harmoni&forståelse

At leve i overensstemmelse med dine naturlige rytmer skaber harmoni. Genkendelse af dine naturlige rytmer kræver forudgående accept af at have levet i disharmoni. Harmoni fordrer derfor disharmoni eller, citat, mangel på forståelse, citat slut. Accepter at kontrol ikke er lig forståelse. Acceptér. At leve uden forståelse vil skabe forståelse, hvis ønsket om forståelse er til stede. Acceptér. Acceptér at at leve i overensstemmelse med dine naturlige rytmer ikke er lig at leve i overensstemmelse med et hvilket som helst samfunds skrevne eller uskrevne love. Acceptér derfor at at leve i overensstemmelse med samfundets love fordrer et bevidst ønske om at leve sådan, også selvom denne accept nødvendiggør et liv i lejlighedsvis disharmoni. Harmoni kan kun opstå af forståelse og accept af dine naturlige rytmer som de udtrykker sig i ethvert givet samfund; acceptér derfor at harmoni er et produkt af samfundet, du lever i. Acceptér. Acceptér at et givet samfund ikke nødvendigvis accepterer din hidtidige måde at udtrykke dine naturlige rytmer på. Acceptér at du muligvis vil blive forhindret i at forblive i harmoni. Acceptér disharmoni, hvis du ikke ønsker at leve afsondret. Uden disharmoni er ingen harmoni mulig. Afsondrethed er derfor ikke en løsning, hvis du ønsker harmoni. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Afsondrethed er ikke en løsning, hvis du ønsker harmoni. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Afsondrethed er ikke en løsning, hvis du ønsker harmoni. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Afsondrethed er ikke en løsning, hvis du ønsker harmoni. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Afsondrethed er ikke en løsning. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Afsondrethed er ikke en løsning. Acceptér. Acceptér. Acceptér. Afsondrethed er ikke en løsning. Acceptér. Acceptér. Afsondrethed er ikke en løsning. Acceptér. Afsondrethed er ikke en løsning, hvis du ønsker harmoni.