18. februar 2006

dagens digt udkommer ikke
som en følge af for mange tanker

Blogger.com