Det lykkelige pengeløse samfund…

Men det bliver det ikke gratis af. Tværtimod!

Nå, det blev så også:

Nu venter jeg så bare på, at transaktionerne i netbanken i nær fremtid begynder at koste noget. Så er målet sådan sét fuldt. [indlæg 2009 på 1000 stemmer]

Og nu er det vist finaliseret:

Pointen er dog, at en bank er i dag en tvangsmæssig installation i ethver menneskes liv i Danmark – ingen løn, pension, offentlige ydelser, skattetilbagebetalinger osv. uden. [ditto]

Det ser meget enkelt ud for mig: Desto større virtualitet, des større krav til beskyttelsen af virtualiteten, herunder fastholdelse af pengenes værdi og betydning. Men når virkeligheden bliver usynlig, vil flertallet reagere med “mere virkelighed”, egen virkelighed: Byttehandler, fysisk kontakt, fysisk aggression, mere direkte henvendelser, omgåelser af love og regler, virkelighed. Og måden, de bliver bekræftet i virkeligheden på, er virkelighed – virkelige følelser, virkelig straf, virkelige varer.

Lad os se om 3 år til, om det holder stik.

Hvad tænker du?

Author: krabat

digter. webmaster på menneske.dk. oversætter. EPUB-kritiker.