14.3.10

konvergens

Konvergens – konvergens er når vækst sker hurtigere end grundlagets udbredelse: Kombinationen af højde og manglende base skaber toptunghed, mens hvis heldet er med vækstens objekt, er der et andet lige så højt vækstobjekt i nærheden, med samme nødvendighed for afstivning – og disse to vil kunne – KUNNE – læne sig op af hinanden, støtte hinanden, evt. vokse sammen og stile mod ny konvergens, evt. sætte nye rødder, evt, blot være et værk, et funktionelt værk af en eller anden karakter – en katedral, en database, et ægtepar. Ingen siger, at vækst skal være uhæmmet. Vækst kan pr. definition IKKE være uhæmmet. Alle strukturer føder på noget, og opbruger med tiden det næringsmiddel, der føder dem – arkivet bliver komplet, goodwill'en ophører, aftagerne flytter græsgang. Deres funktion ophører. Som det er meningen, at alle strukturer skal en dag.

Som det er meningen, at alle strukturer skal en dag.

0 kommentarer:

Send en kommentar

Dejligt, at du gider give din mening. Tak.


Comments are moderated.

Links til dette indlæg:

Opret et link

<< Startside