25. marts 2006

der kommer en dag
i enhver mands liv
hvor han må indrømme for sig selv
at han aldrig tidligere har set en kvinde

aldrig tidligere har set en kvinde
de har alle være opvarmning
til det virkelige show
en scene fuld af lys og blomster
kindkys og gamle appelsiner
giner med musetøj og musehaler
der er ikke den ting
som ikke er på den scene

og så kommer hun ind
åh så kommer hun ind
virkelig kommer hun ind
den virkelige kvinde
der er helt som et mænneske
som ham selv
helt som ham selv
men kvinde
bare kvinde

og hvad sker der så
hvad sker der så i fortællingen
hvad sker der så?

det er der ingen som ved
det er der ingen som ved
det er der ingen som ved
om han nogen sinde kommer ned af den scene
igen
dén mand

aldrig set en kvinde før wa-uuuu
aldrig set en kvinde før wa-uuuu

Blogger.com