30. marts 2006

så nemt at være stil
le når sindet er træt
så svært at finde ro vå
gen

Blogger.com