29. april 2006

RIGELIG PLADS TIL FORANDRING

Altid først det enkelte menneske
af stemmer lugte berøring afhængig
i en verden så stor som kroppens
synets og hørelsens rækkevidde

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Animisten mørkets repræsentant
fortæller menneskers følelser så store
som den uundgrundelige natur
og Verden
til en beholder hvor kun alt synligt er trygt

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Shamanen rejser det er ham der vågner
til lyden af indre stemmer og på vegne
af trængende udvider verden til modigt
også at rumme det usynlige

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Astrologerne afdækker gennem tusinder af år
systematisk og tålmodigt
relationerne mellem mennesker og i mennesker
i en Verden størst under nattehimlen

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Grækerne observerer på menneskene
og skriver smertelige dramaer
hvor styrende guder fejlbarlige og inkompetente
men endeløst overlegne og urørelige for Jordelivet
viser menneskene Menneskenes Verden

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Regenten centrerer sig over menneskene
flytter rigtigt og forkert udenfor argumentation
og postulerer det eneste menneske i verden
med Gudskraft

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Naturvidenskaben søger og finder
Verden i statistikken og det efterprøvelige
og hoverer overfor troen på det usynlige

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Præster af organiserede trossamfund
følger en frelsende afdød menneskegud
som byder over liv og efterliv
for alle frelselystne at lyde

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Sigmund Freud afdækker det ukendte
og gør mennesket-som-biologi
ansvarlig for alt og
kollektivet til en ikke-gud uden skaberevner

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Carl Jung opbløder Freud
og tillader mennesket aflad hos
en kosmisk fader eller moder
inkarnet i det enkelte menneske

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Lovelock’s teori om Gaia
gør Jorden i sig selv levende og
som sådan til en moder og menneskene
til utaknemmelige børn

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

New Age hæver hver enkelt ydmyg sjæl
til ligestilling med Jorden og kosmos og
villighed til forandring er nøglen til forandring

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Psykologiens mange kognitivister
undsiger i dag videnskaben og hævder et større univers!
end en CAT-scanner kan måle og rationalet gøre klart

stabilitet stabilitet stabilitet stabilitet
orden orden orden
i kaos

Mennesker har altid sanserne som vidne og vej

stabilitet stabilitet stabilitet

Animisten repræsenterer stadig mørket
og holder menneskene i frygt

stabilitet stabilitet stabilitet

Shamanen konfererer stadig med ånderne
i hjemmet i skoven på arbejdspladsen
såvel ånderne som nøden er overalt

stabilitet stabilitet stabilitet

Astrologerne ser stadig opad og indad
og bagud på samme tid
de store liniers repræsentanter

stabilitet stabilitet stabilitet

Grækerne er stadig papir til tanke
om spillene vi spiller med hinanden

stabilitet stabilitet stabilitet

Regenten
er stadig despot i dag

stabilitet stabilitet stabilitet

Naturvidenskaben begrænser stort set også i dag
alt til noget måleligt og til statistik

stabilitet stabilitet stabilitet

Kirker og præster prædiker stadig
den levende gud og overleveringerne om
evig fordragelighed

stabilitet stabilitet stabilitet

Freud taler stadig om det urørelige kollektiv
menneskenes fællesskab set gennem kødet

stabilitet stabilitet stabilitet

Jung tilgiver stadig menneskene og
tilfører fællesskabet varme

stabilitet stabilitet stabilitet

Gaiateorien er endnu talerør for enhver
der frygter for artens overlevelse

stabilitet stabilitet stabilitet

New Age åbner stadig døre i
det undertrykte jegs mange skabe

stabilitet stabilitet stabilitet

Psykologiens i dag taler med 1000 overbeviste stemmer
om veje til Verden Kosmos Selvet og Kollektiv
der åbner flere døre end de lukker

stabilitet stabilitet stabilitet

Demokratiet det bevidste fællesskab evig tanke og længsel
der udbredes med uligheden og manglen på plads men
trods alderen endnu menneskenes barn
som børn er bedst
og værst

stabilitet stabilitet
orden orden orden
stabilitet stabilitet
orden orden orden

og kaos

Blogger.com