Flere fribyer i Danmark?

Forfulgte skribenter verden over tilbydes via Fribyordningen et frirum fra forfølgelse i 2 år.

Share

Dansk PEN, der sammen med alle andre nationers PEN, kæmper for skribenter ret til at ytre sig, har udskrevet en mini-konkurrence om at komme med argumenter for flere fribyer i Danmark for forfulgte skribenter. Prisen er et par biografbilletter 😀 – men argumenterne for (og imod) er relevante. Nedenfor står den oprindelige invitation, samt en forklaring på, hvad fribyordningen for forfulgte skribenter går ud på.

Jeg har 4 grunde FOR og 3 betingede grunde IMOD.

FOR flere fribyer i Danmark: Retsstaten Danmark afgør normalt, om ytringer hører under f.eks. chikane eller forrædderi, som i dag højst kan give fængselsstraf. “Friheden til at ytre sig under ansvar, men uden frygt for forfølgelse for ytring af uenighed” er under angreb i vort eget land, hvor højredrejende politikerne er med til at så tvivl om at ytringsfriheden rummer en moralsk dimension*, underforstået, at politikere ikke har en moralsk forpligtelse til at adskille profession og privatperson og ikke længere har en forpligtelse til at tale sandt, når de ytrer sig. Støtte til friby-ordningen er dermed en støtte til retsstatens forsvar for den almene frihed til at udtrykke sin uenighed og til at blive vurderet på sine intentioner i bevidst spredelse af usandhed.

FOR At bakke op om begrebet “forfulgte forfattere” i Danmark er for byer en åben støtte til fastholdelsen af “Friheden til at ytre sig under ansvar, men uden frygt for forfølgelse for ytring af uenighed”, altså et nej til fjernelse af og udøvelse af psykisk og fysisk tortur på såkaldte “dissidenter”, uenige.

FOR “Ytringsfrihed” er et politisk redskab, som såkaldte demokratier anvender til blandt meget at pege på ikke-demokratiske kulturer ved hjælp af disse kulturers demokrati-foretalende forfattere, hvorved beskyttelse af disse forfattere tjener et politisk forsvar af vores kultur med demokratiet i centrum – uanset deres overbevisninger. Et forsvar for en form for Islam, som går imod et siddende styre og derfor udløser forfølgelse, viser en bys vilje til at integrere sig i verden gennem accept af det fremmede, uden at give køb på demokratiets grundforudsætninger om tilladelsen til uenighed.

FOR Byers indmeldelse i fribysordningen tjener til at give nationen en stærkere sammenhængskraft ved således åbenlyst at støtte nationens opfattelse af repræsentativt demokrati og ytringsfrihed under retsligt ansvar på humanistiske betingelser: Jo flere byer i ordningen, jo større fokus på demokratiet og det humanistiske forsvar for ytringsfriheden, også kaldet “retten til at være uenig”.

IMOD Et skrivende menneske, der takker jo til at repræsentere sit land og sin kultur på dansk jord, kan være lige præcis så traumatiseret af forfølgelse som enhver anden forfulgt. Og at tage imod 2 års fri fra forfølgelse måske til at begynde med et helle – men et helle, som hurtigt kan forvandle sig til det modsatte, dels hvis forfølgelsestraumerne viser sig at være for store, dels når fristen på 2 år nærmer sig sit udløb og vedkommendes situation i forfølgelseslandet viser sig ikke at være løst. Dét kan bidrage til endnu større traumer for det pågældende menneske, hvilket naturligt bør udløse ophold på humanitære grunde – men Danmark smider fribyforfattere på porten efter 2 år, i modsætning til andre lande med fribyforfattere. Og ér det ikke muligt, eller kan en by ikke magte et ansvar for at forholde sig til “sin” forfatter på et menneskeligt grundlag hele vejen igennem det officielle ophold og ud på den anden side i en menneskeværdig behandling, bør man som by ikke risikere deltagelse i Fribysordningen

IMOD Screeningsprocessen kan ikke alene sigte på at give ophold til psykisk stabile og påvist stærke personer, da det ikke er det psykisk stabile, man skal beskytte mod overgreb og forfølgelse, men den pågældendes ret til at være uenig, og dermed kan man som by udsætte sig for anklager om enighed i “sin” forfatters holdninger, som man skal være mere end beredt til at stå imod.

IMOD Fribysordningen for forfattere har et globalt sigte, som ikke må forblive passivt. Det udtrykker vore kulturelle idealer og spørgsmålet er altid, om man kan leve op til egne idealer. Lige som demokratiets rammer jævnligt skal genopfriskes, så vi ikke glemmer hvad de rummer, skal også “ytringsfriheden” genopfriskes gennem relevante handlinger og eksempler, så den ikke bliver til et stumpt instrument at slå folk i hovedet med, som man er marginalt uenige med eller ude af stand til at forstå eller argumentere med. Denne genopfriskelse skal et bystyre være villig til over for sine borgere og alle andre, der tror at man er enige med dem, man tilstår retten til at være uenig…

NÆVN TRE GODE GRUNDE TIL AT VI SKAL HAVE FLERE
DANSKE FRIBYER FOR FORFULGTE SKRIBENTER!

Vi belønner de fem bedste bud på hvorfor vi bør få flere byer med i fribyordningen, med to fribilletter til filmen ”Cairo Confidential”. Det er ”…en rå og nervepirrende politisk thriller og er inspireret af virkelige begivenheder i Cairo på til revolutionen i Egypten i 2011.”  Noredin (spillet af Fares Fares) er en korrupt politiefterforsker i Cairo, der bliver sat til at efterforske et mord på en sangerinde. Det der ved første øjekast ligner et jalousidrama, viser sig hurtigt at være en langt farligere sag, med tråde helt ind i den politiske magtelites inderkreds.

”Cairo Confidential” er skrevet og instrueret af den anerkendte svenske filminstruktør og journalist Tarik Saleh, der selv har egyptiske rødder, og filmen vandt prisen som bedste internationale spillefilm på Sundance Filmfestivalen i 2017.  Filmen vises i 11 biografer rundt om i landet fra den 12. oktober til den 2. november (se mere i det vedhæftede).

Send dit bud på tre gode grunde til hvorfor der skal flere danske byer med i ordningen SENEST SØNDAG D. 8. OKTOBER, til pen@pen.dk – så håndplukker vi de bedste argumenter og kvitterer med en biograftur for to.

Kære medlem af PEN

Dansk PEN er i gang med en kampagne for at få flere danske byer med i fribyordningen, der har til formål at give en forfulgt skribent, kunstner eller musiker en tiltrængt pause fra den forfølgelse eller censur, som han eller hun er udsat for i hjemlandet. Lige nu er kun tre danske byer med i ordningen, Aarhus, København og Helsingør. Det er ikke nok!

Vi vil i de kommende uger henvende os til de af landets kommuner, der ikke er med i fribyordningen, i håb om at de vil overveje at melde sig ind.  Derfor samler vi på alle de gode argumenter vi kan komme i nærheden af, for at overbevise kommunalpolitikerne. Når sandheden skal frem, så kan vi selv kun komme i tanke om ét eneste argument IMOD, – og det er økonomi. Men alt handler som bekendt ikke om penge!

Forfattere, journalister og kunstnere trues og forfølges verden over på grund af deres arbejde

Ytringsfriheden er truet. Verden over er forfattere, journalister, filmfolk, musikere, tegnere og andre kunstnere truet på livet eller oplever chikane og forfølgelse, alene fordi de har passet deres arbejde eller skrevet og sagt, hvad de tænkte. Det skrevne ord, lyd og billeder udsættes i stigende grad for censur og forbud, der skal forhindre kritik og debat om tabuiserede emner i at nå ud til offentligheden.

I lande som Bangladesh, Vietnam, Kina, Tyrkiet, Iran, Rusland, Syrien, Egypten, Eritrea og mange andre tåler magthavere og andre magtfulde grupper ikke modstand. De vil gå langt for at lukke munden på deres kritikere.

Nogle bøjer nok nakken og tier, men for mange forfattere og kunstnere er dette ikke en mulighed. Måske er de så nødt til at komme væk for en tid, hvis de vil undgå yderligere forfølgelse, fængsel eller måske ligefrem døden.

Hvad er en friby

En friby, kommune eller region, kan påtage sig at være vært for en truet eller forfulgt forfatter eller kunstner i en afgrænset periode. Typisk vil der være tale om en periode på to år, hvor fribygæsten får ophold i byen og kan skrive eller arbejde på et kunstnerisk projekt, som ikke kunne gennemføres i hjemlandet. Som friby er man en del af et verdensomspændende netværk af byer, der gennem deres værtskab i bogstavelig forstand har valgt at gøre en indsats for at forsvare ytringsfriheden.

Værtskabet indebærer, at byen eller regionen inviterer, dækker rejse-, opholds- og leveomkostninger i perioden samt stiller en kontaktperson og eventuelle arbejdsrelaterede faciliteter til rådighed for fribygæsten. Derudover vil det være en god idé at etablere kontakt til det lokale kulturelle miljø i forbindelse med opholdet.

Fribygæsten får under opholdet en ofte hårdt tiltrængt pause fra de trusler, der har vanskeliggjort vedkommendes arbejde, og mulighed for at udfolde sit forfatterskab eller sit kunstneriske virke.

Hvordan bliver vores by en Friby?

Den danske regering vedtog i 2009 en lov, der gør det muligt for danske byer og regioner at invitere fribyforfattere og -kunstnere til landet i en afgrænset periode. Hvis man som by eller region ønsker at få status af friby, skal man kontakte ytringsfrihedsorganisationen Dansk PEN, der herefter hjælper med det videre, herunder kontakten til netværket International Cities of Refuge Network (ICORN).

Fribyen har mulighed for at fremsætte ønske om, hvilken slags gæst den gerne vil være vært for. Fx om gæsten skal komme fra en bestemt del af verden, være skønlitterær forfatter, journalist, musiker eller anden udøvende kunstner. Og om fribygæsten kan have en eventuel ægtefælle og måske mindreårige børn med, samt hvad der eventuelt kunne passe godt ind i byens egen lokalkulturelle profil. Det er vigtigt, at der er tale om så godt et match som muligt mellem fribyen og gæsten.

Hvordan udvælges fribyforfatteren/-kunstneren

ICORN-netværket arbejder tæt sammen med PEN International om research og afklaring af den enkeltes konkrete, individuelle forhold, når en forfatter eller kunstner søger om et fribyophold. Ansøgeren skal udfylde et skema, der ligger på ICORNs hjemmeside, og vedlægge relevant dokumentation. Herefter vil ICORN sammen med PEN, og eventuelt andre organisationer, søge at verificere de oplysninger, ansøgeren er kommet med. Godkendes ansøgningen af PEN International og ICORN bliver fribyer med ledige pladser, kontaktet med henblik på at finde et muligt match. Byerne vil typisk blive præsenteret for en liste over mulige kandidater, der passer til de kriterier, byerne selv har opstillet. Når byen har valgt den forfatter eller kunstner, den ønsker at invitere, så vil vedkommende blive kontaktet og forelagt muligheden for at blive inviteret til den pågældende by.

Antallet af byer på verdensplan, der tilbyder et midlertidigt fristed for truede og forfulgte skribenter, matcher på ingen måde de mange anmodninger om hjælp, som ICORN og PEN  modtager. Ventetiden kan for den enkelte være lang og det kan ske, at forfatteren eller kunstneren i mellemtiden er kommet i sikkerhed ad andre veje, eller at vedkommende af personlige grunde alligevel ikke ønsker eller kan tage imod invitationen. I sådanne tilfælde opfordres fribyen til at vælge en anden kandidat.

Hvad er ICORN

ICORN er det internationale netværk af fribyer. ICORN blev dannet i 2006 og var i begyndelsen et europæisk netværk, som siden har bredt sig til hele verden. I 2017 er flere end 60 byer tilsluttet netværket, fordelt på omtrent alle kontinenter. ICORN har hovedkontor i Stavanger, Norge.

Læs mere her: www.icorn.org

Med venlig hilsen

Mille  Rode
Generalsekretær

DANSK PEN
Dronningensgade 14
1420 København K
Telefon 40454419 / 32954417

Lydbogen kan nu være et originalt værk

Share

Det kunne det så også før, kan man sige, men nu har DBC og bibliotekerne udvidet definitionen på en lydbog, så den kan være et indtalt lydværk uden bogforlæg.

Det betyder noget så fantastisk som:

Frem for bare at være en version af et trykt værk, kan en digtsamling udført i indtaling i originaludgaven ligestilles med en udgave på papir og i ebogsformat.

DBC har udvidet definitionen af lydbog. Hvor der tidligere skulle findes et bogligt forlæg, kan der nu være tale om en original tekst, der ikke tidligere har været udgivet trykt eller online.

Søgekoden er den samme.

Bredere definition på lydbog: Tekst indlæst uden brug af dramatiserende virkemidler. Teksten kan være udgivet i trykt form eller online, eller der kan være tale om en original tekst, der ikke er udgivet før.

At brænde broerne: Link tax, Linkskat, Linkbetaling, Linkafgift

Alle verdens nationer forstår billedet af den brændende bro.

Share

I EU lægges op til at stemme om indførelse af en link-afgift til rettighedshaverne. Dette vil få uoprettelige konsekvenser for den personlige frihed, for kreativ tænkning, personlig, erhvervsmæssig og national fremdrift, og ikke mindst for den nuværende (om end kaotiske) oplæring af alle internetmenneskers evner til at begå sig blandt andre digitalt og følgelig også i den fysiske virkelighed.

ACT.openmedia.com opfordrer til, at man fortæller sine nationale repræsentanter i EU, at man ikke er interesseret. Ikke mindst fordi EU-kommissionen komplet har ignoreret al modstand fra berørte og interesserede borgere og fra professionelle af enhver slags. For ikke at tale om, at Link Tax går imod the European Charter of Fundamental rights, som beskytter alle EU-borgeres rettigheder. Læs videre “At brænde broerne: Link tax, Linkskat, Linkbetaling, Linkafgift”

243 digterdebutanter 1|2000-5|2017

Hvor udkommer debutanterne?

Share

Listen er en lille, bitte smule uretfærdig, fordi den forfordeler det ene store forlag, som har været med hele vejen, men de andre større forlag står så desto mere tydeligere frem. Data kommer fra manuel optælling af debutanter.

Vær obs på, at nogle af forlagene med flest debutanter i porteføljen er selvudgiver- eller medudgiverforlag. Jeg gør ingen gavn ved at skille dem ud fra de andre, da en del af de andre er enkeltmandsforlag. Læs videre “243 digterdebutanter 1|2000-5|2017”

Hvornår sender jeg ind til tidsskrifter og magasiner?

For hvornår er det parat?

Share

Send IKKE noget afsted, hvis

 • du ikke har læst det højt for dig selv mindst 5 gange og nøje læst det 50 gange indenad
 • du skrev det for mindre end en uge siden
 • det ikke gør dig temmelig stolt og selvtilfreds
 • du ikke respekterer magasinet, du sender det til
 • digtet begyndte som en skriveøvelse og aldrig rigtig har udviklet sig ud over dét stadie
 • du har fået dit bidrag tilbage fra flere magasiner uden et venligt eller oplysende ord.
 • du har fået det læst af én eller flere, du respekterer, som ikke har anbefalet at du offentliggør det
 • du mangler at ændre Microsoft Words auto-kapitalisering af første ord i alle nye linjer og afsnit & auto-udskiftningen af lille i med stort I
 • du mangler at tage bevidst stilling til hvilke sprogfejl, der er innovative og understøtter tekstens stemme og hvilke der ret og simpelt er fejl
 • du mangler at tage bevidst stilling til tegnsætningen
 • du tænker, at tidsskriftets redaktører “lige” kan fortælle dig, hvordan digtet burde være

Send dine tekster afsted, Læs videre “Hvornår sender jeg ind til tidsskrifter og magasiner?”

Lyrikudgivende bogforlag

Søger du et bogforlag at sende en digtsamling til?

Share

Jeg skrev til alle forlag på en oprindelig liste over lyrikudgivere. Alle blev spurgt, om de vil repræsenteres som udgiver af lyrik i dag. Ét stort forlag frabad sig nævnelse, og nogle stykker oplyste, at de ikke udgav lyrik (længere) og blev derfor fjernet fra listen. Enkeltmandsforlag, der kun udgiver egne værker, er ikke medtaget.

Udgiver dit forlag (andres) lyrik og vil du på listen, så send mig en mail på krabat@menneske.dk.

Læs videre “Lyrikudgivende bogforlag”

Slut på et samlet EU?

Den hollandske forfatter David VAN REYBROUCK fremlægger en statsmodel, der giver tilfældigt udvalgte borgere ansvar for anbefalinger inden for EU på tværs af parti- og-alle-mulige-andre-skel

Share

I et åbent brev til præsidenten for Europakommissionen, Jean-Clause Juncker, foreslår den hollandske forfatter David VAN REYBROUCK en anden vej til fælles Europa end den gamle model med at lade folk stemme hvert 4-5 år. han mener, at vi kun har indtil Brexit at vågne op, fordi vi risikerer at den europæiske venstredrejning – der giver stemme til en gammel, indestængt vrede forårsaget af flertalsdiktur [også kaldet demokratur] – forårsager en splittelse af Europa.

Artiklen er skrevet lige efter valget af Donald Trump til præsident for USA, og der er derfor måske kun 10 måneder tilbage til at handle i.

https://thecorrespondent.com/5711/we-have-one-year-to-make-democracy-work-in-europe-or-else-the-trumps-take-over/570854427-59d8ed4b

global parliament

Share

the global parliament, or Earth Forum, is an idea I have entertained for a few years. In 2012 I called it World Council, which in brief was an idea to centralise a fact-gathering of global worries as topics for locals, professionals and other interested to comment on.

I realise I am not the only one speculating in the direction of a community driven council to the people of Earth, but with recent and sudden changes in global stressors I was inspired to finalise a framework comparable to community service.

Læs videre “global parliament”

SOLVED… Auto-Breaking lines in ePub poetry collections! Well, sorta…

No code or CSS in epub and mobi can give you full control of auto-breaking lines and a poem’s continuity. Use this simple formatting to reclaim continuity on small screens.

Share

No code or CSS in epub and mobi can give you full control of auto-breaking lines and a poem’s continuity and pauses.

Use this simple formatting to reclaim both – on small screens.
Læs videre “SOLVED… Auto-Breaking lines in ePub poetry collections! Well, sorta…”

mod Søgemaskinen, Bukdahls nye “Generationsmaskinen”

Share

Kunstfonden har lige givet penge til Lars Bukdahl, så han kan skrive Søgemaskinen. Dansk litteratur som yngst 2004-2017, en opfølger til Generationsmaskinen. Dansk litteratur som yngst 1990-2004:

Jeg vil også gerne i den nye bog revisitere de to generationer (”1990-1996: den regelrette halvfemsergeneration” og ”1996-2004: den kaotiske degeneration”) og alle undtagelserne fra Generationsmaskinen, og fortælle de gode og dårlige historier om, hvad de har gået og bedrevet siden sidst (og måske endda også revidere nogle af skråsikkerhederne fra første gang rundt). Men det primære, laser-bebrillede fokus vil klart være på Det Nye og De Nye (som jo imidlertid alt andet lige finder sted dybt dialogisk determineret af Det Gamle og De Gamle, som derfor ikke kan lades uomtalt(e) selvfølgelig).

Så håber jeg LB kommer i tanke om mine digitale udgivelser og det faktum, at jeg blev søgbar i 1996 og at 50% af mine ting er tilgængelige via Google. Og flere endnu, hvis man har lidt flair.

Ensomme sokker

Af til forsvinder den ene af et par sokker under tøjvask. Hvor bliver de alle sammen af?!

Share

SOKKELAND [v.1.4]

1. Nogen spiser sokker i sokkeland eller har en fødevarekvote de opfylder ved hver tøjvask. Så og så mange sokker behøves totalt, og da hverken medier, rygter eller ens mor eller kæreste har konstateret en forøgelse i antallet af forsvindende sokker, må man formode, at bestanden af sokkespisere med hver en ny vaskemaskine tilsluttet vand og strøm blot får nyt land at høste fra – proportionelt med tilvæksten af sokkenødige mennesker.

Læs videre “Ensomme sokker”

the 2012 Cambridge Declaration of Consciousness

Animals share the experience of consciousness with humans, not on a ladder, but in our respective environments.

Share

http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_consciousness#Cambridge_Declaration_on_Consciousness

Wherever in the brain one evokes instinctual emotional behaviors in non-human animals, many of the ensuing behaviors are consistent with experienced feeling states, including those internal states that are rewarding and punishing.

So, an animal can binge-eat? Do the alpha’s favourite? Not-participate in the collective hunt? And derive both pleasure, pain and fear out from that?

>< DRAMATIS PERSONAE anmeldt igen

Share

http://bognoter.dk/2015/12/05/kenneth-krabat-dramatis-personae-universal-storyline-1/

Der er anmeldelser, hvor man ønsker at læseren havde investeret en anelse til. Men her er det tydeligt, at Hr. K er ved at gå til i kedsomhed, så han er tilgivet.

“><” er ikke for alle.

Ellers et hæderligt anmeldelsessite.

Gå til salg og anmeldelser

Kodi & TVaddons

Share

We’’d like to start by thanking everyone who has made our community possible, last month our add-ons were accessed by over thirteen million unique visitors; this is truly an achievement we never thought possible. Over the past few years our userbase has grown substantially, however community participation is still quite low. We’’re an open source development community, and although we have so many users, our add-ons are really only maintained by a select few people.

Læs videre “Kodi & TVaddons”

Rationality – From AI to Zombies by Eliezer Yudkowsky

Share

Rationality From AI to Zombies
by Eliezer Yudkowsky

Buy for free or more!

Released under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported license
⃝cc BY-NC-SA 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Contents Læs videre “Rationality – From AI to Zombies by Eliezer Yudkowsky”