Projektor-app + mobilprojektor = Variabel ebogsstørrelse!

Det er ikke i den 550 år gamle bogtrykkerindustri, man skal forvente fornyelsen. Men implementerer den ikke visioner også, dør den.

“See Through Phone – small displays are not an issue anymore.”

eBogslæsende har længe haft problemet med, at digtsamlinger (og alle andre ebøger) var underlagt mobillæser-skærmstørrelser. Med neden for fremviste augumented reality-app, der kan smide skærmbilledet på en telefon op på en skærm og tillige lade brugeren interagere med andre brugere, og dertil lidt visioner hos forlagsindustrien og format-designere, slipper man for skærmens størrelsesbegrænsninger, når man vil have tilgang til en AVramme* med f.eks. en ebog i.

Jeg ville så kunne skabe en digtsamling med meget lange linier i embedded vektorgrafik – som på grund af bredden ikke ville kunne nydes på en telefon eller padde – men derimod udfolde sin programmerede sidebredde på en væg eller en skærm i nærheden. Hvis projektor-app’en tillod det. Og det er ikke svært at bygge videre på det eksisterende, som vist nedenfor.

Kom så, forlagsindustri! Kom så, DIKU-forsker! Come on, you HTML-square roots – think outside your famous boxes, you!

DIKU-forsker vinder pris for projektor-app til iPhone

Så venter vi bare på knaphulshologramprojektoren!


* AVramme: Forsøg på at finde et andet ord end AVbeholder, eformat – som er den virtuelle ramme, et Audio/Visuelt budskab er indeholdt i: mp3, epub, pdf. Siger man “eformat”, siger man samtidig “indbygget bruger-begrænsning”. Det skulle vi gerne ud over, så det ikke er eformat-designeren, som bestemmer det endelige produkts fremtoning. Altså, producenten angiver et relationsforhold – en størrelse, en opløsning, en form, en tilstand, et niveau, en RAMME for indholdet: en kunstnerisk “standardinstilling” – og brugeren gør dén til sit egen.

Author: krabat

digter. webmaster på menneske.dk. oversætter. EPUB-kritiker.