Science Fiction

Hvorfor læse eller skrive science fiction? Hvorfor læse eller skrive om forestillingen (om) mennesker?

Hvorfor læse eller skrive science fiction? Hvorfor læse eller skrive om forestillingen (om) mennesker?

Forestillingen om, at fremtiden kan gøres anderledes end fortiden, hviler på forestillingen om, at nutiden udtrykker et kollektivt behov.

Science fiction, der skrives ud fra den antagelse, at fremtiden er præcis lige som nutiden, er overflødig som genrebidrag. Og end ikke at betragte som en meget dyster dystopi.

Science fiction, som snarere imødegår nutidens problematikker – fremhæver og forsøger at løse nutidige problemer – er væsentlige ikke bare for genrens ry, men også for enhver læser af genren SOM MENNESKE BETRAGTET og for de memer, som anerkendelse af problematikker og deres løsningsforslag giver anstød til.

Author: krabat

digter. webmaster på menneske.dk. oversætter. EPUB-kritiker.