ODD – sygeliggørelse af naturlig opposition mod overgreb!

Non-konformitet og fritænkning som mental lidelse!

Ifølge NordAmerikanske psykiateres nyeste udgave af DSM-IV (den Diagnostiske og Statistiske Manual for Mentale Forstyrrelser, som psykiatere og medicinalindustrien efterlever som standard) er non-konformitet og fritænkning en mental lidelse! Continue reading “ODD – sygeliggørelse af naturlig opposition mod overgreb!”

The World Council of 12.12.21

The World Council of 12.12.21*

On an internet page in a forum-like environment make a Claim of concern affecting everyone, as you see it. Then pin-point your cause for alarm with your choice of evidence, give advice as to a solution and have the rest of the world contest or support it.

This is a World Council.

*****

IF you are interested in developing this idea, or you want to use the idea, please pool your energies with your peers. I will gladly work with you, if the frame stays as simple as below: “A Body of Advice”, nothing more, nothing less. If you want to just develop the idea as a National Body of Advice, or a local, company, or institutional BoA, be my guest.

krabat at menneske dot dk

*****

TWC, The World Council of 12.12.21

TWC is not a World Government, it is a Council. A Body of Advice consisting of all the people in the world interested in arguing the importance and relevance of a specific conflict, occurrence, plan or methodology to the World as a whole – a CLAIM pin-pointed to and argued by a named individual.

Location: Web server

Access: All

Participant Claim [in a forum like over-view, but very easy to get the gist of every single-line entry]:

– Name the essence of your claim [eg. Palo Alto dam, Locust, AIDS, Child Soldiers, Fascism, Internet LockDown, X-country, Education, US Security Policy, Crude Oil etc.] Be very precise.

– Brief Synopsis [(Locusts) ”in Sudan”, (Fascism) ”on the March i X-country”, (Education) ”is more important than food as seen over time”, (X-country): ”War is brewing, oil threatened”, etc] Be personal, but global in mind.

– Country of origin of the Claim [if relevant]

– Year/date of Claim

– Year(/date) of origin of Claim

– Claim in brief [reason for relevance to the whole world]

– Evidence [History, Science, Philosophy, Video etc. in links]

evidence synopsis [”Finds pointing to connection between …”, ”Sartre’s position on the matter, etc] You don’t have to prove all and everything; just point to the matter with a relevant explanation and let the rest of the world do theirs.

– Advice [in brief]

— suggested solution

— perceived consequences of your Advice

— requisites of execution of Advice

timeframe until Claim resolved at best

– Opposition to Claim [in brief]

— Evidence to the opposite [History, Science, Philosophy, Video etc]

— [no advice from opposition, but the option to make a counterclaim][Possibly deleting opposition? See below.]

– Support of Claim [in brief]

— Evidence to support [History, Science, Philosophy, Video etc]

— [no advice from opposition, but the option to make a counterclaim][Possibly deleting opposition? See below.]

– Counter-Claim

— It is better to state you own Claim, if you absolutely disagree with a Claim, rather than argue inside a Claim-thread.

*****

DESIGN OF SITE

– you earn more characters to describe support or opposition with (initially 500?)

– you will be peer reviewed on a scale from 1 to 99 – based on:

  • from realistic to hogwash;
  • relevance to the world at large;
  • timeframe realistic;
  • requisites realistic;
  • WAS it support or really a counterclaim

— your claim is greyed out on global view, if relevance falls below a threshold relevant to the Globe, but stays visible within your national ISP-sphere (VPN permitted?)

– only 6 claims a year the first year for all

— if rating rises above xx, more claim reports are awarded from the second year and on.

– reviews of a claim will show to be from supporters or opposition[possibly via a 2 or 3D clickable matrix rather than separate click boxes]

– If you make a counterclaim, your voiced opposition to a claim is greyed out.

— [how make connection between opposition to a claim and actual counterclaim?][Is it necessary to grey out opposition? Possibly to reduce info load for users?]

– A Claim is never “right” or “wrong”. A Claim is initially considered an opinion from a concerned member of the Human Species regarding local/National initiatives of importance or immanent danger to all humans. Peers can come to regard a Claim as of lesser importance/not immediately relevant to the Globe, or as too subjective or just plain silly, or as trolling – all expressed in review by numbers as stated above.

*****

FIXED TAGS, only a few pr. claim (preferably just one?)

#WAR

#ENVIRONMENT

#CONFLICTOFINTEREST

#COMMUNICATION

#DISEASE

#EDUCATION

#LOCALCONFLICT

#REFERENDUM

#ELECTION

#LAW

#MULTINATIONAL

#ISOLATION

#CONSTRUCTION

#DISASTER

#MEDICAL

#TRANSPORTION

#NUTRITION

etc.

*****

* The World Council of 12.12.21 – I believe the world is NOT coming to an end, but a fresh beginning could take its course from this date. You know – sympathetic magic:

Input fear, get fear.
Input positivity, get positivity.

Very simple.

Rygestop 3, nikotinens vej og det kollektive bedrag

Vi bliver tilladt selvbedrag. Det gavner samfundets økonomiske og magtmæssige struktur.

Efter at være blevet opfyldt af den tanke, eller idé, at nikotinens vandring fra at være en kollektiv afhængighed til en individuel ditto, med statens vilje gemt af vejen i hjemmene, men skatterne for salget stadig tilflydende statskassen og ingen, som bliver syge af nikotinen, som de blev syge af tobakken, på ingen måde, er jeg af og til kommet til at tvivle:

Kan det virkelig være rigtigt, at industrien med statens velsignelse kan få lov at holde folk i afhængighed, eller er det bare nogle forretningsmænd, der fik en idé efter nedgangen i tobaksrygningens popularitet, og regeringsMENNESKER, som også selv er afhængige af ting og stoffer?

Der kan godt gå længe med at føle mig som en paranoid fantast, hvor mine tanker nærmest sniger sig uden om mig, men så hører jeg om, som her til aften, et menneske, der har været afhængig af nikotintyggegummi i 7 år, og så er jeg igen ikke i tvivl.

Verden er befolket af afhængige og medafhængige. Det gør ikke selvbedraget til en mindre ubehagelig påmindelse om, at vi gennem et psykisk minefelt af krydsende og intefererende kraftlinier af begær og besiddertrang, uden vished on minefeltets eksistens i så stor og betydende en skala, trods alt skal formå at passe på os selv og på hele jorden.

Eller er det bare mig, der har en mere naiv opfattelse af, hvad liv egentlig går ud på?


Kenneth Krabat, 4.12. 2010