Before I began reading ebooks…

81 people on MobileRead forum polled about lending habits – before and after ebooks

Det er nok for tidligt at lave en tilsvarende undersøgelse i Danmark, men den er da GODT NOK interessant! (Hvis den er sand…)

64% Før jeg begyndte at læse ebøger, lånte jeg stort set aldrig bøger på biblioteket

71% Nu hvor jeg læser ebøger, låner jeg stort set aldrig bøger på biblioteket

Magelighed? Eller store afstande til biblioteket (USA)? Tankevækkende er det i hvert fald.

In Section 1, check one answer; Section 2, check one answer. – MobileRead Forums.

Author: krabat

digter. webmaster på menneske.dk. oversætter. EPUB-kritiker.