Udtryk for at være fuld

Jeg/han/hun/den/det er totalt og max og helt og aldeles FÆRDIG, en goner, fuldstændig og komplet hamrende, jamrende lamme og pisse vold STIV! [Gå nu HJEM!]

Nærværende liste er lavet med inspiration i en engelsk-dansk-oversætters forespørgsel om et dansk udtryk for en bestemt måde at være fuld på.

At være fuld (mere eller mindre…)

A
alkoholiseret
, at være [udtryk]
— evt. evigt, hammer, totalt, ubetinget, oa.
alkoholt
, at være
— a. begavet, a. begravet, a. dannet oa.
anstrengt lodret, at være [udtryk]
appelsinfri, ikke være [udtryk]
— helt, just oa.

B
bagstiv,
at være [udtryk]
— evt. hammer, mega, vold osv.
bedugget
, at være
— godt, hammer, vold, osv.
bedøvet, at være
— hammer, lamme, osv.
bebruset, at være
— mega, totalt, vold, osv.
beruset, at være
— vold, mega, totalt, osv.
besoffen, at være [ældre udtryk]
— lettere, temmelig, stærkt, voldsomt, osv.
bjørn på, at have en
— evt. lille b. på, ordentlig b. på oa.
blæser på, at have en
— evt. heftig, lille, mega, ordentlig,  osv.
blæst, at være [udtales ‘blæ•st’]
— godt, kanon, røv osv.
blød i knæene, at være [udtryk]
— godt b., noget b., temmelig b. osv.
brandert, en [klassiker]
— en ordentlig b., slæbe rundt på en mega b., oa.
bære den godt, at [udtryk]
bære rundt på, at
— en ordentlig brandert, kæfert, skid oa.
bøtte-, at være
— lam, stiv, ude at skide

C
cirka
, at være [udtryk]
— levende, oprejst, stående

D
dinglesyg
, at være
— evt. meget, mega, vold osv.
død, at være [udtryk]
død-, at være
— beruset, drukken, fucked-up, fuld, plakat

E
Esbjergstiv, at være [næppe politisk korrekt]

F
fiskerstiv,
at være [næppe politisk korrekt]
fjer , ha’ en [udtryk]
flad, at være
— hammerflad, max flad, pisseflad, totalt flad, vold flad
fucked-up, at være
— hamrende fucked-up, vold fucked-up osv.
fuld [udtryk]
— som en allike, som en høne, som en pave
fuld
— død-, hammer-, høne-, kanon, max, pave-, pisse-, plakat-, pløre-
fuld til kanten, at være [udtryk]
færdig, at være [udtryk, jeg er færdig!]
— evt. hammer-, mega, snart f., totalt, oa.
få så hatten passer (have fået…) [udtryk]

G
godt,
at være
— besoffen, beruset, brugt, lakket til, vissen oa.
godt-og-vel, at være
— hammer, levende, skidefuld osv.
goner, at være en [udtryk, fra engelsk: “en, der er væk”, udtales går•ner]
— evt. jeg er en snarlig g.
grave sin grav, at (har gravet min grav) [udtryk]
grønlænderstiv, at være [næppe politisk korrekt]

H
hammer
, at være
— evt. mega hammer, totalt hammer osv.
hammer-, at være
— h. beruset, h. skide fuld, h. stiv, h. syg, h. neder osv.
hamrende, at være
— beruset, lam, stiv, osv.
hegne, at [udtryk]
hegnet, gå i (at være (gået) i hegnet)
— evt. totalt i h.
hjernelam af syre, at være [udtryk, normalt ifb. m LSD]
humle-, at være
— forgiftet, lam, mæt oa.
høj, at være
— evt være alt for h.
høj af [udtryk, normalt ifb. m LSD]
— sprut, syre, pat osv.
høne
— fuld, færdig, lam, stiv osv.

J
jammer
— fuld, lam, langt ude oa.
jydefuld [næppe helt politisk korrekt]

K
ka lie akkurat stå [udtryk]
kanon-, at være
— fuld, hammer, max, pave, stiv osv.
kæfert, en
— en ordentlig k., gå rundt i en sindssyg k., os.
kæmpe-, at være
— beruset, lam, stiv osv.

L
lakket til, at være [også tillakket]
lam, at være [udtryk]
— evt. max, totalt osv.
lam, at være
— hammer-, hjerne-, piv-, pløre-, oa.
lamface, at være [udtryk 2018]
lamme-, at være
— banket, flad, fuld, stiv osv.
langt ude, at være [udtryk]
— etv. mega, totalt, vold oa.
liggemoden, at være [udtryk]

M
maks ell. max, at være
— appelsinfri, blæst, død, flad, lam, påvirket, skide fuld osv.
marineret, at være [udtryk]
— rødvinsmarineret, hvidvinsmarineret, ølmarineret osv.
mega, at være
— høj, hammer, lam, skæv osv.
minimalt frisk, at være (udtalt mi•ni•malt) [udtryk]
monster, at være
— lam, pattestiv, spyttesyg osv.

N
neder, at være [udtryk]
— evt. mega, total, virkelig
næppe arbejdsparat [udtryk]

O
opkørt, at være
— død o., godt o., kanon, totalt osv.
opstemt, at være [udtryk]
ordentlig, at være (Jylland 2018)
— fuld, lam, stiv,
overkørt
— mega o., totalt o., vold osv.
overrislet, at være
— evt som lettere o. eller selskabeligt o.

P
patte-, at være
— lam, stiv, stenet oa.
pattestiv, at være (se stiv)  [udtryk]
pave-, at være
— færdig, lam, stiv oa.
pikke, at være
— langt ude, overrislet, sovemoden osv.
pisse, at være
— beruset, påvirket, stiv osv.
plakat, at være [udtryk]
— evt. totalt, virkelig oa.
plakat-, at være
— fuld, stiv osv.
planke-, at være
— lam, skæv, stiv osv.
plastret til, at være [udtryk, også tilplastret]
pløre-, at være
— beruset, stiv
pløret, at være [udtryk]
— evt. ret, temmelig, voldsomt oa.
pyntet, at være [en klassiker]
— godt p, ret p., temmelig p. oa.
påvirket, at være [udtryk]
— evt. meget, mega-, vold-

R
ramt, at være [udtryk]
— overordentlig r., virkelig r. oa.
rejse sig ved træet, man faldt ved, at (fortsætte branderten; udtryk)
rundfodet, at være [brugt i venstrehåndsklubben i Rødovre i 1980’erne] – ‘han blev vist lidt rundfodet i går’
røv-, at være
— bedøvet, drukken, stiv osv.

S
sejlende, at være
— hammer s., monster s., totalt s,
seriøst, at være
— beruset, lam, langt ude, påvirket, skeløjet osv.
skeløjet, at være [udtryk]
— evt. ret, totalt, virkelig osv.
skeløjet, at være [udtryk]
— af druk, af sprut oa.
skid på, ha’ en [udtryk]
— evt. kæmpe s. på
skide, at være
— fuld, langt ude, stegt osv.
skidefuld, at være [udstryk]
skidefuld og på rulleskøjter, at være [udtryk]
skæv, at være [udtryk, normalt ifb. m hash]
skæv af syre [udtryk, normalt ifb. m LSD]
snaldret, at være [en klassiker]
— nydeligt, pænt, ret, temmelig oa.
sovemoden, at være
— evt. stærkt, virkelig oa.
spirituøs, at være [udtryk]
— evt. andægtigt s., voldsomt s., oa.
sprut til kanten, at være ell. have [udtryk]
spruttet, at være
— evt. aldeles, ret, stærkt, temmelig osv.
spytteklar, at være [udtryk]
— evt. snart, stærkt oa.
spyttesyg, at være
— dinglende s., død-s., hammer s., osv.
standerstiv, at være [udtryk]
stang, at være
— beruset, stiv
stangbacardi, at være [udtryk]
stegt, at være
— evt. mega, vold oa.
stene, at [udtryk, normalt ifb. m hash]
— monster s., totalt s. osv.
stenet, at være [normalt ifb. m hash]
— meget, totalt, virkelig osv
stinke-, at være
— beruset, påvirket, stiv oa.
stinkende
, at være
— beruset, fuld, lam osv.
stiv, at være
— evt., langt ude s., latterligt s., mega s., totalt s., osv.
stiv, alt for [udtryk]
stiv af syre [udtryk, normalt ifb. m LSD]
stiv, at være [udtryk]
— bralder-, patte-, piv-, stander-, æske-
stiv som
— en fisker, en pave, et bræt, grønlænder, en svensker
stå fast i graven, at [udtryk]
super, at være
— beruset, flad, lam, skide fuld osv.
svenskerstiv [næppe politisk korrekt]
svimmel, at være [udtryk]
— noget s., temmelig s., sygt s.,
syltet, at være
— godt s., pænt s. oa.
syltet ind, at være [udtryk]
— evt. pænt, voldsomt oa.

T
tilhumlet, at være
— omhyggeligt, ret, tilstrækkeligt, ulideligt osv.
tillakket, at være [udtryk, også lakket til]
— overmåde, pænt, ret, temmelig oa.
tilplastret, at [udtryk, også plastret til]
— godt, overmåde, ret oa.
tilspruttet, at være
— evt. max, mega, vold osv.
tilte, at [udtryk, fra engelsk, ‘at vælte’ eller ‘tippe over’]
tiltet, at være
— mega, monster, ret, virkelig osv.
totalt langt ude, at være [udtryk]
totalt på skideren, at være [udtryk]
totalt, at være
— beruset, fucked-up, grønlænderstiv, ude at skide osv.

U
ude at skide, at være
— evt. seriøst ude at s., totalt ude at s. oa.
uden for pædagogisk rækkevidde, at være [udtryk]
— evt seriøst uden for p.r. oa.
udpumpningsmoden
, at være
— evt. snarligt u., voldsomt u., oa.
uimodtagelig for fornuft, at være
— evt. aldeles, totalt oa.
ultra, at være
— plakat, stiv osv.
umanerlig/t, at være
— besoffen, beruset, langt ude, påvirket oa.

V
wastet, at være [egl. wasted, indvandret fra engelsk, men meget brugt]
— besynderligt, ret, temmelig, totalt osv.
vesten, at have fået noget inden for [udtryk]
vissen, at være [udtryk]
— stander-, æske-
vissen, at være
— ret, temmelig, usandsynligt osv.
virkelig, at være
— lam, ramt, tilspruttet osv.
vold-, at være
— beruset, lam, sejlende, osv.
væk, at være
— evt. helt, totalt oa.

Æ
æske-, at være
— lam, plakat, stiv osv.
æskestiv, at være (se stiv) [udtryk]

Ø
ødelagt, at være [udtryk]
— evt. hammer ø, totalt ø oa.
ølmæt, at være [udtryk]
— evt. virkelig ø., volsomt ø., oa.
ølrig, at være [udtryk]
— evt. uforholdsmæssig ø., urimeligt ø., oa.

Å
åndsforladt, at være [udtryk]
— evt. jammer, totalt, virkelig, osv.

[Tilføjelser i kommentarfeltet takker vi for.]

Author: krabat

digter. webmaster på menneske.dk. oversætter. EPUB-kritiker.