JAGTSELSKAB

chr. winther og hjorten sat fri
- udkast til performance til Dansk Flygtningehjælps indsamling -

FORLÆGGGET

"Flugtscenen" fra Chr. Winters "Hjortens flugt" fortæller om en mand, som brutalt fjernes fra sin elskede og bindes til ryggen af en hjort, der som den værste tortur (hvis ikke fjernelsen fra den elskede var slem nok) flygter gennem skov og krat, så han rives og flås til blods. I forsøget på at overleve ihukommer han sangen, som han og hans elskede sang til hinanden; denne sang fik tit hjortene til at standse op og tillidsfuldt nærme sig. Da han synger denne sang (bagbundet på ryggen af en panisk hjort!), standser den, så han kan løsne båndene og lade sig glide af. Hjorten flygter, og han ligger i mosset og takker gud for sin redning.

MORALEN I "JAGTSELSKAB"

I livet kan man kun miste tiden, som går. Til gengæld for dette tab, får man måske yderligere tid at leve i: Når det, der styrer én, passer at indfinde sig.

"JAGTSELSKAB"

(På scenegulvet står et bord, hvor noget der ligner en trekant med spidsen opad er overdækket af et stykke stof, som næsten når gulvet på alle sider . For hver ende af bordet står en stol.)

2 jægermestre sidder med jagthatte på blandt publikum. De sidder og nipper til et glas Jägermeister hver.

Fra højtalerne lyder en forkert frk. klokken, og derefter starter en båndet oplæsning af indledningen fra "Hjortens flugt", med en underliggende "loopet lyd", svag men hørbar.

På dette cue tager den ene af jægermestrene sit ur frem. Det fortæller ham, (og de nærmeste) hvad klokken er. De rejser sig, og går hen til hver sin ende af bordet.

(Under bordet ligger to oppustelige plastic-hjorte oversået af plastre.)

Jægermestrene sætter sig på stolene for hver sin ende af bordet, og giver sig til at puste hjortene op stille og roligt. Da dette er gjort, stikker de hver, med en nål som sidder i deres tøj, et hul i hjortene, og stiller hjortene bag stolene.

Jægermestrene tager fat om klædet i hver sin ende, løfter det af opstillingen, ryster det som man ryster linned, går frem foran opstillingen og folder det sammen, og kaster det så skødesløst på gulvet foran opstillingen/skakbordet.

(Skakbrædtet, som er i overstørrelse, er delt på midtet af en opretstående plade, således at de to spillere ikke kan se hinandens flyt, men dog godt se hinanden. På hver side af pladen hænger nogle papirark med teksten til "Hjortens flugt". Disse foldes efter endt læsning over på den anden side af brædtet.)

( På bagsiden af papirerne kan evt. stå enkeltord, som tilsammen giver en sætning. )

(På hver sin side af skakbrædtet står et mannequinhoved - et af en mand og et af en kvinde.)

(Da indledningen fra "hjortens flugt" er færdig, høres en tid kun den "loopede lyd")

Jægermestrene afprøver mikrofonerne; "1-2-3", der får båndmaterialet i højtalerne til hurtigt at tone ned.

(en limiter toner båndmaterialet ned - når der holdes pause i oplæsningen, toner båndmaterialet op til fuld styrke over ca. 3 sekunder)

Her indleder så det båndede materiale med sætningen: "David Jansson is... The Fugitive... now in full colour", og da starter oplæsningen.

(Flugtscenen, der består af 50 vers, er opdelt i 20 afsnit, i længde fra 1 til 5 vers.)

Inden jægermestrene går i gang med at læse, "slår" de om at trække. "Kvinde-siden" vinder og indleder med første vers, flytter sit hoved til et andet felt og trykker på sin knap på tidsuret. Så oplæser "Mande-siden" næste vers, flytter til "spejlfeltet" på sin side, trykker på uret, og så fremdeles indtil et afsnit er færdigt.

:/ Efter hvert afsnit holdes pause i oplæsningen, og en række effekter falder ind: Disse kommer fra et kontinuerligt kørende lydspor, hvorpå forkert frk. klokken og lyde fra hele verden er blandet med løsrevne sætninger fra film, reklamer, nyheder, monologer, teater osv. Alle klip mellem effekter er lyden af et knips /:

Når sidste vers er læst, rækker begge jægermestre ud og sætter samtidigt knapperne på uret i vandret stilling. En af dem lægger uret på brædtet med urskiven nedad. Den anden ryster sit "stemme-ur", holder det til øret, hen foran ansigtet, rømmer sig og da høres klokke-stemmen igen.

Jægermestrene samler klædet op fra gulvet, ryster det som før, og dækker pladen til. De sætter sig ved samme bord som før, een knipser og en tjener kommer med to jägermeister.

Indsamleren henter jægermestrenes hatte og går rundt med dem.

Lydsiden afspiller "rulletekster" - tak til den, og tak til den.