Uhm

fredag
UGE 50

 

lug ten af bræn de røg i mit tøj uhm!
sko ven er hvid af sne uhm!
vi er a le ne ba re kun os uhm
kæm per med bå let og lyk kes uhm
ta ler og trom mer og mad pak ker ud uhm
vi er de an dre der al drig kom med uhm
stir rer i bål let og smi ler til il den uhm
flam mer ne dan ser vi syn ger og ler uhm
ik ke a le ne kun for os selv uhm

sko ven er med os uhm
vin den er med os uhm
sne en er med os uhm
Må nen er med os uhm
nat ten er med os uhm
vi er i cir kel med he le ver den uhm
vi er en cir kel af men ne ske liv uhm
vi er os selv som vi er uhm
vi er os selv som vi er uhm
vi er os selv som vi er uhm
dum me og go de og ir ri te ren de uhm
ban ge tro skyl di ge og alt der vil uhm

vi kan alt uhm
vi er alt uhm
vi stand ser ik ke før cirk len er slut uhm
vi le ver som men ne sker uhm
vi le ver som os selv

uhm

 

tilbage til toppen

 

til Cirkel