitivt væsens handlinger, nårsomhelst. Omfanget af det, man står tilbage med, når alt overflødigt er ryddet til side.

fri vilje, at udtrykke
At kunne og ønske at stå til ansvar for egen vilje, ofte i modstrid med andres vilje. At gøre hvad man kan.

fri vilje, at kæmpe for
Åbenlys fastholdelse af retten til at stå ved egne handlinger, (hvad enten disse er reelt i opposition til andres vilje eller ej). At kæmpe for retten til/muligheden for at fremtræde maksimal.

fri vilje, at knægte
Gennem egenrådighed, uimodsigelige regler, eller regulære overgreb at nægte andre retten til at vedstå sig egne handlinger. Undertrykke et kognitivt væsens evne til at fremstå som sammenhængende individ.

ufri, at være
At føle sig begrænset i sit udtryk, i sine handlinger.

fri, at være
At acceptere det, man ikke formår at ændre.

Blogger.com