03. sepember 2006

dig ter er jeg det ved jeg nu jeg er dig ter det ved jeg jeg er kri ger a le ne kri ger jeg opponerer mod presset og tænder af på systemet og må ofte min de mig om at jeg fak tisk altid har været den dig ter jeg er jeg er dig ter jeg kan ikke mis te den del ikke dén del jeg er syn lig for øjet der ser jeg har sat mig så ledes sat mig i livet jeg er syn lig kan altid ses hvis man øn sker at se hvis man ønsker at se kan man se at jeg er kan man se at jeg er kan man se mig for an dre mig jeg forbli ver så sjældent i krig eller fred er i krig for at kæm pe er i fred for at el ske er i verden for helt at forlige de to er i ver den for at fore ne de hjerter der slet ikke vil være hér er i verden for helt at gi slip

Comments: Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link<< Home

Blogger.com