nul lig gange ti

tirsdag
UGE 37

 

jeg kommer for skade at sætte et nul for meget på årstallet
på brevet jeg skriver i dag
se det for det indre blik
jeg skriver
to
   nul
      nul
         nul og
            nul
ikke to tusinde men dags dato -
   år tyve tusinde!

i relativitetens navn
   ved blot at definere et andet nulpunkt for tidsregningen
kan dét nemt være i år
men i faktualitetens
   i øjeblikkets
      er det 18.000 år fra nu

atten tusinde år

det er eddermugme længe

mellem 1800 og 2000 gange hele min levetid

men
da jeg sletter det ekstra nul i dagens dato
falder alting på plads
      overgangen!
      det er øjeblikkets oplevelse af
       overgangen fra 2000 til 20000
          det ekstra nul
          der gør hele forskellen
      et nul der siger gang med 10
      gang alting
      det hele
      gang ALTING
         med 10!
   


jeg gætter det er en
   artsmæssig overlevelsesmekanisme der akkurat dér
      erobrer min forestillingsverden
en mekanisme der kortvarigt skjuler matematiken for bevidstheden
og viser mig mennesker i dag om 18.000 år eller bare
   i dag
   vandre rundt og tage mål af livet
      mens alle væsentlige meteorer rammer ved siden af
   opregne alle metoderne til rensning af vand
     grundvand, ferskvand, regnvand, havvand, spildevand, urin
   optælle alle de alternative energikilder
      fra solen til slaven til syntetisk syntese
   opgøre befolkningstilvæksten proportionalt eksponentielt
      eller bare kaotisk
   anskueliggøre den politiske og menneskelige sandsynlighed for
      at skulle ønske at bytte kaffe og croissant ud med kogte ris
         hvis ris er alt der ér
   og endnu en gang forsøge at sandsynliggøre
      frygt og krig og kærlighed og fornuft
         ikke som egomane ragnarokkere men
      som udødelige inkarnationer
   som kombatanter på hver sin side af balance!

 

 

og så får jeg med ét min matematik tilbage
og da jeg forsøgsvis fjerner endnu et nul
   begynder jeg at klukle
   og med ét til og det sidste nul fjernet
      griner jeg højlydt
      og da jeg sletter 2-tallet så kun datoen står tilbage
      ryster
         hele min verden

 

tilbage til toppen

 

til Cirkel

Biorytmer

F 10 [+]
E 21 [-]
I 13 [+]